Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Seniorskattejurist søkes til spennende stilling i Moss - Sentralskattekontoret for storbedrifter Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Seniorskattejurist søkes til spennende stilling i Moss 

Til kontoret i Moss søker vi etter en seniorskattejurist som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Kontoret i Moss har i tillegg til ansvaret for store konsern også ansvar for særskatteregimene kraft, rederi og NOKUS samt ansvaret for fastsettingen overfor utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF). Det er nå ledig stilling på avdelingen som har ansvaret for kraftbeskatningen etter skattelovens kapittel 18, og det er derfor ønskelig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med kraftbeskatning. Ved eventuell intern tilsetting kan det bli ledig stilling ved andre avdelinger ved kontoret. Arbeidet omfatter blant annet kontroll- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i tverrfaglige team sammensatt av jurister og økonomer. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø. Kunnskapsdeling og samhandling vektlegges. 

Skatteetaten vil omorganiseres fra 1.1.2019. Storbedrift og særskatteområdene er imidlertid videreført som satsningsområder i etaten. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden
Arbeidsoppgaver
 • utføre veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold
 • gjennomføre risikoanalyser av konsern og selskap
 • utarbeide forhåndsuttalelser og vedtak
 • utarbeidelse av redegjørelser til sekreteriatet for skatteklagenemnda
 • dialog med skattyterne og deres representanter
 • bistå kontorets prosessfullmektiger i rettssaker
 • retts- og regelverksutvikling
Kvalifikasjoner
 • juridisk utdannelse på masternivå
 • gode eksamensresultater
 • gode engelskkunnskaper
 • minimum fem års relevant erfaring, hvor lang og bred erfaring innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett samt merverdiavgift vektlegges særlig
Personlige egenskaper
 • god på dialog og samarbeid
 • gode analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • god evne til å fullføre arbeidsoppgaver
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team
 • godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

  Stilling som seniorskattejurist (kode 1501) lønnes fra kr 620 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. 

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 22.360 ledige stillinger
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Seniorskattejurist søkes til spennende stilling i Moss 

Til kontoret i Moss søker vi etter en seniorskattejurist som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Kontoret i Moss har i tillegg til ansvaret for store konsern også ansvar for særskatteregimene kraft, rederi og NOKUS samt ansvaret for fastsettingen overfor utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF). Det er nå ledig stilling på avdelingen som har ansvaret for kraftbeskatningen etter skattelovens kapittel 18, og det er derfor ønskelig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med kraftbeskatning. Ved eventuell intern tilsetting kan det bli ledig stilling ved andre avdelinger ved kontoret. Arbeidet omfatter blant annet kontroll- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i tverrfaglige team sammensatt av jurister og økonomer. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø. Kunnskapsdeling og samhandling vektlegges. 

Skatteetaten vil omorganiseres fra 1.1.2019. Storbedrift og særskatteområdene er imidlertid videreført som satsningsområder i etaten. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden
Arbeidsoppgaver
 • utføre veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold
 • gjennomføre risikoanalyser av konsern og selskap
 • utarbeide forhåndsuttalelser og vedtak
 • utarbeidelse av redegjørelser til sekreteriatet for skatteklagenemnda
 • dialog med skattyterne og deres representanter
 • bistå kontorets prosessfullmektiger i rettssaker
 • retts- og regelverksutvikling
Kvalifikasjoner
 • juridisk utdannelse på masternivå
 • gode eksamensresultater
 • gode engelskkunnskaper
 • minimum fem års relevant erfaring, hvor lang og bred erfaring innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett samt merverdiavgift vektlegges særlig
Personlige egenskaper
 • god på dialog og samarbeid
 • gode analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • god evne til å fullføre arbeidsoppgaver
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team
 • godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

  Stilling som seniorskattejurist (kode 1501) lønnes fra kr 620 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. 

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 12
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Skatteetaten