Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Adjunkt - Enhet Varteig barne- og ungdomsskole VARTEIG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Beskrivelse av arbeidssted


Varteig barne- og ungdomsskole ligger i landlige omgivelser 12.5 km fra Sarpsborg sentrum retning Rakkestad. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med skolefritidsordning. Skolen har ca 460 elever og vel 60 medarbeidere. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og bruker skolens nærmiljø som uteområder for undervisning. Skolen har behov for lærer i fast stilling,
for tiden kontaktlærer på 3. trinn
Skolen har ledig stilling som lærer i 100% fast stilling, må kunne være kontaktlærer fra starten. Snarlig tiltredelse.

Stilling / Arbeidoppgaver


Skolen søker en lærer som skaper tillit og trygghet som grunnlag for at elevene skal oppnå sosial og faglig mestring. Du må ha interesse for og evner til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, dette som grunnlag for godt læringsarbeid som fremmer faglig utvikling og personlig vekst. Du må ved tilsettingen kunne ta over kontaktlæreransvaret for en klasse på 3. trinn.

Vi søker

  • har evne til relasjonsbygging og er tydelig klasseleder samtidig ser du er omsorgsfull og ser enkeltelever
  • har kunnskaper om differensiert opplæring og vurdering for læring
  • er samarbeidsvillig og lojal i arbeidsfellesskapet og er endringsorientert
  • er initiativrik, ansvarsbevisst og fleksibel

Krav til utdanning


Lærer med minimum adjunkt kompetanse. Den som oppfyller kompetansekrav til å undervise på flest mulig trinn 1-10, vil bli foretrukket.

Personlig egenskaper


Du må være en trygg, varm og tydelig voksen. Du må dele skolens visjon der vi sammen skaper en kultur hvor alle medarbeidere deler verdier, handlinger og mål i et gjensidig fellesskap preget av lojalitet og sterk vilje til å gjennomføre avtalte handlinger og oppnå fastsatte mål. Du må være ansvarsbevisst, samarbeidsvillig, initiativrik, omsorgsfull og fleksibel.

Vi tilbyr


En meningsfylt hverdag i et spennende miljø. Vi arbeider etter visjonen "Vi mestrer sammen", en skole som fremmer læring, samhandling og trivsel, hvor hovedfokus er rettet mot best mulig skolehverdag for elevene våre på alle trinn. Skolen elever og tilsatte har gjennom mange år hatt et stort engasjement for en skole i Lessos i Kenya som vi støtter med overskudd fra ulike aktiviteter i skoleåret.
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet


Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.Logg inn for å se kontaktinformasjon

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Adresse: 1735 VARTEIG


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.375 ledige stillinger
Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com Les mer om VARTEIG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted


Varteig barne- og ungdomsskole ligger i landlige omgivelser 12.5 km fra Sarpsborg sentrum retning Rakkestad. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med skolefritidsordning. Skolen har ca 460 elever og vel 60 medarbeidere. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og bruker skolens nærmiljø som uteområder for undervisning. Skolen har behov for lærer i fast stilling,
for tiden kontaktlærer på 3. trinn
Skolen har ledig stilling som lærer i 100% fast stilling, må kunne være kontaktlærer fra starten. Snarlig tiltredelse.

Stilling / Arbeidoppgaver


Skolen søker en lærer som skaper tillit og trygghet som grunnlag for at elevene skal oppnå sosial og faglig mestring. Du må ha interesse for og evner til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, dette som grunnlag for godt læringsarbeid som fremmer faglig utvikling og personlig vekst. Du må ved tilsettingen kunne ta over kontaktlæreransvaret for en klasse på 3. trinn.

Vi søker

  • har evne til relasjonsbygging og er tydelig klasseleder samtidig ser du er omsorgsfull og ser enkeltelever
  • har kunnskaper om differensiert opplæring og vurdering for læring
  • er samarbeidsvillig og lojal i arbeidsfellesskapet og er endringsorientert
  • er initiativrik, ansvarsbevisst og fleksibel

Krav til utdanning


Lærer med minimum adjunkt kompetanse. Den som oppfyller kompetansekrav til å undervise på flest mulig trinn 1-10, vil bli foretrukket.

Personlig egenskaper


Du må være en trygg, varm og tydelig voksen. Du må dele skolens visjon der vi sammen skaper en kultur hvor alle medarbeidere deler verdier, handlinger og mål i et gjensidig fellesskap preget av lojalitet og sterk vilje til å gjennomføre avtalte handlinger og oppnå fastsatte mål. Du må være ansvarsbevisst, samarbeidsvillig, initiativrik, omsorgsfull og fleksibel.

Vi tilbyr


En meningsfylt hverdag i et spennende miljø. Vi arbeider etter visjonen "Vi mestrer sammen", en skole som fremmer læring, samhandling og trivsel, hvor hovedfokus er rettet mot best mulig skolehverdag for elevene våre på alle trinn. Skolen elever og tilsatte har gjennom mange år hatt et stort engasjement for en skole i Lessos i Kenya som vi støtter med overskudd fra ulike aktiviteter i skoleåret.
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet


Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.Logg inn for å se kontaktinformasjon

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Adresse: 1735 VARTEIG


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om VARTEIG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE