Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker Overlege til DPS Nedre Romerike. Stillingen deles mellom Enhet for gruppeterapi og vårt nye tilbud: KRUT- Kompetanseteam for relasjonell ustabilitet og traumer. - Seksjon for gruppeterapi NR Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Enhet for gruppeterapi har 11 fagstillinger, for tiden 5 psykologspesialister, 2 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Enheten er medlem i "dagavdelingsnettverk" og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv. 
Enheten bestreber å gi et differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer. Vi arbeider innenfor et kombinasjonsbehandlingsperspektiv hvor gruppe og individualterapi henger sammen. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeidet i enheten foregår sammen med andre. I fagteam eller som ko-terapeut i grupper. 

Teamleder, psykologspesialist og sykepleier er ansatt, nå søker vi overlege. 

Vårt nye team KRUT, er rettet mot relasjonell problematikk som sprenger rammen for ordinær poliklinisk aktivitet. Denne pasientpopulasjonen er i perioder storforbrukere av helsetjenester på alle nivåer (sykehus, DPS, kommune). Behandlingsapparatet har flere utfordringer knyttet til denne pasientgruppen. 
- For stor tilfeldighet i faglig forståelse og behandlingsmetodikk. 
- For svakt samarbeid og sammenheng i hele behandlingslinjen. 
- For svake rammer og for lite ressurser for behandler til å kunne gi god behandling. 
- for svake rammer og for lite ressurser til å kunne ivareta terapeuter i krevende behandlingsforløp. 
KRUT er organisert som et team ved Enhet for gruppeterapi. Denne enheten tilbyr mentaliseringsbasert MBT kombinasjonsbehandling (individ/gruppe) til pasienter med personlighetsforstyrrelse, samt stabiliseringskurs. Organiseringen vil gi et faglig fellesskap til et fenomen (ustabil personlighetsforstyrrelse/ traumelidelse) på ulike nivåer av lidelse. Det er en målsetting at KRUT pasienter blir stabilisert og kan delta i ordinært behandlingsprogram. 

Gjennom å etablere KRUT vil vi øke kvaliteten på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. KRUT skal gis tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å kunne gi tilpasset behandling og gjennomføre gode tiltak i kriser. Gjennom en teamtilnærming, mengdetrening og tett samhandling med behandlingskjeden vil vi etablere rutiner og samhandlingsmønstre som vil gi støtte og stabilitet til pasienten og hele behandlingslinjen. 
Det nye teamet skal bestå av 5 personer. Psykologspesialister, psykiater, sykepleiere og sosionom. Det er ønskelig med ca 2,5 lege/psykologspesialist til sammen. KRUT er foreløpig et 2 år prosjekt og vi ansetter i faste stillinger. Hvis prosjektet ikke blir videreført etter sluttevaluering, vil stillingene og kompetansen vil bli brukt annet sted innenfor DPS. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver- Bidra med legespesifikk kompetanse inn i KRUT og Seksjon for Gruppeterapi 
- Arbeide som gruppepsykoterapeut og individualterapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet (Det er rom for ulik vekting av oppgavene knyttet til preferanser til aktuelle søkere) 
- Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus. 
- Bidra med spesialistkompetanse. 
- Veiledning av LIS leger.
KvalifikasjonerBred klinisk erfaring er ønskelig. 
Interesse for målgruppen er nødvendig. 
Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt. 
Kompetanse på personlighetsforstyrrelse og relasjonelle traumer
Utdanningsretning
 • Medisin
 • Utdanningstittel: Overlege
Utdanningsnivå
 • Universitet
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaperGod relasjonell kompetanse. 
Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert. 
Like utfordringer og utviklingsarbeid. 
Evne til fleksibilitet og selvstendighet. 
Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet. 
Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans! 
Et ønske om å utvikle seg. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyrEt engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling 
Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen. 
Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid) 
Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data. 
Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.375 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Enhet for gruppeterapi har 11 fagstillinger, for tiden 5 psykologspesialister, 2 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Enheten er medlem i "dagavdelingsnettverk" og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv. 
Enheten bestreber å gi et differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer. Vi arbeider innenfor et kombinasjonsbehandlingsperspektiv hvor gruppe og individualterapi henger sammen. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeidet i enheten foregår sammen med andre. I fagteam eller som ko-terapeut i grupper. 

Teamleder, psykologspesialist og sykepleier er ansatt, nå søker vi overlege. 

Vårt nye team KRUT, er rettet mot relasjonell problematikk som sprenger rammen for ordinær poliklinisk aktivitet. Denne pasientpopulasjonen er i perioder storforbrukere av helsetjenester på alle nivåer (sykehus, DPS, kommune). Behandlingsapparatet har flere utfordringer knyttet til denne pasientgruppen. 
- For stor tilfeldighet i faglig forståelse og behandlingsmetodikk. 
- For svakt samarbeid og sammenheng i hele behandlingslinjen. 
- For svake rammer og for lite ressurser for behandler til å kunne gi god behandling. 
- for svake rammer og for lite ressurser til å kunne ivareta terapeuter i krevende behandlingsforløp. 
KRUT er organisert som et team ved Enhet for gruppeterapi. Denne enheten tilbyr mentaliseringsbasert MBT kombinasjonsbehandling (individ/gruppe) til pasienter med personlighetsforstyrrelse, samt stabiliseringskurs. Organiseringen vil gi et faglig fellesskap til et fenomen (ustabil personlighetsforstyrrelse/ traumelidelse) på ulike nivåer av lidelse. Det er en målsetting at KRUT pasienter blir stabilisert og kan delta i ordinært behandlingsprogram. 

Gjennom å etablere KRUT vil vi øke kvaliteten på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. KRUT skal gis tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å kunne gi tilpasset behandling og gjennomføre gode tiltak i kriser. Gjennom en teamtilnærming, mengdetrening og tett samhandling med behandlingskjeden vil vi etablere rutiner og samhandlingsmønstre som vil gi støtte og stabilitet til pasienten og hele behandlingslinjen. 
Det nye teamet skal bestå av 5 personer. Psykologspesialister, psykiater, sykepleiere og sosionom. Det er ønskelig med ca 2,5 lege/psykologspesialist til sammen. KRUT er foreløpig et 2 år prosjekt og vi ansetter i faste stillinger. Hvis prosjektet ikke blir videreført etter sluttevaluering, vil stillingene og kompetansen vil bli brukt annet sted innenfor DPS. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver- Bidra med legespesifikk kompetanse inn i KRUT og Seksjon for Gruppeterapi 
- Arbeide som gruppepsykoterapeut og individualterapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet (Det er rom for ulik vekting av oppgavene knyttet til preferanser til aktuelle søkere) 
- Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus. 
- Bidra med spesialistkompetanse. 
- Veiledning av LIS leger.
KvalifikasjonerBred klinisk erfaring er ønskelig. 
Interesse for målgruppen er nødvendig. 
Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt. 
Kompetanse på personlighetsforstyrrelse og relasjonelle traumer
Utdanningsretning
 • Medisin
 • Utdanningstittel: Overlege
Utdanningsnivå
 • Universitet
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaperGod relasjonell kompetanse. 
Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert. 
Like utfordringer og utviklingsarbeid. 
Evne til fleksibilitet og selvstendighet. 
Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet. 
Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans! 
Et ønske om å utvikle seg. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyrEt engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling 
Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen. 
Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid) 
Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data. 
Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 16
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 17
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 22
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)