Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Revisor/økonom Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å sikre det finansielle hovudgrunnlaget for offentleg sektor i Noreg. Etaten er i omstilling for å kunne møte stadig raskare endringar i samfunnet og frå 01.01.2019 trer ny organisasjonsløysing i kraft. Den nye organisasjonen består av eit direktorat, seks divisjonar med landsdekkande ansvar og 6 700 tilsette. 

Vil du vere med på å bringe etaten vidare? 
Divisjon Brukardialog skal forvalte og utvikle ordningane knytt til skatt og avgift, og utvikle etaten sin dialog med brukarane. Brukardialog skal være ein pådrivar i etaten sitt arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tenester for brukarane. 

Vi søkjer no etter ein revisor/økonom som kan drive oppsøkjande kontrollarbeid og rettleiing mot verksemder, og vere med på å utvikle gruppene våre på dette området. 

Stillinga er plassert i ei av gruppene i avdeling Innland, seksjon 5, i Bergen. Seksjonen har eit fagansvar for meirverdiavgift. Arbeidet foregår i tverrfaglege grupper med kompetanse innanfor kontrollmetodikk, rekneskap, revisjon og skatt og avgift.
Arbeidsoppgåver
 • Planlegge og gjennomføre kontrollar innan skatte- og avgiftsområdet
 • Skrive rapportar etter kontrollane
 • Gjere faglege vurderinger innanfor rekneskap, skatt og avgift
 • Bidra i risiko- og årsaksanalysar på avgiftsområdet
 • Bidra til at vi har eit godt fagleg samarbeid på tvers av gruppene
 • Bidra til å utvikle gruppene ved å ha sjå heilskapen og evne å foreslå forbetringstiltak
Kvalifikasjonar
 • Du må ha høgare økonomisk utdanning på bachelornivå med relevant fagkrets. Internasjonale grader må vere godkjende av NOKUT.
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til og erfaring frå Skatteetaten sine arbeidsområde, spesielt innan meirverdiavgift, men dette er ikkje eit krav. Vi oppfordrar også nyutdanna til å søkje.
 • Du uttrykkjer deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg.
Utdanningsretning
 • Økonomiske og administrative fag bachelor
Utdanningsnivå
 • Høgskule / Universitet
Personlege eigenskapar
 • Du er profesjonell, imøtekommande og nytenkjande, og du ønskjer å bidra til at etaten når sine mål.
 • Du evnar å forstå samanhengar og ha eit heilskapsblikk på oppgåvene våre.
 • Du er strukturert, løysingsorientert, fleksibel og initiativrik.
 • Du evnar å ta avgjerder i vanskelege saker.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du trivst med å ha kontakt med brukarane våre, og du er god til å sjå ting frå deira perspektiv
 • Du trivst med høgt arbeidstempo.
Vi tilbyr
 • ei stilling med stor grad av fridom, høg grad av medverknad og gode høve for utvikling
 • utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i ein etat i stadig endring
 • moglegheita til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • eit godt fagleg miljø og eit godt, sosialt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk
 • Det blir trekt 2 prosent av lønna til innskot i Statens pensjonskasse, som er ei av Noregs beste pensjonsordningar.
 • Alt etter kvalifikasjonar er stillingane lønte som rådgivar (kode 1434), seniorrådgiver (kode1364) fra kr 450 000- til kr 670 000. Revisor vert lønt som skatterevisor (kode 1223) eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 450 000- til kr 670 000.
 • Dei første seks månadene blir rekna som prøvetid.).

  Generelt:
  Skatteetaten har personalpolitiske mål om å spegle samansetjinga i samfunnet når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønskjer søkjarar frå alle samfunnslag. Som IA-bedrift vil vi også leggje til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

  Dersom du ønskjer å reservere deg mot å bli oppført i den offentlege søkjarlista, må du grunngi det. Opplysningane om deg kan bli offentleggjorde sjølv om du har oppmoda oss om å ikkje føre deg opp i søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir du varsla om det.

  Det gjeld særskilde reglar for bistilling og deltaking i næringsverksemd. Tilsetjinga skjer elles på dei vilkåra som følgjer av lovene, instruksane og reglementa som gjeld for stillinga. Vi ber om at søkjarane registrerer søknad og CV via nettsidene www.skatteetaten.no eller www.nav.no. Kopi av vitnemål/karakterutskrift må leggjast ved søknaden.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å sikre det finansielle hovudgrunnlaget for offentleg sektor i Noreg. Etaten er i omstilling for å kunne møte stadig raskare endringar i samfunnet og frå 01.01.2019 trer ny organisasjonsløysing i kraft. Den nye organisasjonen består av eit direktorat, seks divisjonar med landsdekkande ansvar og 6 700 tilsette. 

