Ledig stilling

Psykologspesialist - ARA IR døgn Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 31.08.2018
vdeling rus og avhengighet (ARA), seksjon IR søker etter psykologspesialist i 100 % fast stilling! 
Seksjon IR er en døgnenhet for pasienter med misbruk av illegale rusmidler. Vi er organisert innenfor avdeling rus og avhengighet (ARA) i Divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. Seksjonen er en spennende arbeidsplass hvor våre pasienter tilbys spesialiserte tjenester og hvor faglig utvikling og kvalitetsforbedring har høy prioritet. Seksjonens tjenestetilbud omfatter avrusning ved misbruk av illegale rusmidler, kartlegging/utredning ved samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP), samt gjennomføring av tvungen tilbakeholdelse iht. § 10-2 (og i begrenset grad §10-3) i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Avdelingen som vi er en del av (ARA) jobber aktivt med utvikling av sitt tjenestetilbud innenfor prinsipper om helhetlige, enhetlige og integrerte behandlingsforløp. I tillegg, har avdelingen etablert et eget forskningsutvalg som skal understøtte behandlingsrelatert forskning i de kliniske seksjonene. Seksjon IR er en aktiv deltager i avdelingens utviklingsarbeid. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Utredning og kartlegging ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse Kombinert avrusning, motivasjonsavklarende/-fremmende tiltak og oppstart av ressurskartlegging.
 • Mottak/ inntak av nyankomne pasienter.
 • Deltagelse i seksjonens og avdelingens faglige utviklingsarbeid.
 • Veiledningsoppgaver, primært overfor psykologer i spesialisering, men også for psykologer utenom spesialisering.
 • Gjennomføring av tvangsinnleggelser etter Helse- og Omsorgstjenestelovens § 10-2.
Kvalifikasjoner
 • Bred erfaringsbakgrunn som psykologspesialist.
 • Psykologer som har kommet langt i sin spesialisering kan vurderes for stillingen.
 • Veiledningskompetanse/erfaring.
 • Kompetanse innenfor forskning/faglig utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Erfaring med og kompetanse innenfor kartlegging, utredning og diagnostikk av ROP-lidelser, samt vurdering av egnet behandling og tiltak overfor denne pasientgruppen
 • Erfaring med og kompetanse innenfor suicid- og voldsrisikovurderinger
 • Erfaring fra arbeid med psykoselidelser er ønskelig
 • Gode norsk kunnskaper- muntlig og skriftlig - forutsettes
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: psykologspesialist
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Engasjement og evne til nytenkning
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagfelt som er i vekst og utvikling
 • Mulighet til og forventning om å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet, med kort reisevei til Oslo
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

vdeling rus og avhengighet (ARA), seksjon IR søker etter psykologspesialist i 100 % fast stilling! 
Seksjon IR er en døgnenhet for pasienter med misbruk av illegale rusmidler. Vi er organisert innenfor avdeling rus og avhengighet (ARA) i Divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. Seksjonen er en spennende arbeidsplass hvor våre pasienter tilbys spesialiserte tjenester og hvor faglig utvikling og kvalitetsforbedring har høy prioritet. Seksjonens tjenestetilbud omfatter avrusning ved misbruk av illegale rusmidler, kartlegging/utredning ved samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP), samt gjennomføring av tvungen tilbakeholdelse iht. § 10-2 (og i begrenset grad §10-3) i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Avdelingen som vi er en del av (ARA) jobber aktivt med utvikling av sitt tjenestetilbud innenfor prinsipper om helhetlige, enhetlige og integrerte behandlingsforløp. I tillegg, har avdelingen etablert et eget forskningsutvalg som skal understøtte behandlingsrelatert forskning i de kliniske seksjonene. Seksjon IR er en aktiv deltager i avdelingens utviklingsarbeid. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Utredning og kartlegging ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse Kombinert avrusning, motivasjonsavklarende/-fremmende tiltak og oppstart av ressurskartlegging.
 • Mottak/ inntak av nyankomne pasienter.
 • Deltagelse i seksjonens og avdelingens faglige utviklingsarbeid.
 • Veiledningsoppgaver, primært overfor psykologer i spesialisering, men også for psykologer utenom spesialisering.
 • Gjennomføring av tvangsinnleggelser etter Helse- og Omsorgstjenestelovens § 10-2.
Kvalifikasjoner
 • Bred erfaringsbakgrunn som psykologspesialist.
 • Psykologer som har kommet langt i sin spesialisering kan vurderes for stillingen.
 • Veiledningskompetanse/erfaring.
 • Kompetanse innenfor forskning/faglig utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Erfaring med og kompetanse innenfor kartlegging, utredning og diagnostikk av ROP-lidelser, samt vurdering av egnet behandling og tiltak overfor denne pasientgruppen
 • Erfaring med og kompetanse innenfor suicid- og voldsrisikovurderinger
 • Erfaring fra arbeid med psykoselidelser er ønskelig
 • Gode norsk kunnskaper- muntlig og skriftlig - forutsettes
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: psykologspesialist
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Engasjement og evne til nytenkning
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagfelt som er i vekst og utvikling
 • Mulighet til og forventning om å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet, med kort reisevei til Oslo
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 22
  2018
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 26
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 27
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!