Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist til nyopprettet KRUT team på DPS Nedre Romerike Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vi har en psykologspesialist og søker en psykologspesialist til i 100% stilling. 

Vi har etablert et nytt team som er rettet mot relasjonell problematikk som sprenger rammen for ordinær poliklinisk aktivitet. Denne pasientpopulasjonen er i perioder storforbrukere av helsetjenester på alle nivåer (sykehus, DPS, kommune). Behandlingsapparatet har flere utfordringer knyttet til denne pasientgruppen. 
- For stor tilfeldighet i faglig forståelse og behandlingsmetodikk. 
- For svakt samarbeid og sammenheng i hele behandlingslinjen. 
- For svake rammer og for lite ressurser for behandler til å kunne gi god behandling. 
- For svake rammer og for lite ressurser til å kunne ivareta terapeuter i krevende behandlingsforløp. 

KRUT er organisert inn som et team ved Enhet for gruppeterapi. Denne enheten tilbyr mentaliseringsbasert MBT kombinasjonsbehandling (individ/gruppe) til pasienter med personlighetsforstyrrelse, samt stabiliseringskurs. Organiseringen vil gi et faglig fellesskap til et fenomen (ustabil personlighetsforstyrrelse / traumelidelse) på ulike nivåer av lidelse. Det er en målsetting at KRUT pasienter blir stabilisert og at de deretter kan delta i ordinært behandlingsprogram. 

Gjennom å etablere KRUT vil vi øke kvaliteten på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. KRUT skal gis tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å kunne gi tilpasset behandling og gjennomføre gode tiltak i kriser. Gjennom en teamtilnærming, mengdetrening og tett samhandling med behandlingskjeden vil vi etablere rutiner og samhandlingsmønstre som vil gi støtte og stabilitet til pasienten og hele behandlingslinjen. 

Dette nye teamet skal bestå av 5 personer. Psykologspesialister, psykiater, sykepleiere og sosionom. Det er ønskelig med ca 2,5 lege/psykologspesialist til sammen. KRUT er foreløpig et 2 års prosjekt, vi ansetter i faste stillinger, men blir ikke prosjektet mot formodning videreført etter sluttevaluering må man regne med at stillingen vil bli brukt annet sted innenfor eget DPS. 

Det er ønske om å etablere et robust, samkjørt tverrfaglig team med bred fagkompetanse i forhold til målgruppen og god evne til å utnytte flere faglige perspektiver til det beste for pasienten. Alle pasienter vil være knyttet opp til to behandlere. Den teambaserte tilnærmingen, hvor hele teamet holder i pasientene sammen, vil bidra til å sikre kontinuitet og ivaretakelse av både pasienter og ansatte. 

Har du spørsmål om stillingen, men ikke får kontakt på tlf send en mail til petter.danielsen@ahus.no eller kristin.normann.wergeland@ahus.no 

Alle søkere må søke elektronisk via link i WebCruiter.
Arbeidsoppgaver- Delta i etablering og utvikling av en faglig plattform 
- Bidra med spesialistkompetanse inn i teamet 
- Bidra i team basert på nært og fortløpende samarbeid 
- Delta i utredning/behandling. 
- Samarbeide med helse- og sosialtjenesten i kommunene, fastlege og andre samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienter. 
- Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste. 
- Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk. 
- Støtte og veiledning av førstelinjetjenesten og andre samarbeidspartnere.
Kvalifikasjoner- Vi søker bred kompetanse innenfor personlighetsfeltet og traumefeltet. 
- MBT kompetanse. 
- Adferds kompetanse (DBT, BET). 
- Kompetanse på nettverksarbeid.
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: psykologspesialist
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper- God relasjonell kompetanse. 
- God samarbeidsevne og ønske om å jobbe teambasert. 
- Like utfordringer og utviklingsarbeid. 
- Evne til fleksibilitet og selvstendighet. 
- Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet. 
- Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans. 
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
Språk
 • Engelsk
 • Norsk
Vi tilbyrStillingsbrøk: 
- 100 % psykologspesialister 
- Et spennende utviklingsprosjekt som tenker nytt. 
- Stor mulighet til å påvirke det endelige resultat. 
- Deltagelse i et engasjert fagmiljø. 
- Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.375 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi har en psykologspesialist og søker en psykologspesialist til i 100% stilling. 

