Ledig stilling

Assisterende seksjonsleder-Skytta døgn Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 20.08.2018
Skytta døgn er døgnenheten i Groruddalen DPS 
Vi har Nittedal, Alna, Stovner og Grorud som opptaksområde. 
Avdelingen er en allmenpsykiatrisk avdeling med 16 døgnplasser, hvorav 1 seng forbeholdes pasienter med BRI avtale, såkalte brukerstyrte innleggelser. Akutt teamet har tilgang til 3 korttidssenger. Avdelingen samarbeider med kommune og bydeler, NAV og de polikliniske enhetene ved Groruddalen DPS og Akuttavdelingene i Ahus. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Du vil være medansvarlig for ledelsen av seksjonen
 • Fagansvarlig
 • Organisere opplæring av nyansatte og oppfølging av ekstravakter
 • Medansvar for utarbeidelse av turnus, hjelpeturnus og ferieavvikling
 • Inntaksarbeid, pasientfordeling, behandlingsmøter og pasientundervisning
 • HMS arbeid
 • Utvikling av tilbudet avdelingen gir pasientene
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Klinisk erfaring innen psykiatri
 • Lederutdanning/erfaring
 • Kjennskap til GAT, DIPS,HMS arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Utdanningsretning
 • Administrasjon og Ledelse
 • Spesialsykepleie
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Disse vil bli vektlagt:
 • Helhetlig oppfatning av lederansvar og lederrolle
 • Lyst, vilje og evne til å lede
 • Samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Humør og engasjement
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Selvstendig arbeid.
 • Gode velferdsordninger i Ahus.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Skytta døgn er døgnenheten i Groruddalen DPS 
Vi har Nittedal, Alna, Stovner og Grorud som opptaksområde. 
Avdelingen er en allmenpsykiatrisk avdeling med 16 døgnplasser, hvorav 1 seng forbeholdes pasienter med BRI avtale, såkalte brukerstyrte innleggelser. Akutt teamet har tilgang til 3 korttidssenger. Avdelingen samarbeider med kommune og bydeler, NAV og de polikliniske enhetene ved Groruddalen DPS og Akuttavdelingene i Ahus. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Du vil være medansvarlig for ledelsen av seksjonen
 • Fagansvarlig
 • Organisere opplæring av nyansatte og oppfølging av ekstravakter
 • Medansvar for utarbeidelse av turnus, hjelpeturnus og ferieavvikling
 • Inntaksarbeid, pasientfordeling, behandlingsmøter og pasientundervisning
 • HMS arbeid
 • Utvikling av tilbudet avdelingen gir pasientene
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Klinisk erfaring innen psykiatri
 • Lederutdanning/erfaring
 • Kjennskap til GAT, DIPS,HMS arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Utdanningsretning
 • Administrasjon og Ledelse
 • Spesialsykepleie
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Disse vil bli vektlagt:
 • Helhetlig oppfatning av lederansvar og lederrolle
 • Lyst, vilje og evne til å lede
 • Samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Humør og engasjement
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Selvstendig arbeid.
 • Gode velferdsordninger i Ahus.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 19
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 20
  2018
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 22
  2018
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!