Vil du vere med på å bringe etaten vidare? 
Divisjon Brukardialog skal forvalte og utvikle ordningane knytt til skatt og avgift, og utvikle etaten sin dialog med brukarane. Brukardialog skal være ein pådrivar i etaten sitt arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tenester for brukarane. 

Vi søkjer no etter ein revisor/økonom som kan drive oppsøkjande kontrollarbeid og rettleiing mot verksemder, og vere med på å utvikle gruppene våre på dette området. 

Stillinga er plassert i ei av gruppene i avdeling Innland, seksjon 5, i Bergen. Seksjonen har eit fagansvar for meirverdiavgift. Arbeidet foregår i tverrfaglege grupper med kompetanse innanfor kontrollmetodikk, rekneskap, revisjon og skatt og avgift.
Arbeidsoppgåver
 • Planlegge og gjennomføre kontrollar innan skatte- og avgiftsområdet
 • Skrive rapportar etter kontrollane
 • Gjere faglege vurderinger innanfor rekneskap, skatt og avgift
 • Bidra i risiko- og årsaksanalysar på avgiftsområdet
 • Bidra til at vi har eit godt fagleg samarbeid på tvers av gruppene
 • Bidra til å utvikle gruppene ved å ha sjå heilskapen og evne å foreslå forbetringstiltak
Kvalifikasjonar
 • Du må ha høgare økonomisk utdanning på bachelornivå med relevant fagkrets. Internasjonale grader må vere godkjende av NOKUT.
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til og erfaring frå Skatteetaten sine arbeidsområde, spesielt innan meirverdiavgift, men dette er ikkje eit krav. Vi oppfordrar også nyutdanna til å søkje.
 • Du uttrykkjer deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg.
Utdanningsretning
 • Økonomiske og administrative fag bachelor
Utdanningsnivå
 • Høgskule / Universitet
Personlege eigenskapar
 • Du er profesjonell, imøtekommande og nytenkjande, og du ønskjer å bidra til at etaten når sine mål.
 • Du evnar å forstå samanhengar og ha eit heilskapsblikk på oppgåvene våre.
 • Du er strukturert, løysingsorientert, fleksibel og initiativrik.
 • Du evnar å ta avgjerder i vanskelege saker.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du trivst med å ha kontakt med brukarane våre, og du er god til å sjå ting frå deira perspektiv
 • Du trivst med høgt arbeidstempo.
Vi tilbyr
 • ei stilling med stor grad av fridom, høg grad av medverknad og gode høve for utvikling
 • utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i ein etat i stadig endring
 • moglegheita til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • eit godt fagleg miljø og eit godt, sosialt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk
 • Det blir trekt 2 prosent av lønna til innskot i Statens pensjonskasse, som er ei av Noregs beste pensjonsordningar.
 • Alt etter kvalifikasjonar er stillingane lønte som rådgivar (kode 1434), seniorrådgiver (kode1364) fra kr 450 000- til kr 670 000. Revisor vert lønt som skatterevisor (kode 1223) eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 450 000- til kr 670 000.
 • Dei første seks månadene blir rekna som prøvetid.).

  Generelt:
  Skatteetaten har personalpolitiske mål om å spegle samansetjinga i samfunnet når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønskjer søkjarar frå alle samfunnslag. Som IA-bedrift vil vi også leggje til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

  Dersom du ønskjer å reservere deg mot å bli oppført i den offentlege søkjarlista, må du grunngi det. Opplysningane om deg kan bli offentleggjorde sjølv om du har oppmoda oss om å ikkje føre deg opp i søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir du varsla om det.

  Det gjeld særskilde reglar for bistilling og deltaking i næringsverksemd. Tilsetjinga skjer elles på dei vilkåra som følgjer av lovene, instruksane og reglementa som gjeld for stillinga. Vi ber om at søkjarane registrerer søknad og CV via nettsidene www.skatteetaten.no eller www.nav.no. Kopi av vitnemål/karakterutskrift må leggjast ved søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten