Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sivilingeniør ¿ Bygg- og anlegg iVest Consult

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vår oppdragsmengd aukar og vi ynskjer difor å få tilsett ein erfaren sivilingeniør innan

prosjektering av bygg- og anlegg m.m., som etter kvart kan gå inn i rolla som fagansvarleg for

konstruksjon. Vi prosjekterer, modellerer og utarbeider komplette anbodsgrunnlag for både

private og offentlege aktørar. Våre oppdrag er gjerne knytt til konstruksjon for seg, eller i

kombinasjon, og ofte også i samanheng med fleire andre fagfelt, som t.d. Arkitektur, VVS,

elektro og fornybar energi.

Vi ønskjer at du:

¿ Har godt humør, engasjement og trivast med høgt tempo.

¿ Er utdanna sivilingeniør innan bygg- og anlegg med hovudretning på konstruksjon.

¿ Helst har 8 års relevant yrkeserfaring innan konstruksjon. Kandidatar med mindre

yrkeserfaring vert også oppmoda om å søke.

¿ Kan gå inn i rolla som prosjektansvarleg for byggeprosjekt og på sikt som fagansvarleg

for fagområdet konstruksjon.

¿ Har gode leiareigenskapar.

¿ Har stor interesse for og god kunnskap innanfor programvare tilknytt fagområdet.

¿ Har gode evnar og vilje til å arbeide både sjølvstendig og i team.

¿ Har gode evnar til skriftleg og munnleg framstilling på norsk.

Vi kan tilby:¿ Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, med gode utviklingsmoglegheiter.¿ Spanande arbeidsmiljø med stor fagleg breidde.¿ Ein arbeidsplass med fokus på miljø ¿ både fagleg, i utføring av arbeidsoppgåver ogsosialt.¿ Konkurransedyktige tilsetjingsvilkår og tilbod om medeigarskap.¿ Flotte lokaler i Florø sentrum.¿ For erfarne og sjølvstendige kandidatar, kan det vere aktuelt å etablere satelittkontorandre stader i landet, alternativt sitte noko på heimekontor.For meir informasjon om oss, sjå inn på: www.ivestconsult.noSøknad og CV sendast til Logg inn for å se kontaktinformasjon, seinast 16.12.2018.Merk søknad med ¿Sivilingeniør - Bygg- og anlegg/konstruksjon¿Kontaktpersonar: Albert Frøyen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Jan-Inge Hage, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Adresse: Strandavegen 15 6900 FLORØ


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger
iVest Consult AS driv med fleirfagleg rådgjeving innan bygningar, anlegg, infrastruktur, arealplan, miljø, energi og vasskraft. iVest Consult er eigd av dei tilsette og er eit selskap med fagleg dyktige menneske i kontinuerleg utvikling. Som tilsett i iVest Consult får du tilbod om medeigarskap. Selskapet har i dag 35 tilsette og utgjer eit betydeleg kompetansemiljø i vårt distrikt. Vi har oppdrag langt utover vårt nærområde og deltek i prosjekteringsgrupper på fleire større prosjekt. Vi held til i sentrum av Florø, der vi har kontor i nye lokale i 3. og 4. etasje av Strandgata 15 og 17, i eit spanande fagmiljø med reklamebyrå, advokatar, arkitektar, økonomar, fiskeri og havbruk m.m., og med hamna som nærmaste nabo.  Les mer om iVest Consult

Stillingsbeskrivelse

Vår oppdragsmengd aukar og vi ynskjer difor å få tilsett ein erfaren sivilingeniør innan

prosjektering av bygg- og anlegg m.m., som etter kvart kan gå inn i rolla som fagansvarleg for

konstruksjon. Vi prosjekterer, modellerer og utarbeider komplette anbodsgrunnlag for både

private og offentlege aktørar. Våre oppdrag er gjerne knytt til konstruksjon for seg, eller i

kombinasjon, og ofte også i samanheng med fleire andre fagfelt, som t.d. Arkitektur, VVS,

elektro og fornybar energi.

Vi ønskjer at du:

¿ Har godt humør, engasjement og trivast med høgt tempo.

¿ Er utdanna sivilingeniør innan bygg- og anlegg med hovudretning på konstruksjon.

¿ Helst har 8 års relevant yrkeserfaring innan konstruksjon. Kandidatar med mindre

yrkeserfaring vert også oppmoda om å søke.

¿ Kan gå inn i rolla som prosjektansvarleg for byggeprosjekt og på sikt som fagansvarleg

for fagområdet konstruksjon.

¿ Har gode leiareigenskapar.

¿ Har stor interesse for og god kunnskap innanfor programvare tilknytt fagområdet.

¿ Har gode evnar og vilje til å arbeide både sjølvstendig og i team.

¿ Har gode evnar til skriftleg og munnleg framstilling på norsk.

Vi kan tilby:¿ Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, med gode utviklingsmoglegheiter.¿ Spanande arbeidsmiljø med stor fagleg breidde.¿ Ein arbeidsplass med fokus på miljø ¿ både fagleg, i utføring av arbeidsoppgåver ogsosialt.¿ Konkurransedyktige tilsetjingsvilkår og tilbod om medeigarskap.¿ Flotte lokaler i Florø sentrum.¿ For erfarne og sjølvstendige kandidatar, kan det vere aktuelt å etablere satelittkontorandre stader i landet, alternativt sitte noko på heimekontor.For meir informasjon om oss, sjå inn på: www.ivestconsult.noSøknad og CV sendast til Logg inn for å se kontaktinformasjon, seinast 16.12.2018.Merk søknad med ¿Sivilingeniør - Bygg- og anlegg/konstruksjon¿Kontaktpersonar: Albert Frøyen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Jan-Inge Hage, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Adresse: Strandavegen 15 6900 FLORØ


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om iVest Consult