Ledig stilling

Åpen søknad – Avehus AS Avehus AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. Stillingstittel Faglig leder / seniorrådgiver Byggeteknikk & Konstruksjon Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult i Fredrikstad søker sivilingeniør eller ingeniør med erfaring til seksjon for Byggeteknikk & Konstruksjon. Seksjonen tilhører avdeling Bygg og Eiendom Østfold hvor man jobber med tverrfaglige prosjekter tilknyttet alle forretningsområder.Multiconsult Fredrikstad holder til midt i sentrum i moderne, lyse og trivelige lokaler omringet av Storgata og Bryggepromenaden. Kontoret dekker de fleste fagområdene og har over 130 medarbeidere. Link Arkitektur er samlokalisert i våre lokaler. Multiconsult Østfold har i tillegg til Fredrikstad også kontorer i Sarpsborg og Moss.Som Faglig leder i seksjon Byggeteknikk og Konstruksjon vil du få en viktig rolle for videre utvikling av vårt fagmiljø i Østfold. Du vil bli medlem av vårt faglige leder team med ansvar for faglig utvikling av hele vårt bygg- og konstruksjonsmiljø som i dag teller ca. 40 ingeniører. Dine arbeidsoppgaver hos oss vil være faglig ledelse, rådgivning og prosjektering innen byggeteknikk, og du vil jobbe både tverrfaglig og kunderettet med arbeidsoppgaver som: Faglig ledelse seksjon, disiplinledelse og prosjekteringsledelse/oppdragsledelse Bidra med faglige vurderinger og veiledning i oppdrag Bistå i arbeidet med å utvikle kompetanse innen fagområdet konstruksjonsteknikk Bidra med avklaringer knyttet til metoder, fremgangsmåter, verktøy og hjelpemidler Statiske beregninger og dimensjonering betong, stål og tre Globale analyser i FEM-Design / Autodesk Robot / Sofistik Modellering, design og konstruksjon i Revit Anbudsbeskrivelser i G-prog Utarbeidelse av tilbudsforespørsler, kontraktsoppfølging For den som er interessert vil tverrfaglig oppdragsledelse være en mulighet. Kvalifikasjoner I kraft av din erfaringsbakgrunn har du blant annet opparbeidet deg en grunnleggende forståelse av gode byggetekniske løsninger og detaljer. Du har jobbet mye med, og kan betong- og/eller stålkonstruksjoner godt. For oss er det derfor viktig at du: Er sivilingeniør eller ingeniør med minimum 6 års erfaring fra rådgiverbransjen Har god kjennskap til tegne- og modelleringsverktøy Har god kjennskap til de mest vanlige dimensjoneringsverktøyene Har god kjennskap til myndighetskrav og standardverk Har god kjennskap til FEM analyse Har erfaring med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag til entreprenør (NS3420 / funksjonsbeskrivelser) Har kjennskap til de mest brukte norske kontraktstandardene Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi ønsker at du som søker til denne stillingen er: Faglig sterkt engasjert Resultat- og løsningsorientert Nytenkende og nysgjerrig på morgendagens løsninger Trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Vi tilbyr En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. I Multiconsult blir du en del av vårt totale konstruksjonsmiljø med over 350 ingeniører. Hos oss kan du få jobbe med noen av de beste RIB'erne i Norge med spisskompetanse innenfor alle områder av vårt fagområde. Denne stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen byggeteknikk, oppdrags- og disiplinledelse i et godt tverrfaglig miljø. Det er også en fantastisk mulighet for deg som gjerne ønsker å delta i store nasjonale oppdrag så vel som regionale og lokale oppdrag – en flott variasjon der en kan få jobbet i kreative og kompetansetunge miljøer. Forøvrig tilbyr vi deg: Konkurransedyktige lønn og øvrige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Tilgang på firmahytter i hele landet Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad Et aktivt bedriftsidrettslag Sist men ikke minst et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø Søknadsfrist 28/10/2019 Sted Fredrikstad, NO (Primære) Generell informasjon For nærmere informasjon om stillingen kontakt:Seksjonsleder Faton Hoti 478 92 407 eller e-post faton.hoti@multiconsult.no 
