Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Et godt faglig og sosialt miljø søker psykologspesialist - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Avdeling rus og avhengighet (ARA) er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk. Stillingen er ledig snarest. Dersom vi ikke får egnet psykologspesialist kan vi tilby et vikariat for psykolog A,B eller C. 


Poliklinikken ligger på Grorud i Oslo. Den har 22 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Den har 3 kontorfaglige stillinger. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. 

Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, inkl. samtidig forekomst av psykiske lidelser. Ressurssenter LAR for hele Ahus sitt opptaksområde er tilknyttet vår poliklinikk. 

Som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ønsker vi å gi pasientene våre et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud, i tråd med avdelingens visjon og mål. Hos oss vil du få anledning til å jobbe innenfor et spennende fagfelt med varierte problemstillinger og møte mennesker med ulik bakgrunn og utfordringer. 

Avdelingen har etablert et eget forskningsutvalg og har tatt mål av seg til å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor fagfeltet rus og avhengighet.
Arbeidsoppgaver
 • Poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med en avhengighetsproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser.
 • Veilede psykologer i spesialisering og bistå med faglige vurderinger i spesielt vanskelige saker.
 • Sammen med legespesialist utøve spesialistmyndighet etter gjeldende retningslinjer.
 • Samarbeide med primærhelsetjeneste og andre naturlige samarbeidsparter
 • Ha fokus på individ og nettverk
 • Være faglig oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB, psykisk helsevern og/eller familiearbeid.
 • Ha oppdatert kunnskap om gjeldende helselovgivning og nasjonale faglige føringer
 • Du bør være oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog
Utdanningsnivå
 • Universitet
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, kombinert med god evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Du må kunne vise lojalitet til beslutningsprosesser og endelige vedtak.
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Arbeidsplassen er kjennetegnet av et godt sosialt miljø og engasjement. Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med god kompetanse innen arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 20.685 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Avdeling rus og avhengighet (ARA) er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk. Stillingen er ledig snarest. Dersom vi ikke får egnet psykologspesialist kan vi tilby et vikariat for psykolog A,B eller C. 


Poliklinikken ligger på Grorud i Oslo. Den har 22 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Den har 3 kontorfaglige stillinger. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. 

Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, inkl. samtidig forekomst av psykiske lidelser. Ressurssenter LAR for hele Ahus sitt opptaksområde er tilknyttet vår poliklinikk. 

Som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ønsker vi å gi pasientene våre et helhetlig, enhetlig og integrert behandlingstilbud, i tråd med avdelingens visjon og mål. Hos oss vil du få anledning til å jobbe innenfor et spennende fagfelt med varierte problemstillinger og møte mennesker med ulik bakgrunn og utfordringer. 

Avdelingen har etablert et eget forskningsutvalg og har tatt mål av seg til å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor fagfeltet rus og avhengighet.
Arbeidsoppgaver
 • Poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med en avhengighetsproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser.
 • Veilede psykologer i spesialisering og bistå med faglige vurderinger i spesielt vanskelige saker.
 • Sammen med legespesialist utøve spesialistmyndighet etter gjeldende retningslinjer.
 • Samarbeide med primærhelsetjeneste og andre naturlige samarbeidsparter
 • Ha fokus på individ og nettverk
 • Være faglig oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB, psykisk helsevern og/eller familiearbeid.
 • Ha oppdatert kunnskap om gjeldende helselovgivning og nasjonale faglige føringer
 • Du bør være oppdatert om relevant forskning innen eget fagområde
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog
Utdanningsnivå
 • Universitet
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en person som både kan være strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, kombinert med god evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Du må kunne vise lojalitet til beslutningsprosesser og endelige vedtak.
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Arbeidsplassen er kjennetegnet av et godt sosialt miljø og engasjement. Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med god kompetanse innen arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 11
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 14
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 16
  2018
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 17
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)