Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

FØRSTEKONSULENT Oslo Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Utlysningsnummer: 0172946
Beskrivelse: Vil du være med på å starte en ny rehabiliterngsavdeling i Oslo

Som en del av Samhandlingsarena Aker skal det åpnes en rehabiliteringsavdeling i lokalene på gamle Aker sykehus. Avdelingen skal drives av Sykehjemsetaten (Sye) i Oslo kommune. Målet med avdelingen er å gi aktuelle pasientgrupper et rehabiliteringstilbud i skjæringsfeltet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som fører til redusert antall sykehusinnleggelser og redusert liggetid på sykehus. Spesialisthelsetjenesten vil også etablere rehabiliteringsaktivitet i nærliggende lokaler, og dette gir oss unike muligheter til å utvikle fagfeltet i tett samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Kvalifikasjoner:
Beherske de vanligste IKT-verktøy (word/excel/intranett/internett/e-post), NLP 2000, PRK, PRS, NLP e-søknad. Det er en fordel om du kjenner til verktøyet Gerica.
God økonomi- og regnskapsforståelse.
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende krav i nasjonal norskprøve 3.

Arbeidsoppgaver:
Delta i avdelingens plan- og utviklingsarbeid
Delta i avdelingens budsjettarbeid og økonomioppfølging
Ansvar for enklere personaladministrative oppgaver, blant annet: utlysning av ledige stillinger og behandle innkomne søknader, ajourføring av hjemmelsregisteret, gjøre søk i lønns- og personalsystemet
Diverse administrative og merkantile oppgaver, blant annet: internfakturering og behandling av innkomne fakturaer i Agresso, resepsjons- og sentralbordoppgaver, postmottak, mottak og fordeling av innkommet post, ansvar for pasient-/ og personalarkiv, ansvar for å føre pasientregnskap, ansvar for å føre diverse statistikker
Være førstelinje brukerstøtte: PRK- og helpdeskoppgaver, kvalitetslosen, MinGat

Vi kan tilby den rette søkeren faglige utfordringer i et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø.

NB: Vi behandler kun søknader som sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. Stillingen lyses ut med forbehold om at den godkjennes i MBU.

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Kontakt: Robert Bergheim, Telefon: 95080883
Kontakt: Anne Berger Sørli, Telefon: 90049801
Lønn: Lønnstrinn 35
Adresse: 0101 OSLO


Web: www.ledigestillinger.oslo.kommune.no/

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
. Les mer om Oslo Kommune

Stillingsbeskrivelse


Utlysningsnummer: 0172946
Beskrivelse: Vil du være med på å starte en ny rehabiliterngsavdeling i Oslo

Som en del av Samhandlingsarena Aker skal det åpnes en rehabiliteringsavdeling i lokalene på gamle Aker sykehus. Avdelingen skal drives av Sykehjemsetaten (Sye) i Oslo kommune. Målet med avdelingen er å gi aktuelle pasientgrupper et rehabiliteringstilbud i skjæringsfeltet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som fører til redusert antall sykehusinnleggelser og redusert liggetid på sykehus. Spesialisthelsetjenesten vil også etablere rehabiliteringsaktivitet i nærliggende lokaler, og dette gir oss unike muligheter til å utvikle fagfeltet i tett samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Kvalifikasjoner:
Beherske de vanligste IKT-verktøy (word/excel/intranett/internett/e-post), NLP 2000, PRK, PRS, NLP e-søknad. Det er en fordel om du kjenner til verktøyet Gerica.
God økonomi- og regnskapsforståelse.
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende krav i nasjonal norskprøve 3.

Arbeidsoppgaver:
Delta i avdelingens plan- og utviklingsarbeid
Delta i avdelingens budsjettarbeid og økonomioppfølging
Ansvar for enklere personaladministrative oppgaver, blant annet: utlysning av ledige stillinger og behandle innkomne søknader, ajourføring av hjemmelsregisteret, gjøre søk i lønns- og personalsystemet
Diverse administrative og merkantile oppgaver, blant annet: internfakturering og behandling av innkomne fakturaer i Agresso, resepsjons- og sentralbordoppgaver, postmottak, mottak og fordeling av innkommet post, ansvar for pasient-/ og personalarkiv, ansvar for å føre pasientregnskap, ansvar for å føre diverse statistikker
Være førstelinje brukerstøtte: PRK- og helpdeskoppgaver, kvalitetslosen, MinGat

Vi kan tilby den rette søkeren faglige utfordringer i et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø.

NB: Vi behandler kun søknader som sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. Stillingen lyses ut med forbehold om at den godkjennes i MBU.

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Kontakt: Robert Bergheim, Telefon: 95080883
Kontakt: Anne Berger Sørli, Telefon: 90049801
Lønn: Lønnstrinn 35
Adresse: 0101 OSLO


Web: www.ledigestillinger.oslo.kommune.no/

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 22
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 23
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Oslo Kommune