02.10.2019 Fredrikstad
Norconsult i Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal og Årdal. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon. Vi har i dag kring 60 medarbeidarar i Sogn og Fjordane, der bygg/konstruksjonsteknikkgruppa utgjer det største fagmiljøet vårt med i alt 15 medarbeidarar i fylket. Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi har for tida stor oppdragsmengde og søkjer sivilingeniør/ingeniør med minimum 5 – 10 års erfaring innan bygg og konstruksjonsteknikk. Det er ønskjeleg at du har erfaring frå rådgjevar- og/eller entreprenørverksemd. Stillinga vil by på store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling i eit sterkt kompetansemiljø. Oppdraga spenner frå utviklingsfasar via skisse- og forprosjekt til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon. Spennande oppgåver ligg framfor oss, særleg knytt store oppdrag som prosjektering av nye Førde sentralsjukehus. Arbeidsstad er Førde. Er du vår nye medarbeidar? Dine arbeidsoppgåver vil vere: Planlegging og prosjektering av konstruksjonar innan bygg og anlegg Analysar, dimensjonering, modellering med varierte arbeidsoppgåver i ulike fasar av prosjekt. Utarbeiding av konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag Bruk av DAK/BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar Tverrfagleg koordinering Oppdragsleiing og oppfølging på byggeplass Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid Arbeidsoppgåvene kan tilpassast interesser og kvalifikasjonar. For oss er det viktig at du: Har eit fagleg engasjement Har gode evner og interesse innan statikk og konstruksjonsfag Har erfaring med verktøy for analysar og dimensjonering Har erfaring med 3D-modellering og BIM Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling Tek initiativ, er målretta og resultatorientert Er fleksibel og ansvarsbevisst Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar Har gode samarbeidsevner Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk Hjå oss får du: Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd) Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift Gode løns- og arbeidsvilkår Fleksibel arbeidstid Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mm. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama. Norconsult er Norges største rådgjevarbedrift. Våre tenester er retta mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eigd av våre over 3800 tilsette som er stasjonert på 96 kontor i heile verda. Hovudkontoret ligg i Sandvika utanfor Oslo.
07.10.2019 Førde
Vil du jobbe med å skape energieffektive bygg? Kunne du tenke deg å bli en del av Norges ledende tekniske entreprenør og servicepartner? Vil du være med å utvikle de største prosjektene innen byggautomasjon i vårt distrikt? Vi søker nå etter en ny Prosjektleder til vår byggautomasjonsavdeling. Arbeidssted vil være ved vårt kontorsted i Trondheim. I dag består avdelingen av 20 engasjerte medarbeidere. Vi søker en strukturert og mulighetsorientert prosjektleder, med gode kommunikasjonsevner. Som Prosjektleder Byggautomasjon er du metodisk og systematisk i din tilnærming. Du planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessige gode resultater. Du fokuserer på bunnlinjen og identifiserer potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Arbeidsoppgaver: Prosjektering og prosjektledelse av tekniske installasjoner i bygg Koordinere samspillet mellom de tekniske fagene i byggeprosessen  Økonomisk ansvar for sine prosjekter  Ressurs- og tidsplanlegging for sine prosjektteam  Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniørutdannelse innen automasjon eller elektro  Relevant erfaring fra arbeid innen byggautomasjon /elektro/VVS  Systematisk, nøyaktig og trives med mange baller i luften samtidig  Evnen til god kommunikasjon og vilje til å jobbe i team      Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning   
03.09.2019 Trondheim
Divisjon Nettdrift forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Avdelingen Stasjoner, er en del av Anleggsforvaltning i Nettdrift. Stasjoner har fagressurser som har teknisk spisskompetanse og som kan inneha ulike roller i forvaltning og vedlikehold både i planlegging samt i gjennomføring av små og store tiltak i anleggene samt etablere oversikt over tilstand. I det daglige bistår avdelingen driftsgruppene med teknisk støtte og faglig veiledning for drift og vedlikehold av Statnetts stasjonsanlegg. Gjennom plan for Anleggsforvaltning er avdelingen premissgiver for tiltak som skal utføres i anleggene. Seksjonen stasjonsanlegg har 12-13 medarbeidere med fagkompetanse på komponenter, høyspenningsanlegg, HVDC/FACTS, stasjonsforsyning og bygg. Vi ser etter en engasjert medarbeider som har lyst til å bli en del av oss og ivareta verdiene og sikkerheten i anleggene våre. Stillingen skal forvalte bygg og strukturer i stasjonsanleggene, inkludert gjerder og porter (perimetersikring), fundamenter, sjakter, oljevernanlegg, veier, kaianlegg etc. Stillingen innebærer også et nært samarbeid med våre to erfarne byggtekniske medarbeidere som vi allerede har i seksjonen. Stillingen tilbyr: En viktig rolle knyttet til forvaltningen av infrastrukturen som sikrer elforsyningen i Norge En variert arbeidshverdag med stort spenn i oppgaver Svært dyktige og erfarne kolleger i et tverrfaglig miljø Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Mulighet for faglig utvikling Hovedoppgaver: Gjennomføre små og store tiltak i henhold til Statnetts prosesser, herunder: Bidra til utarbeidelse av tekniske løsning, inkludert mindre prosjekteringsoppgaver Bidra i anskaffelser og oppfølging av leverandører/entreprenører  Ivaretakelse av byggherreansvar Planlegging- og gjennomføring av bygge- og anleggsaktiviteter i høyspenningsanleg Sikre dokumentasjon og sporbarhet Holde oversikt over anleggsmassen samt utføre tilstandsvurderinger, anbefale vedlikeholdstiltak og utarbeide tekniske beskrivelser Bidra med erfaringer og kunnskap inn mot prosjekter og standardiseringsmiljøet i B&A Bidra til utvikling av seksjonen og for løft i det digitale fundament Kvalifikasjoner Ingeniør med byggteknisk kompetanse Erfaring i bruk av relevante forskrifter, bransjestandarder og kontrakter Erfaring med bruk av digitale verktøy (GIS og BIM) Byggeplasserfaring, som byggeleder, prosjektleder eller tilsvarende Fordel om søker har: kjennskap til Statnetts anlegg og systemer relevant fagbrev f.eks. tømrer Personlige egenskaper Evne til å jobbe selvstendig med god kapasitet til å håndtere og å avslutte oppgaver God formuleringsevne (erfaring med rapportskriving) Gode samarbeidsevner og engasjement Fokusert på sikkert arbeidsmiljø og oppfølging av godt HMS-arbeid Evne til å drive fagfelt fremover Stillingen vil medføre reisevirksomhet i store deler av landet og det er krav om førerkort for bil. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med leder for Stasjonsanlegg, Therese Gjelsten tlf 404 71 779. For mer utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Søknadsfrist 16. okt 2019, men det vil bli foretatt intervjuer fortløpende.  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.
