Ledig stilling

Vi søker etter skattejurister/seniorskattejurister - avdeling Fastsetting - Skatt nord Skatteetaten

Søknadsfrist : 20.08.2018
Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt nord er en av fem regioner, og består av Nordland, Troms og Finnmark. Skatt nord er delt inn i avdelingene, Veiledning, Fastsetting, Kontroll- og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving, stab/administrasjon og skattekontor 
Svalbard. 

Fastsettingsavdelingen er den største avdelingen i Skatt nord. Hovedoppgaven til avdelingen er å fastsette skatter og avgifter samt sikre korrekt folkeregister og avgiftsmanntall. 

For å styrke arbeidet vårt, skal avdelingen styrkes med 4 skattejurister til skattekontorene Alta, Finnsnes og Harstad. På denne bakgrunn søker vi etter 2 skattejurister til vårt kontor i Alta. 

Skatteetaten er i omstilling, og går fra 1.1.2019 over til landsdekkende oppgaveløsning. Dette kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Arbeidsoppgaver
 • fastsetting av lønnstakere og pensjonister
 • kontroll og kvalitetssikring
 • utarbeidelse av varsel og vedtak
 • utarbeidelse av anmeldelser til politi
 • klagebehandling og utarbeidelse av redegjørelse til skatteklagenemnda
 • rådgiving og kvalitetssikring internt
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og enhetenes oppgaveløsning gjennom et tett samarbeid med kollegaer
 • samarbeide med kollegaer på kontoret og på tvers av andre grupper/regioner i etaten
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og enhetens oppgaveløsning gjennom et tett samarbeid
 • med kollegaer og andre grupper
 • kompetansebygging
 • stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig med skatterett i fagkretsen.
 • gjerne saksbehandlererfaring
 • dyktig til å kommunisere på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • god forståelse i bruk av dataverktøy
 • for tilsetting som seniorskattejurist kreves relevant erfaring/kunnskap
Personlige egenskaper
 • profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • gode samarbeidsevner, godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • ha evne til å arbeide selvstendig og være pådriver for utvikling
 • resultat- og løsningsorientert
 • trives med å jobbe i prosjekt, gruppe og selvstendig
 • initiativrik, liker å ta ansvar for nye og utfordrende oppgaver
 • gode kommunikasjons og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig
 • stor arbeidskapasitet og personlig driv
 • ansvarsbevisst og pålitelig
 • stor arbeidskapasitet og som trives med høyt arbeidstempo.
 • effektiv saksbehandler
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), årslønn kr 456.900 – kr 607.700 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), årslønn kr 515.200 - kr 670.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt nord er en av fem regioner, og består av Nordland, Troms og Finnmark. Skatt nord er delt inn i avdelingene, Veiledning, Fastsetting, Kontroll- og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving, stab/administrasjon og skattekontor 
Svalbard. 

Fastsettingsavdelingen er den største avdelingen i Skatt nord. Hovedoppgaven til avdelingen er å fastsette skatter og avgifter samt sikre korrekt folkeregister og avgiftsmanntall. 

For å styrke arbeidet vårt, skal avdelingen styrkes med 4 skattejurister til skattekontorene Alta, Finnsnes og Harstad. På denne bakgrunn søker vi etter 2 skattejurister til vårt kontor i Alta. 

Skatteetaten er i omstilling, og går fra 1.1.2019 over til landsdekkende oppgaveløsning. Dette kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Arbeidsoppgaver
 • fastsetting av lønnstakere og pensjonister
 • kontroll og kvalitetssikring
 • utarbeidelse av varsel og vedtak
 • utarbeidelse av anmeldelser til politi
 • klagebehandling og utarbeidelse av redegjørelse til skatteklagenemnda
 • rådgiving og kvalitetssikring internt
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og enhetenes oppgaveløsning gjennom et tett samarbeid med kollegaer
 • samarbeide med kollegaer på kontoret og på tvers av andre grupper/regioner i etaten
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og enhetens oppgaveløsning gjennom et tett samarbeid
 • med kollegaer og andre grupper
 • kompetansebygging
 • stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig med skatterett i fagkretsen.
 • gjerne saksbehandlererfaring
 • dyktig til å kommunisere på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • god forståelse i bruk av dataverktøy
 • for tilsetting som seniorskattejurist kreves relevant erfaring/kunnskap
Personlige egenskaper
 • profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • gode samarbeidsevner, godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • ha evne til å arbeide selvstendig og være pådriver for utvikling
 • resultat- og løsningsorientert
 • trives med å jobbe i prosjekt, gruppe og selvstendig
 • initiativrik, liker å ta ansvar for nye og utfordrende oppgaver
 • gode kommunikasjons og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig
 • stor arbeidskapasitet og personlig driv
 • ansvarsbevisst og pålitelig
 • stor arbeidskapasitet og som trives med høyt arbeidstempo.
 • effektiv saksbehandler
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), årslønn kr 456.900 – kr 607.700 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), årslønn kr 515.200 - kr 670.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten