Ledig stilling

Åpen søknad – Pickatale AS Pickatale AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du være med å utvikle hvordan Skatteetaten skal jobbe forebyggende? Da kan du være den vi vil ha med på laget. Vi ønsker å styrke denne gruppen med kreativ kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Utvikle, produsere og iverksette holdningsskapende og forebyggende tiltak ovenfor ulike målgrupper i ulike kanaler. Utvikle, bruke og evaluere digitale, visuelle, auditive og tekstlige virkemidler. Være en pådriver og kunne lære opp andre i utviklingen av digitale løsninger i det holdningsskapende  og forebyggende arbeidet. Samarbeide tett med ulike fagmiljø både internt og eksternt. Sette seg inn i og tilegne seg kunnskap for å kunne utvikle innhold i ulike kanaler. Gjennomføre holdnings- og handlingsskapende veiledningsaktiviteter. Veilede brukere i Skatteetatens digitale løsninger. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Minimum 3 år relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Fordel med erfaring fra utvikling av innhold på ulike digitale plattformer/kanaler, medieteknologi, film/video, sosiale media, pedagogikk, publiseringskompetanse og markedsføring, eller annen kommunikasjonsfaglig kompetanse. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Fordel med god språkkompetanse (gjerne flere språk).  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode formidlingsevner og kommunikasjonsferdigheter Samfunnsengasjement Evne å tilegne seg og dele på kunnskap/kompetanse Kreativ, nytenkende, fleksibel og utadvendt Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 450 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet. Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.  
05.09.2019 Oslo
Statnett har etablert en dataplattform som skal samle inn store mengder av strukturert og ustrukturert data. Plattformen skal sette sammen store mengder av data for å skape en digital tvilling av infrastruktur og tekniske komponenter som Statnett forvalter. Som datakurator vil du ha en styrende og aktiv rolle i strukturering av denne komplekse datamengden for å sikre innovativ bruk og smarte beslutninger. Om deg: Du arbeider analytisk og strukturert og liker å etablere oversikt og kontroll Du evner å skape tillit og samarbeid om dataforvaltning på tvers av organisasjonen Du evner å utvikle og implementere nye arbeidsprosesser og løsninger på selskapsnivå Du er en pådriver for at selskapet skal bli datadrevet og brenner for arbeidet med datakvalitet Du lærer fort og kan tilegne deg kompetanse om Statnetts mange datakilder og domener Du er imøtekommende og bidrar til å bygge kompetanse om Statnetts datakilder i selskapet Sentrale arbeidsoppgaver Etablere og forvalte klassifiseringssystem og katalog (oversikt) over data i Statnett Bistå og følge opp operative dataforvaltere for å sikre at datakvalitet opprettholdes på korrekt nivå Bygge opp en langsiktig og vedvarende dataforvaltning i samarbeid med sentrale informasjonseiere i selskapet og få på plass tilhørende digitale støtteverktøy Kontinuerlig utforske nye teknologier og metoder som muliggjør automatisk klassifikasjon og organisering av data Være del av et større digitaliseringsarbeid, som omfatter store deler av organisasjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen informatikk, bibliotekfag, informasjons-systemer, informasjonsbehandling eller tilsvarende relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå Erfaring katalogisering, klassifikasjon, dataforvaltningsarbeid eller semantisk informasjonsforvaltning Kunnskap om informasjonsmodellering Kjennskap til IBM InfoSphere Information Governance Catalog eller tilsvarende løsninger Erfaring med planlegging, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver Solide digitale ferdigheter samt evne til å sette seg raskt inn i nye IT-systemer Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Data og Analyse i IT divisjon. Enheten har ansvar for Data Science, Informasjons- og dataforvaltning, samt videreutvikling av dataplattform. Enheten har til sammen 29 faste ansatte. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Gasparas Jarulaitis, tlf.nr.: 94830631. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
05.09.2019 Oslo, Trondheim
Som et av Nordens største IT-selskaper er det viktig å utnytte det interne mangfoldet vårt best mulig. Vi i EVRY satser spesielt på to ting: faglig utvikling og sosialt samhold I EVRY er læring i fokus og hos oss skal alle bli bedre enn de var før. Vår størrelse er vår styrke, så hos oss er det alltid er noen med rett spisskompetanse du kan diskutere, sparre og lære av. Gjennom et individuelt tilpassede karriereløp er vi opptatt av at du skal få videreutvikle deg både faglig og personlig. I tillegg til vår mentorordning, tilbyr vi faglig utvikling som kursing, sertifisering, konferanser og månedlige kompetansesamlinger. Du tar egne valg og får rom til å påvirke din egen retning, men kan alltid være trygg på det er alltid noen som du kan støtte deg på. Her får du mulighet til å bygge din egen fremtid. Vi er engasjerte, nysgjerrige og fokuserer mye på at jobben skal være mer enn bare en jobb. Det skal også være gøy og et sted du gleder deg til å komme til! Vår sosialklubb tar dette på alvor og har som mål å inkludere alle. Vi forstå at folk er i forskjellige faser i livet og arrangerer aktiviteter som Lysefjorden-Safari, familiedag på Soma Gård og kinokvelder for hele familien. Bedriftssport og friluftsaktiviteter for de aktive. Har du en lidenskap, finner du den her. Vårt systemutviklingsmiljø i Norge teller mer enn 300 ansatte og huser fageksperter innen design, forvaltning og utvikling. Oppdragsmengden i Stavanger øker stadig og vi søker derfor flere talenter som nettopp deg til vårt utvikler-team! Og hvem er du? Jo, vi håper du er en som med drivkraft og entusiasme kan bidra til å skape økte verdier for våre kunder og sikre vårt teknologiske fortrinn. Ideelt sett har du to-tre års erfaring etter endt utdanning og er nå klar for et nytt og spennende kapittel i livet. Du har en brennende interesse for gode digitale brukeropplevelser og er flytende innen HTML, CSS3, JavaScript. Helst er du kjent med bruk av design- og prototypingsverktøy, og kunne kanskje se for deg å jobbe med UI/UX i fremtiden. I tillegg er du er initiativrik og god til å identifisere forbedringspotensial i både kode og brukergrensesnitt Og du må være god i norsk, både muntlig og skriftlig. Hva vi kan tilby? En mulighet til å bygge din egen fremtid ved å videreutvikle din faglige kompetanse i selskap med gode, erfarne og kunnskapsrike kollegaer. I tillegg får du selvfølge en lønn som gjør deg glad hver måned, gode bonus- og forsikringsordninger, god balanse mellom jobb og fritid, og foreldrepermisjon dekket utover NAVs betingelser. Høres dette ut som en stilling for deg? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat med vår Team Leader, Harald Blikø på +47 986 84 197.
17.09.2019 Stavanger
Our business is to analyze financial transactions and determine if they are suspicious, at large scale, in real-time as well as doing post analysis and reporting. These are transactions from real-time apps, payment cards, and internet banking. We are instantly addressing new attack vectors and methods. Job Description    We are seeking a dev ops engineer to join our core team in Trondheim full time. This is where we are doing AI and machine learning, UI, driving the architecture of the system and doing software development. We have system operational teams that you will work closely with. The perfect candidate is interested in stable and simple operation of systems, continuous deployment, agile development, and can also do software development. Your contributions will play a vital role in shaping our services.    Responsibilities    Work with the operation team for different parts of the systems and make sure they their work is at easy and as predictable as possible Maintain and improve the performance of existing software including scaling.   Whatever makes us catch fraud efficiently    Skills and Qualifications    Minimum qualifications:   BS or MS in Computer Science or a related technical field, or equivalent practical experience.   2 years of industry experience in software engineering or operation.   Basic algorithms.   Communication skills.   Leadership skills, need to ensure that we reach good technical solutions   If you have any questions, please contact haakon.dybdahl@evry.com. 
09.09.2019 Trondheim
Location: Trondheim  Our business is to analyze financial transactions and determine if they are suspicious, at large scale, in real-time as well as doing post analysis and reporting. These are transactions from real-time apps, payment cards, and internet banking. We are instantly addressing new attack vectors and methods.   Job Description    We are seeking a software developer to join our core team in Trondheim full time. This is where we are doing AI and machine learning, UI, driving the architecture of the system and doing software development.   The perfect candidate wants to build scalable and robust software and is eager to learn about architecture, data science and machine learning. Your contributions will play a vital role in shaping our services.   Responsibilities    Work directly with the users of the system to design and implement new features.   Maintain and improve the performance of existing software.   Whatever makes us catch fraud efficiently    Skills and Qualifications    Minimum qualifications:   BS, MS or PhD degree in Computer Science or a related technical field, or equivalent practical experience.   2 years of industry experience in software engineering.   Basic algorithms.   Communication skills.   Experience with developing applications and working with programming/scripting languages.   Fast learner.   Key words: AI, Scalability, Fintech, Big Data, Fraud. If you have any questions, please contact haakon.dybdahl@evry.com. 
