Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Virksomhetsarkitekt (seniorrådgiver) til IT-avdelingen i Tolldirektoratet Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vil du bidra til digitalisering av Tolletaten?  
 
Vi søker etter en virksomhetsarkitekt med erfaring og interesser innen funksjonell design og IT-arkitektur, som kan bidra til å forme hvordan teknologi understøtter vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.  
 
Behovet for vårt samfunnsoppdrag øker 
Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Vi er i ferd med å etablere et digitaliseringsprogram som samler alle større initiativ under en felles ledelse. Målet er å oppnå en helhetlig utvikling til beste for etatens brukere, og virksomhetsarkitekten vil få en sentral rolle i dette arbeidet. 
 
Smidig og stegvis fornying 
Vi etablerer nye digitale kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter som skal gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye våre løsninger med fremtidsrettede teknologivalg, deriblant analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. Vi fokuserer på smidig og stegvis tilnærming slik at vi raskt kan realisere nytteverdi for våre brukere. Vi har etablert tverrfaglige autonome team, hvor teamene får anledning til å følge idéer gjennom realisering, produksjonssetting og forvaltning. 
 
Hos oss vil du:
 • delta i utforming av funksjonelle målbilder og veikart for digitalisering av etatens prosesser og knytte disse til det juridiske og teknologiske mulighetsrommet 
 • kartlegge etatens virksomhetsprosesser og kommunisere med organisasjonen og prosjektene for å bygge og forankre et helhetlig perspektiv på vår virksomhet 
 • veksle mellom å arbeide strategisk med virksomhetsarkitektur og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring 
 • bidra til å utvikle etatens metodikk for virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og brukerinvolvering i smidig utvikling  
 •  
Vi ser etter deg som:
 • forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiver og ønsker å ta et helhetlig ansvar for å drive arbeidet videre 
 • trives i skjæringspunktet mellom virksomhetsutvikling og teknologi og kan se hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dette samspillet 
 • kan kommunisere arkitekturvalg med beslutningstakere, teknologer og brukere 
 • fører konstruktive diskusjoner og trives med både å drive prosesser selv og veilede andre 
 • evner å kombinere det teoretiske fundament med praktisk og anvendbare modeller (krever en del pragmatisme) 
 • ser nytten i å tegne og illustrere problemstillinger for å skape forståelse og fremdrift i diskusjoner 
 
Dine kvalifikasjoner: 
 • fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Annen utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for krav om master. 
 • dokumentert metodefaglig kompetanse innen virksomhetsarkitektur 
 • erfaring med utvikling av virksomhetsarkitektur i større organisasjoner 
 • erfaring å drive designprosesser ved realisering av komplekse nye IT-løsninger i rolle som funksjonell arkitekt, virksomhetsarkitekt eller tilsvarende  
 • erfaring med prosesskartlegging  
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 
Vi tilbyr:
 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver kr.  673 800  - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling 
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø 
 • godt kollegialt og sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 
 
Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  
 
Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.662 ledige stillinger
Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til digitalisering av Tolletaten?  
 
Vi søker etter en virksomhetsarkitekt med erfaring og interesser innen funksjonell design og IT-arkitektur, som kan bidra til å forme hvordan teknologi understøtter vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.  
 
Behovet for vårt samfunnsoppdrag øker 
Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Vi er i ferd med å etablere et digitaliseringsprogram som samler alle større initiativ under en felles ledelse. Målet er å oppnå en helhetlig utvikling til beste for etatens brukere, og virksomhetsarkitekten vil få en sentral rolle i dette arbeidet. 
 
Smidig og stegvis fornying 
Vi etablerer nye digitale kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter som skal gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye våre løsninger med fremtidsrettede teknologivalg, deriblant analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. Vi fokuserer på smidig og stegvis tilnærming slik at vi raskt kan realisere nytteverdi for våre brukere. Vi har etablert tverrfaglige autonome team, hvor teamene får anledning til å følge idéer gjennom realisering, produksjonssetting og forvaltning. 
 
Hos oss vil du:
 • delta i utforming av funksjonelle målbilder og veikart for digitalisering av etatens prosesser og knytte disse til det juridiske og teknologiske mulighetsrommet 
 • kartlegge etatens virksomhetsprosesser og kommunisere med organisasjonen og prosjektene for å bygge og forankre et helhetlig perspektiv på vår virksomhet 
 • veksle mellom å arbeide strategisk med virksomhetsarkitektur og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring 
 • bidra til å utvikle etatens metodikk for virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og brukerinvolvering i smidig utvikling  
 •  
Vi ser etter deg som:
 • forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiver og ønsker å ta et helhetlig ansvar for å drive arbeidet videre 
 • trives i skjæringspunktet mellom virksomhetsutvikling og teknologi og kan se hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dette samspillet 
 • kan kommunisere arkitekturvalg med beslutningstakere, teknologer og brukere 
 • fører konstruktive diskusjoner og trives med både å drive prosesser selv og veilede andre 
 • evner å kombinere det teoretiske fundament med praktisk og anvendbare modeller (krever en del pragmatisme) 
 • ser nytten i å tegne og illustrere problemstillinger for å skape forståelse og fremdrift i diskusjoner 
 
Dine kvalifikasjoner: 
 • fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Annen utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for krav om master. 
 • dokumentert metodefaglig kompetanse innen virksomhetsarkitektur 
 • erfaring med utvikling av virksomhetsarkitektur i større organisasjoner 
 • erfaring å drive designprosesser ved realisering av komplekse nye IT-løsninger i rolle som funksjonell arkitekt, virksomhetsarkitekt eller tilsvarende  
 • erfaring med prosesskartlegging  
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 
Vi tilbyr:
 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver kr.  673 800  - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling 
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø 
 • godt kollegialt og sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 
 
Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  
 
Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Tolletaten