Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Postlege i legeseksjonen - Gastroenterologisk kirurgi Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Gastrokirurgisk avdeling ved AHUS er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger hvorav 3 er kombinert med professorat. Videre har avdelingen 8 stillinger for LIS-B-gren i gastrokirurgi i tillegg til 6 LIS rotasjon for generell kirurgi. Avdelingen er delt inn i 5 seksjoner; to pleieseksjoner, seksjon for polikliniske tjenester, seksjon for merkantile tjenester og seksjon for legetjenester. Alle seksjoner ledes av en seksjonsleder som sammen med ass avdelingssjef utgjør avdelingssjefens ledergruppe. 
Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster ved behov. Ahus har dagkirurgisk drift både i hovedbygget og ved Ski sykehus. I tillegg er Kongsvinger sykehus besluttet å bli en del av AHUS. 

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som skal drive operativ behandling av kreft i magesekken. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har en stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet. 

Avdelingens visjon er fremragende behandling i trygge omgivelser 


Se vår Ahus film her! 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Postlegen har sitt virke på sengeområdet innen en definert faggruppe ( 2 sengetun )
 • Arbeidsoppgavene består i å delta på pre visitt sammen med faggruppen, gå visitt runden samt og effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp.
 • Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/beslutninger med et medlem av faggruppen.
 • Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten
Kvalifikasjoner
 • Søkere må være ferdig med medisinstudiet og venter på turnusplass
 • Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Universitet
Personlige egenskaper
 • Du prioriterer arbeidsoppgaver godt og er systematisk.
 • Du evner å vurdere spørsmål og ulike problemstillinger
 • Du har en klar og tydelig formidlingsevne.
 • Du trives med å kommunisere med pasienter
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter – således søker du mulighet for å utvikle deg.
Språk
 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og høyt kvalifiserte kolleger som alle har som intensjon å skape et kontinuerlig kompetansehevende miljø.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 20.685 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Gastrokirurgisk avdeling ved AHUS er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger hvorav 3 er kombinert med professorat. Videre har avdelingen 8 stillinger for LIS-B-gren i gastrokirurgi i tillegg til 6 LIS rotasjon for generell kirurgi. Avdelingen er delt inn i 5 seksjoner; to pleieseksjoner, seksjon for polikliniske tjenester, seksjon for merkantile tjenester og seksjon for legetjenester. Alle seksjoner ledes av en seksjonsleder som sammen med ass avdelingssjef utgjør avdelingssjefens ledergruppe. 
Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster ved behov. Ahus har dagkirurgisk drift både i hovedbygget og ved Ski sykehus. I tillegg er Kongsvinger sykehus besluttet å bli en del av AHUS. 

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som skal drive operativ behandling av kreft i magesekken. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har en stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet. 

Avdelingens visjon er fremragende behandling i trygge omgivelser 


Se vår Ahus film her! 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Postlegen har sitt virke på sengeområdet innen en definert faggruppe ( 2 sengetun )
 • Arbeidsoppgavene består i å delta på pre visitt sammen med faggruppen, gå visitt runden samt og effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp.
 • Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/beslutninger med et medlem av faggruppen.
 • Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten
Kvalifikasjoner
 • Søkere må være ferdig med medisinstudiet og venter på turnusplass
 • Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Universitet
Personlige egenskaper
 • Du prioriterer arbeidsoppgaver godt og er systematisk.
 • Du evner å vurdere spørsmål og ulike problemstillinger
 • Du har en klar og tydelig formidlingsevne.
 • Du trives med å kommunisere med pasienter
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter – således søker du mulighet for å utvikle deg.
Språk
 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og høyt kvalifiserte kolleger som alle har som intensjon å skape et kontinuerlig kompetansehevende miljø.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 11
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 14
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 16
  2018
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 17
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)