Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sosionom DPS Øvre Romerike - Seksjon psykose Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vi søker en faglig engasjert sosionom med interesse for pasienter som trenger bistand og veiledning til å mestre hverdagen. Du må like å jobbe i team samtidig som du jobber selvstendig og strukturert. 
Seksjon psykose er et tverrfaglig team bestående av 3 overleger, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom. Seksjonen er for tiden delt i to team der funksjonen er tidlig intervensjon og rehabilitering. 
Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig spennende psykoseteam. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer,IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling og nettverksmøter. Ved mistanke om psykose er fokus god utredning, behandling og bedringsprosesser. Vi har fokus på livsmestring og bedringsprosesser ved vedvarende psykoselidelse. Vi er opptatt av psykisk helse og arbeid. Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjektet "Bedre Psykosebehandling" . Vi venter i spenning på pakkeforløp og skal tilpasse oss det som forventes der. Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn ( TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker. 
DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike 95 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen, 30 minutter med bil fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. 
Vårt opptaksområde er 6 kommuner på Øvre Romerike med 102.000 innbyggere. 

Alle må søke elektronisk og du er velkommen som søker!
Arbeidsoppgaver
 • Sosialfaglige kartlegginger og vurderinger.
 • Oppfølging av pasienter som har behov for sosialfaglig bistand.
 • Samarbeid med pårørende.
 • Samarbeid med kolleger i teamet.
 • Samarbeid med psykisk helsearbeid, NAV og andre kommunale instanser.
 • Delta i nettverksmøter
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Bistå andre seksjoner ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid i spesialisthelsetjenesten.
 • Ønskelig med erfaring fra NAV, 1. linjearbeid.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig.
Utdanningsretning
 • Sosionom
 • Utdanningstittel: Sosionom
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • God relasjonskompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, men selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.375 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en faglig engasjert sosionom med interesse for pasienter som trenger bistand og veiledning til å mestre hverdagen. Du må like å jobbe i team samtidig som du jobber selvstendig og strukturert. 
Seksjon psykose er et tverrfaglig team bestående av 3 overleger, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom. Seksjonen er for tiden delt i to team der funksjonen er tidlig intervensjon og rehabilitering. 
Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig spennende psykoseteam. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer,IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling og nettverksmøter. Ved mistanke om psykose er fokus god utredning, behandling og bedringsprosesser. Vi har fokus på livsmestring og bedringsprosesser ved vedvarende psykoselidelse. Vi er opptatt av psykisk helse og arbeid. Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjektet "Bedre Psykosebehandling" . Vi venter i spenning på pakkeforløp og skal tilpasse oss det som forventes der. Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn ( TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker. 
DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike 95 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen, 30 minutter med bil fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. 
Vårt opptaksområde er 6 kommuner på Øvre Romerike med 102.000 innbyggere. 

Alle må søke elektronisk og du er velkommen som søker!
Arbeidsoppgaver
 • Sosialfaglige kartlegginger og vurderinger.
 • Oppfølging av pasienter som har behov for sosialfaglig bistand.
 • Samarbeid med pårørende.
 • Samarbeid med kolleger i teamet.
 • Samarbeid med psykisk helsearbeid, NAV og andre kommunale instanser.
 • Delta i nettverksmøter
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Bistå andre seksjoner ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid i spesialisthelsetjenesten.
 • Ønskelig med erfaring fra NAV, 1. linjearbeid.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig.
Utdanningsretning
 • Sosionom
 • Utdanningstittel: Sosionom
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • God relasjonskompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, men selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 16
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 17
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 22
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)