09.09.2019 Trondheim
EVRY Public er et internt programvarehus som spesialiserer seg på å gi våre offentlige kunder den beste løsningen innen saksbehandlings- og arkiveringssystemer i Norge og Norden. EVRY hjelper kundene med å skape konkurransefortrinn gjennom digitalisering. Vi bistår i alle aspekter av strategiutvikling, prioritering og utvikling av tekniske løsninger for implementering i organisering og realisering av gevinster.EVRY Public Development avdeling består av over 50 dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, UX, prosjektledelse og applikasjonsutvikling. Vi ønsker å være ledende innen arkivtjenester i skyen. Avdelingen består av utviklere og arkitekter med en mangfoldig bakgrunn, som deler en lidenskap for innovasjon og kvalitet. Vi søker etter deg som både vil komplimentere teamet og utfordre oss slik at vi når våre mål.Kvalifikasjoner og erfaring Kunnskap om avansert programvaredesign og utvikling Erfaring med programmering og administrasjon av løsninger basert på C #, .Net, .Net Core, REST, OData, IoC, Docker, Kubernetes Det er en ønskelig med kjennskap til T-SQL og/eller PL/SQL. DBA kompetanse er et pluss, men ikke noe krav. Erfaring med å jobbe med Agile prosesser, forståelse av DevOps, kodeoptimaliseringer, testing, skalerbarhet og deployment Gode engelskkunnskaper, både skriftlige og muntlige er avgjørende for stillingen Norsk språkkunnskaper er en fordel, men ikke et krav for å lykkes i stillingen Bachelor / master i relevante områder Erfaring og gode referanser Vi kan tilby Du vil være en del av et meget kompetent team som gir muligheten til å utvikle seg i et sterkt fagmiljø Være en del av et teknologiselskap som møter og tilpasser seg trender og ny teknologi Individuell oppfølging og utviklingsplan Gode forsikrings- og pensjonsplaner Arbeidssted er Kristiansand. Oslo/Fornebu kan vurderes med riktig kandidat.
09.09.2019 Oslo, Kristiansand
EVRY Public er et internt programvarehus som spesialiserer seg på å gi våre offentlige kunder den beste løsningen innen saksbehandlings- og arkiveringssystemer i Norge og Norden. EVRY hjelper kundene med å skape konkurransefortrinn gjennom digitalisering. Vi bistår i alle aspekter av strategiutvikling, prioritering og utvikling av tekniske løsninger for implementering i organisering og realisering av gevinster.EVRY Public Development avdeling består av over 50 dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, UX, prosjektledelse og applikasjonsutvikling. Vi ønsker å være ledende innen arkivtjenester i skyen. Avdelingen består av utviklere og arkitekter med en mangfoldig bakgrunn, som deler en lidenskap for innovasjon og kvalitet. Vi søker etter deg som både vil komplimentere teamet og utfordre oss slik at vi når våre mål.Kvalifikasjoner og erfaring Kunnskap om avansert programvaredesign og utvikling Erfaring med programmering og administrasjon av løsninger basert på React / Redux TypeScript / javascript, html, css, asp.net Det er en fordel hvis du også har litt erfaring med C #, .Net, .Net Core, REST, OData, IoC, Docker, Kubernetes Litt erfaring med databasedesign og utvikling - PL / SQL og T-SQL og DBA Opplev å jobbe med Agile prosesser og GIT, forståelse av DevOps, kodeoptimaliseringer, testing, skalerbarhet og deployment Gode engelskkunnskaper, både skriftlige og muntlige er avgjørende for stillingen Norsk språkkunnskaper er en fordel, men ikke et krav for å lykkes i stillingen Bachelor / master i relevante områder Erfaring og gode referanser Vi kan tilby Du vil være en del av et meget kompetent team som gir muligheten til å utvikle seg i et sterkt fagmiljø Vær en del av et teknologiselskap som møter og tilpasser seg trender og ny teknologi Individuell oppfølging og utviklingsplan Gode forsikrings- og pensjonsplaner Arbeidssted er Kristiansand. Oslo, Fornebu kan vurderes med riktig kandidat.