07.10.2019 Oslo
Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. Forretningsenhet Sør har kontorer i Kristiansand, Sandnes, Egersund og Grimstad og består av omlag 190 engasjerte medarbeidere med kompetanse innen et bredt fagspekter.  Eksempler på spennvidden i oppdrag i vår portefølje er fra prosjektering og rådgivning knyttet til Ryfast, Bussveien i Stavanger, Sykkelstamveien, Sandnes Rådhus, Mosby oppvekstsenter, Finansparken, Baneheia Park næringsbygg, transformatorstasjonene Tronsholen og Opstad, til løpende rådgivning for industrikunder som Glencore mfl. Forretningsenhet Sør ønsker å styrke prosjekteringsledelse og tverrfaglig oppdragsledelse som fag og skape et attraktivt fagmiljø.  Vi leter etter deg som drives av de nye trendene i teknologi og metodikk i bransjen, og som skaper motiverte team. Stillingen som Seksjonsleder Prosjektstyring er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen prosjektadministrative oppgaver i et godt tverrfaglig miljø, der vi sammen med våre kunder utvikler gode løsninger i spennende prosjekter. Vi tar i bruk moderne teknologi, jobber i et tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse og kapasitet. Du får muligheten til å samarbeide med mange ulike typer mennesker, både internt i Multiconsult og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. Multiconsult Sør har satt seg et mål om å være best på oppdragsgjennomføring. Utøvelse av denne stillingen blir sentral for å realisere målet. Arbeidsoppgaver Være med å etablere seksjonen, herunder jobbe med strategi, kultur og marked internt og eksternt Bidra aktivt til organisasjonsutvikling Være en pådriver for markeds- og tilbudsarbeid for seksjonen og enheten Sør Være en pådriver for at seksjonen er i front på PS-tjenester, teknologi og prosessledelse i bransjen Være et kompetansesenter for prosjekterings-, oppdrags- og prosessledelse i Sør Personalansvar for seksjonen, herunder sørge for riktig og individuelt tilpasset arbeidsmengde og oppgaver for den enkelte medarbeider Sørge for at tverrfaglige oppdrag bemannes med riktig kompetanse på prosjektstyring og -ledelse  Økonomisk oppfølging av enheten Kontorsted for medarbeiderne vil være ved flere av våre kontorer i Agder og Rogaland og noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner Minimum 10 års erfaring fra bygg og anleggsbransjen, helst innen rådgivning, ledelse og tverrfaglig koordinering Bachelor eller Mastergrad fra bygg eller annen relevant fagområde, tilleggsutdanning innen økonomi og/eller ledelse kan være fordelaktig Tverrfaglig forståelse, ha kjennskap til eller kunne sette seg inn i flere av Multiconsults forretningsområder Erfaring innen ledelse Kjenner til samtidig prosjektering, VDC og LEAN, erfaring med digital samhandling, internt og eksternt mot kunde og samarbeidspartner God kjennskap til lover og forskrifter knyttet til rådgivning og prosjektering, inkl. plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, samt kontraktstandarder for rådgivning, prosjektering og entrepriser God forståelse for prosjektutvikling, roller og ansvar i byggeprosjekter God økonomisk forståelse God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk Personlige egenskaper God på relasjonsbygging, du trives i kunderommet og har et etablert nettverk i bransjen Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team, god på kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner til teknisk fagpersonell Nysgjerrig på ny metodikk, teknologi og prosjekteringsverktøy Selvstendig og initiativrik Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser - stor gjennomføringsevne og kvalitetsbevisst   Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere i et tverrfaglig miljø Deltakelse i aktive kompetansenettverk som deler kunnskap og utvikler fagmiljøet Delta i lederutviklingsprogram og gode muligheter for personlig utvikling   Konkurransedyktig betingelser og aksjesparingsprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid og fri mellom jul og nyttår samt i påsken Kantine ordning og moderne lokaler sentralt på Forus eller i Kristiansand  Et arbeidsmiljø med fokus på det gode liv, med et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter, firmaturer og mange sosiale aktiviteter Søknadsfrist 27/10/2019 Sted Kristiansand, NOSandnes, NO (Primære) Generell informasjon Kontorsted: Sandnes eller Kristiansand. Noe reisevirksomhet mellom våre kontorsteder i Agder/Rogaland må påregnes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no). For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med avdelingsleder Torill Sande Nygård, på tlf. 905 72 624 eller e-post tsn@multiconsult.no
