Ledig stilling

Psykologspesialist/Psykolog- Enhet for gruppeterapi, DPS Nedre Romerike - Seksjon for gruppeterapi NR Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 16.12.2018
Ønsker du en utfordrende og spennende jobb i Norges største DPS? 

Ved Enhet for gruppeterapi søker vi psykologspesialist/ langt kommet psykolog i 100% stilling. 

Enhet for gruppeterapi har 10 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykiater, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. Enheten er medlem i "Dagavdelingsnettverket " og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv. 

Enheten bestreber å gi ett differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer. Enheten utreder sine egne pasienter og bestemmer i stor grad innholdet i vårt eget tilbud innenfor rammene til et DPS. Vi ønsker en engasjert psykologspesialist/ langt kommet psykolog med interesse og erfaring fra gruppeterapi og individualterapi. Vi har erfaring med at terapi interesserte psykologer finner seg godt til rette selv uten gruppe erfaring. Du vil bli gitt veiledning og oppfølging. Arbeidet foregår mye i grupper, enten sammen med ko-terapeut eller i fagteam. Det vil være mye individuell kontakt med pasienter i utredningsfase og gjennom gruppeforløpet. Enheten er i stadig endring og det finnes muligheter for påvirkning. DPS Nedre Romerike er Norges største DPS med et spennende og utviklende fagmiljø. Vi befinner oss på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togtur fra Oslo sentrum. 

DPS Nedre Romerike er en selvstendig avdeling i divisjon psykisk helsevern. DPS Nedre Romerike består av døgnenheter og poliklinikker som dekker kommunene på Nedre Romerike med ett folketall på 145 000. 

Alle søkere bes søke elektronisk.
Kvalifikasjoner
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig
 • Interesse for målgruppen er nødvendig
 • Formell gruppeutdannelse eller erfaring med gruppeterapi
 • MBT-kompetanse
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykologspesialist/psykolog
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både terapeuter og pasienter.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du en utfordrende og spennende jobb i Norges største DPS? 

Ved Enhet for gruppeterapi søker vi psykologspesialist/ langt kommet psykolog i 100% stilling. 

Enhet for gruppeterapi har 10 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykiater, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. Enheten er medlem i "Dagavdelingsnettverket " og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv. 

Enheten bestreber å gi ett differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer. Enheten utreder sine egne pasienter og bestemmer i stor grad innholdet i vårt eget tilbud innenfor rammene til et DPS. Vi ønsker en engasjert psykologspesialist/ langt kommet psykolog med interesse og erfaring fra gruppeterapi og individualterapi. Vi har erfaring med at terapi interesserte psykologer finner seg godt til rette selv uten gruppe erfaring. Du vil bli gitt veiledning og oppfølging. Arbeidet foregår mye i grupper, enten sammen med ko-terapeut eller i fagteam. Det vil være mye individuell kontakt med pasienter i utredningsfase og gjennom gruppeforløpet. Enheten er i stadig endring og det finnes muligheter for påvirkning. DPS Nedre Romerike er Norges største DPS med et spennende og utviklende fagmiljø. Vi befinner oss på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togtur fra Oslo sentrum. 

DPS Nedre Romerike er en selvstendig avdeling i divisjon psykisk helsevern. DPS Nedre Romerike består av døgnenheter og poliklinikker som dekker kommunene på Nedre Romerike med ett folketall på 145 000. 

Alle søkere bes søke elektronisk.
Kvalifikasjoner
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig
 • Interesse for målgruppen er nødvendig
 • Formell gruppeutdannelse eller erfaring med gruppeterapi
 • MBT-kompetanse
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykologspesialist/psykolog
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både terapeuter og pasienter.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 14
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 16
  2018
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 17
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2018
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!