Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Gruppeleder i Egersund - avdeling utland Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Avdeling utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall for internasjonalt segment og skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Gruppen i Egersund vil får ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet. 

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Arbeidsoppgaver
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • personalansvar for gruppens medarbeidere
 • fag- og resultatansvar for gruppen
 • kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
 • deltakelse på internasjonale arenaer
Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning innen økonomi, juridiske fag og/eller ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • ledererfaring er ønskelig
 • kunnskap om fagområdet du skal lede
 • har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • god formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

 • Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.460 ledige stillinger
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Avdeling utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall for internasjonalt segment og skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Gruppen i Egersund vil får ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet. 

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Arbeidsoppgaver
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • personalansvar for gruppens medarbeidere
 • fag- og resultatansvar for gruppen
 • kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
 • deltakelse på internasjonale arenaer
Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning innen økonomi, juridiske fag og/eller ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • ledererfaring er ønskelig
 • kunnskap om fagområdet du skal lede
 • har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • god formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

 • Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 17
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Skatteetaten