02.10.2019 Sandnes, Kristiansand
Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. Erfaren sivilingeniør/ingeniør innen Byggeteknikk og Konstruksjon Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult i Fredrikstad søker en erfaren sivilingeniør eller ingeniør til seksjon for Byggeteknikk og Konstruksjon på avdeling Samferdsel og Infrastruktur. Seksjonen har i dag 12 medarbeidere og inngår i et samlet fagmiljø med over 40 konstruktører. Multiconsult Fredrikstad har 110 medarbeidere som dekker alle fag- og forretningsområder. Våre lokaler ligger i Storgata midt i sentrum med flott utsikt rett ned på Glomma. Multiconsult Østfold har i tillegg kontorer også i Sarpsborg og Moss. Vår seksjonen har mange pågående prosjekter innen alle forretningsområder eksempelvis: Ny fabrikk for Peterson i Halden Ny vannforsyning for Oslo kommune med blant annet Norges største vannverk i fjell Flere trafostasjoner for Statnett Flere utbyggingsprosjekter på Rygge flystasjon Nytt Kulturhus i Vestby kommune Du vil jobbe tverrfaglig og kunderettet med rådgivning og prosjektering, og typiske arbeidsoppgaver kan være: Saksbehandler og fagansvarlig i oppdrag Dimensjonering betong, stål og tre Modellering i Revit Anbudsbeskrivelser i G-prog Kvalifikasjoner Du har en grunnleggende forståelse av gode byggetekniske løsninger og detaljer. Du har blant annet jobbet mye med betong, og kan betongkonstruksjoner.For oss er det derfor viktig at du: Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Har solid erfaring fra rådgiverbransjen Har lang erfaring med og kan Revit Har god kjennskap til vanlige dimensjoneringsverktøy og FEM analyse Har kjennskap til utarbeidelse av anbudstekster (NS4320) Vi ønsker at du som søker til denne stillingen er: Selvstendig og faglig engasjert Løsningsorientert og trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser   Vi tilbyr En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. I Multiconsult blir du en del av vårt totale konstruksjonsmiljø med over 350 ingeniører. Hos oss kan du få jobbe med noen av de beste RIB'erne i Norge med spisskompetanse innenfor alle områder av vårt fagområde. Denne stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen byggeteknikk, oppdrags- og disiplinledelse i et godt tverrfaglig miljø. Det er også en god mulighet for deg som gjerne ønsker muligheten til å delta i store nasjonale oppdrag.  Forøvrig tilbyr vi deg: Konkurransedyktige lønn og øvrige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Tilgang på firmahytter i hele landet Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad Et aktivt bedriftsidrettslag Sist men ikke minst et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø!  Søknadsfrist 15/11/2019 Sted Fredrikstad, NO (Primære) Generell informasjon For nærmere informasjon om stillingen kontakt seksjonsleder Nils Konrad Andreassen på telefon 913 63 749 eller epost nkoa@multiconsult.no
02.10.2019 Fredrikstad
Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. lesund er en perle av en kystby, som også byr på vakre fjell og frisk natur. Multiconsult huser 19 medarbeidere på kaia rett ved sentrumskjernen. Vi satser i Ålesund og søker dermed 12 motiverte og verdiskapende kolleger, med markedsfokus. Er du en av dem? Vi inntil to medarbeidere innen byggeteknisk prosjektering som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle. I Ålesund har vi i dag fire konstruksjonstekniske rådgivere, samt en byggeleder. Stillingene rapporterer til seksjonsleder konstruksjon i Trondheim hvor vi har ytterligere ti rådgivere. Som rådgiver i Ålesund vil du inngå i et erfarent og engasjert team med bred kompetanse. Vi ønsker nå å styrke dette miljøet og søker to ulike personer for de to stillingene:Seniorrådgiver konstruksjon: Vi ønsker å styrke oss innen ROT-markedet og ser etter en person med erfaring (minimum 5 år) innen konstruksjonsfaget, enten som rådgiver eller entreprenør, med et bredt kontaktnett