Ledig stilling

Psykologvikariat - Ungdomspsykiatrisk klinikk, Mobilt behandlingsteam Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 18.12.2018
Det er ledig 1 års vikariat ved Mobilt behandlingsteam. 

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften. 

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonssjef. Vi har en åpen og en lukket post med 7 senger hver og en familieenhet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere og sosionom i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted 
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Mobilt behandlingsteam (MOT) arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdeling for ungdommer med alvorlige psykiske vansker, primært selvmordsrisiko, psykose og alvorlig spiseforstyrrelse. MOT gir i tillegg støtte til ungdommer, pårørende og samarbeidspartnere i å håndtere selvmordsrisiko og å behandle vanskene som utløser selvmordsatferd hos ungdommene. Det gis intensiv tidsavgrenset behandling av ungdommer, hjemme, på skolen eller andre steder ungdommene ønsker. MOT driver familieintervensjoner for å bedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmer i krisesituasjoner.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker ansatte som:
 • har erfaring med akuttvurdering av psykisk helsetilstand
 • har erfaring med å vurdere tiltaksnivå ved kriseintervensjon
 • har erfaring med ambulant behandling
 • har erfaring fra og liker tidsavgrenset og intensiv behandling
 • har erfaring med vurdering og behandling av ungdom og deres familier
 • har kunnskaper om relasjonsskader og utviklingspatologi
 • har kompetanse på terapi og utredning
 • er engasjerte, kreative og fleksible i forhold til arbeidsoppgaver
 • har erfaring fra og liker tverrfaglig teamarbeid
 • ønsker å arbeide utadrettet og nettverksorientert
Utdanningsretning
 • Psykologi
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Søkere må ha gyldig førerkort og disponere bil i arbeidstiden
 • Søkere må kunne ha fleksibel arbeidstid, inntil kl 19.00 to ettermiddager i uken
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 1 års vikariat ved Mobilt behandlingsteam. 

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften. 

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonssjef. Vi har en åpen og en lukket post med 7 senger hver og en familieenhet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere og sosionom i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted 
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Mobilt behandlingsteam (MOT) arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdeling for ungdommer med alvorlige psykiske vansker, primært selvmordsrisiko, psykose og alvorlig spiseforstyrrelse. MOT gir i tillegg støtte til ungdommer, pårørende og samarbeidspartnere i å håndtere selvmordsrisiko og å behandle vanskene som utløser selvmordsatferd hos ungdommene. Det gis intensiv tidsavgrenset behandling av ungdommer, hjemme, på skolen eller andre steder ungdommene ønsker. MOT driver familieintervensjoner for å bedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmer i krisesituasjoner.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker ansatte som:
 • har erfaring med akuttvurdering av psykisk helsetilstand
 • har erfaring med å vurdere tiltaksnivå ved kriseintervensjon
 • har erfaring med ambulant behandling
 • har erfaring fra og liker tidsavgrenset og intensiv behandling
 • har erfaring med vurdering og behandling av ungdom og deres familier
 • har kunnskaper om relasjonsskader og utviklingspatologi
 • har kompetanse på terapi og utredning
 • er engasjerte, kreative og fleksible i forhold til arbeidsoppgaver
 • har erfaring fra og liker tverrfaglig teamarbeid
 • ønsker å arbeide utadrettet og nettverksorientert
Utdanningsretning
 • Psykologi
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Søkere må ha gyldig førerkort og disponere bil i arbeidstiden
 • Søkere må kunne ha fleksibel arbeidstid, inntil kl 19.00 to ettermiddager i uken
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 17
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2018
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 21
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 23
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
50 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!