Ledig stilling

Spesialist i nyresykdommer - Nyre felles Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 07.01.2019
Vi har ledig en fast 100% stilling for overlege ved vår avdeling. 

Avdeling for nyresykdommer er organisert som del av Medisinsk divisjon. Avdelingen disponerer 14 senger på en sengepost. Sengeposten har i alt 28 senger og deles med avdeling for hjertesykdommer. Antall polikliniske konsultasjoner ligger på ca 6 000 hvert år. Hemodialyseseksjonen har 38 behandlingsplasser og utfører ca 19 000 behandlinger i året. Antallet dialysepasienter - inkludert peritonealdialyse - ligger på ca 190-200 i inneværende år. Opptaksområdet til Ahus nærmer seg 570 000 mennesker, og med sykehusets og avdelingens hovedansvar for annenlinjetjenesten er Avdeling for nyresykdommer dermed en av landets største avdelinger innenfor vårt felt. Avdelingen tar seg av hele det diagnostiske og terapeutiske spekter innen det nefrologiske fagfeltet og gir meget gode forutsetninger for klinisk forskning. Avdelingen disponerer 10 overlegehjemler inkludert en professor II-stilling. Avdelingen arbeider med å inkludere forskning i den kliniske hverdag og det er ønskelig at søker har interesse for klinisk forskning. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i 10-delt tertiærvakt. Søker må kunne gå direkte inn i vår 10-delte vaktturnus. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sengepost, poliklinikk og dialyseseksjonen.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det legges vekt på god kommunikasjon og samarbeidsevner både internt og eksternt. Poliklinikktjeneste ved Ski sykehus og Kongsvinger sykehus kan være aktuelt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i nyresykdommer, eller ha kort tid igjen spesialistgodkjenning. Beherske norsk, eller et skandinavisk språk flytende.
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en fast 100% stilling for overlege ved vår avdeling. 

Avdeling for nyresykdommer er organisert som del av Medisinsk divisjon. Avdelingen disponerer 14 senger på en sengepost. Sengeposten har i alt 28 senger og deles med avdeling for hjertesykdommer. Antall polikliniske konsultasjoner ligger på ca 6 000 hvert år. Hemodialyseseksjonen har 38 behandlingsplasser og utfører ca 19 000 behandlinger i året. Antallet dialysepasienter - inkludert peritonealdialyse - ligger på ca 190-200 i inneværende år. Opptaksområdet til Ahus nærmer seg 570 000 mennesker, og med sykehusets og avdelingens hovedansvar for annenlinjetjenesten er Avdeling for nyresykdommer dermed en av landets største avdelinger innenfor vårt felt. Avdelingen tar seg av hele det diagnostiske og terapeutiske spekter innen det nefrologiske fagfeltet og gir meget gode forutsetninger for klinisk forskning. Avdelingen disponerer 10 overlegehjemler inkludert en professor II-stilling. Avdelingen arbeider med å inkludere forskning i den kliniske hverdag og det er ønskelig at søker har interesse for klinisk forskning. 

Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i 10-delt tertiærvakt. Søker må kunne gå direkte inn i vår 10-delte vaktturnus. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sengepost, poliklinikk og dialyseseksjonen.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det legges vekt på god kommunikasjon og samarbeidsevner både internt og eksternt. Poliklinikktjeneste ved Ski sykehus og Kongsvinger sykehus kan være aktuelt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i nyresykdommer, eller ha kort tid igjen spesialistgodkjenning. Beherske norsk, eller et skandinavisk språk flytende.
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 17
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2018
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 21
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 23
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
50 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!