09.09.2019 Oslo, Kristiansand
Ønsker du å jobbe som prosjektleder i et av Nordens største IT-selskaper, med mulighet til å forme fremtidens digitale samfunn? Business Consulting er en av spydspissene innen EVRYs konsulentmiljø, hvor vi daglig jobber med de mest spennende og innovative oppdragene i både privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har en sterk kombinasjon av forretnings- og IT kompetanse, og vi får stadig fornyet tillit blant våre eksisterende kunder, samt mange nye og spennende prosjekter. For å fortsette den positive utviklingen i selskapet er vi derfor på utkikk etter flere dyktige og erfarne konsulenter som behersker et eller flere av fagområdene: prosjektledelse, programledelse, ledelse av systemutviklingsprosjekter, prosessforbedring, risikostyring, porteføljestyring eller governance. Hvordan jobber vi? Vi har høye ambisjoner - og vi ønsker å være i forkant av teknologien. I EVRY er vi lidenskapelige opptatt av å skape kreative løsninger, og vi er alltid nysgjerrige på hva som kommer til å bli det neste digitale gjennombruddet. Ettersom teknologi er ferskvare har vi en fleksibel tilnærming, og med vårt store nettverk av andre prosjektledere kan vi tilby deg mye støtte og inspirasjon. Vi tilbyr våre kunder en rekke løsninger som dekker både forbrukernes, leverandørenes og kundens eget behov for sikre og tilgjengelige produkter og tjenester. Som prosjektleder hos oss får du muligheten til å delta i eller drive prosjekter som skaper positive endringer, sammen med erfarne og engasjerte kolleger.   Din rolle vil bli å: Lede og delta i store strategiske endringsprogrammer, og/eller større implementerings-, migrerings- og utviklingsprosjekter. Konkret vil du bidra i både interne og eksterne oppdrag, hvor du vil inneha ansvar for å sikre fremdrift, engasjere og veilede prosjektmedarbeidere, ivareta kvalitetsstyring, sikre optimal ressursallokering, håndtere forventningsavklaringer, samt sørge for presis rapportering Bidra aktivt til, videreutvikle og fronte faglig utvikling og beste praksis innen program- og prosjektledelse internt og eksternt Ta aktivt del i videreutviklingen av avdelingen og fungere som en mentor, slik at mindre erfarne kolleger får utnyttet sitt fulle potensiale Aktivt bidra til kundeutvikling og salg   Du vil bli en del av et ambisiøst og godt sammensatt miljø med forretingskonsulenter, som i hovedsak har teknologisk-, økonomisk- og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Du vil få muligheten til å jobbe med noen av Nordens heftigste kunder, i tillegg til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med faglig utvikling og et bredt og inkluderende miljø. Vi søker deg som: Har høyere utdannelse på masternivå innen IT, økonomi eller ingeniørfag (lengre relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning) Har minst to års erfaring innen prosjektledelse, hvorpå du har skapt gode resultater i endrings-, utviklings- og implementeringsprosjekter. Det er en fordel om du har en eller flere av følgende sertifiseringer: MOP, MSP, PRINCE2, PMP, CMP, SCRUM, ITIL, Lean Six Sigma, TOGAF, eller PROSCI Behersker norsk/skandinavisk og engelsk på et avansert nivå, både skriftlig og muntlig Som person er du løsningsorientert, fleksibel, samarbeidsorientert og god til å skape engasjement hos kunder og kolleger. Med vårt store kundefokus må du i tillegg være serviceinnstilt, og ha en positiv fremtoning, med fokus på detaljer og kvalitet. Du forstår både de tekniske og forretningsmessige sidene av et prosjekt, arbeider strukturert, og takler både å jobbe selvstendig og i team. Hva kan vi tilby deg? Vår størrelse er vår styrke. Som en av Nordens ledende IT-selskaper tilbyr vi flere muligheter enn våre konkurrenter. Vi har en stor geografisk spredning i Norge og verden - våre kunder er små og store, kjente som ukjente, lokale og globale. Bredden vår, sammen med en høy endringstakt og diverse karriere- og kompetanseprogrammer, gir deg gode utviklingsmuligheter. Vi streber etter å være en moderne og attraktiv arbeidsplass. Derfor bygger vi arbeidsgrupper og fagmiljøer med stort mangfold for å kunne utnytte og utvikle kompetanse og innovasjon. Noe vi tar som en selvfølge: Lønn som gjør deg glad hver måned Fordeler som gjør livet lettere og bedre: solide forsikringsordninger og rabatter på alt fra leasingavtaler til treningssentre Bra folk å jobbe med, der ulik bakgrunn og innfallsvinkler, humor og stor takhøyde står sentralt Fleksibel arbeidstid Høres dette interessant ut? Er du interessert oppfordrer vi deg til å sende oss din søknad og CV via vårt rekrutteringssystem. Vi vurderer søknader fortløpende og stillingene kan bli besatt før søknadsfristen. PS: Ettersom vi søker konsulenter til flere av kontorene våre (Fornebu, Trondheim, Kristiansand, Bergen og Stavanger), ønsker vi at du spesifiserer hvilken lokasjon som er aktuell for deg. For mer informasjon om stillingen eller andre spørsmål, ta kontakt med Sebastian C. Johansen på e-post: sebastian.johansen@evry.com. Vi gleder oss til søknaden din!
05.09.2019 Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand
Vis alle 22.915 ledige stillinger
Les mer om Pickatale AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Pickatale AS