lokalt. Med ROT-markedet mener vi både rehabilitering og ombygging av bygg på land, men også maritime konstruksjoner (kaier, bygningsmasse nær sjøen). Vi har kompetanse på dette lokalt fra før, men ser et økende marked innen denne typen jobber. Rådgiver konstruksjon:Multiconsult satser innen digitalisering og for den andre stillingen søker vi en konstruksjonsteknisk rådgiver med spesiell interesse og kunnskap for bruk av 3D-modellering og visualisering. Du vil få rollen som en pådriver for utvikling innen bruk av effektiv digital prosjektering på kontoret, med mål om å løfte hele avdelingen. Bransjeerfaring er en fordel, men ikke et krav. For begge stillingene gjelder følgende: Typiske arbeidsoppgaver vil være: Rådgivning Prosjektering Oppfølging på byggeplass Kundeoppfølging Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder eller oppdragsleder Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole / universitet innen fagområdet konstruksjonsteknikk Erfaring fra entreprenørbransjen er ønskelig Personlige egenskaper: Vi søker en person som identifiserer seg med våre verdier; Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert (MOVE). Det betyr blant annet at du er: en lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeids egenskaper strukturert og analytisk resultatorientert, initiativrik og opptatt av å levere løsninger på kundens behov engasjert, kreativ og nysgjerrig på ulike perspektiver Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjeprogram for alle ansatte Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt i påsken En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø Kontorlokaler på Skansekaia Søknadsfrist 3/11/2019 Sted Ålesund, NO (Primære) Generell informasjon For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ole Aksel Sivertsen ole.aksel.sivertsen@multiconsult.no eller på tlf: 976 76 124
02.10.2019 Ålesund
Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. Stillingstittel Akustikk Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Ålesund er en perle av en kystby, som også byr på vakre fjell og frisk natur. Multiconsult huser 19 medarbeidere på kaia rett ved sentrumskjernen. Vi satser i Ålesund og søker dermed 12 motiverte og verdiskapende kolleger, med markedsfokus. Er du en av dem? Til vår seksjon for Spesialrådgivning i Ålesund søker vi en kandidat med utdannelse innen akustikk og  vi søker etter en person med lang erfaring fra arbeid med akustikk og støy og som ønsker om å jobbe innenfor: Lydteknisk rådgivning og prosjektering Praktisk problemløsning innen rom- og bygningsakustikk Bistå seksjonens oppdrag med støy og vibrasjoner fra samferdsel, industri og offshore Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder eller oppdragsleder Kvalifikasjoner Bachelor eller master fra universitet/høgskole eller tilsvarende med relevant fagvalg, gjerne med praktisk erfaring innenfor akustikk/støy og byggfag. God teknisk innsikt og praktiske evner, er selvstendig, fleksibel og omgjengelig. Minimum 5 års relevant erfaring fra arbeid i rådgivende ingeniørfirma, entreprenør, byggmester byggherresiden el. Erfaring med Cadna, Odeon, Insul, StøyBygg og andre beregningsverktøy for akustikk/støy. Du bør også kunne bruke vanlige tegneprogrammer. God skriftlig fremstillingsevne i norsk.    Personlige egenskaper: Vi søker en person som identifiserer seg med våre verdier; Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert (MOVE). Det betyr blant annet at du er: en lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper strukturert og analytisk resultatorientert, initiativrik og opptatt av å levere løsninger på kundens behov engasjert, kreativ og nysgjerrig på ulike perspektiver  Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjeprogram for alle ansatte Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt i påsken En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø Kontorlokaler på Skansekaia  Søknadsfrist 3/11/2019 Sted Ålesund, NO (Primære) Generell informasjon Vil vil gjerne høre fra deg. For ytterligere informasjon ta kontakt med Ragnhild Solgård på epost:. ragnhild.solgard@multiconsult.no eller på tlf: 90617618
02.10.2019 Ålesund
Vis alle 21.288 ledige stillinger
Les mer om Avehus AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avehus AS