Vi har etablert et nytt team som er rettet mot relasjonell problematikk som sprenger rammen for ordinær poliklinisk aktivitet. Denne pasientpopulasjonen er i perioder storforbrukere av helsetjenester på alle nivåer (sykehus, DPS, kommune). Behandlingsapparatet har flere utfordringer knyttet til denne pasientgruppen. 
- For stor tilfeldighet i faglig forståelse og behandlingsmetodikk. 
- For svakt samarbeid og sammenheng i hele behandlingslinjen. 
- For svake rammer og for lite ressurser for behandler til å kunne gi god behandling. 
- For svake rammer og for lite ressurser til å kunne ivareta terapeuter i krevende behandlingsforløp. 

KRUT er organisert inn som et team ved Enhet for gruppeterapi. Denne enheten tilbyr mentaliseringsbasert MBT kombinasjonsbehandling (individ/gruppe) til pasienter med personlighetsforstyrrelse, samt stabiliseringskurs. Organiseringen vil gi et faglig fellesskap til et fenomen (ustabil personlighetsforstyrrelse / traumelidelse) på ulike nivåer av lidelse. Det er en målsetting at KRUT pasienter blir stabilisert og at de deretter kan delta i ordinært behandlingsprogram. 

Gjennom å etablere KRUT vil vi øke kvaliteten på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. KRUT skal gis tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å kunne gi tilpasset behandling og gjennomføre gode tiltak i kriser. Gjennom en teamtilnærming, mengdetrening og tett samhandling med behandlingskjeden vil vi etablere rutiner og samhandlingsmønstre som vil gi støtte og stabilitet til pasienten og hele behandlingslinjen. 

Dette nye teamet skal bestå av 5 personer. Psykologspesialister, psykiater, sykepleiere og sosionom. Det er ønskelig med ca 2,5 lege/psykologspesialist til sammen. KRUT er foreløpig et 2 års prosjekt, vi ansetter i faste stillinger, men blir ikke prosjektet mot formodning videreført etter sluttevaluering må man regne med at stillingen vil bli brukt annet sted innenfor eget DPS. 

Det er ønske om å etablere et robust, samkjørt tverrfaglig team med bred fagkompetanse i forhold til målgruppen og god evne til å utnytte flere faglige perspektiver til det beste for pasienten. Alle pasienter vil være knyttet opp til to behandlere. Den teambaserte tilnærmingen, hvor hele teamet holder i pasientene sammen, vil bidra til å sikre kontinuitet og ivaretakelse av både pasienter og ansatte. 

Har du spørsmål om stillingen, men ikke får kontakt på tlf send en mail til petter.danielsen@ahus.no eller kristin.normann.wergeland@ahus.no 

Alle søkere må søke elektronisk via link i WebCruiter.
Arbeidsoppgaver- Delta i etablering og utvikling av en faglig plattform 
- Bidra med spesialistkompetanse inn i teamet 
- Bidra i team basert på nært og fortløpende samarbeid 
- Delta i utredning/behandling. 
- Samarbeide med helse- og sosialtjenesten i kommunene, fastlege og andre samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienter. 
- Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste. 
- Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk. 
- Støtte og veiledning av førstelinjetjenesten og andre samarbeidspartnere.
Kvalifikasjoner- Vi søker bred kompetanse innenfor personlighetsfeltet og traumefeltet. 
- MBT kompetanse. 
- Adferds kompetanse (DBT, BET). 
- Kompetanse på nettverksarbeid.
Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: psykologspesialist
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper- God relasjonell kompetanse. 
- God samarbeidsevne og ønske om å jobbe teambasert. 
- Like utfordringer og utviklingsarbeid. 
- Evne til fleksibilitet og selvstendighet. 
- Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet. 
- Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans. 
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
Språk
 • Engelsk
 • Norsk
Vi tilbyrStillingsbrøk: 
- 100 % psykologspesialister 
- Et spennende utviklingsprosjekt som tenker nytt. 
- Stor mulighet til å påvirke det endelige resultat. 
- Deltagelse i et engasjert fagmiljø. 
- Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 16
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 17
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 22
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)