Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Avdelingsleder, Enga bofellesskap (2018/355) Rana kommune - Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i Helse- og Omsorgsavdelingen. Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid.

Ved seksjon psykisk helse og rus - boligsosialt arbeid, er det ledig

- 100% fast stilling som avdelingsleder ved Enga bofellesskap, fra 01.01.2019

Stillingen er direkte underlagt seksjonsleder for boligsosialt arbeid. Avdelingsleder vil inngå i ukentlige møter med de øvrige virksomhetene i seksjon boligsosialt arbeid. Avdelingsleder vil ha det daglige ansvaret for å følge opp personalarbeid, økonomi og faglig utvikling ved avdelingen. Hvis du har lyst og kjenner deg igjen i følgende beskrivelse, vil vi gjerne at du søker på stillingen!

Kvalifikasjon:

- 3-årig helse/sosialfaglig utdanning

- Videre utdanning innen personalledelse og kompetanseutvikling

- Erfaring med tilbakeføring av pasient fra sikkerhetsenhet i spesialisthelsetjenesten.

- Erfaring med psykisk helsearbeid - Kjennskap til turnus og data som verktøy

- Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å kunne utøve yrket forsvarlig

- Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven

Egenskaper:

- Selvstendighet og evnen til å inspirere og utvikle medarbeidere

- Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter

- Fleksibel og ha evnen til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

- Interesse innen fagområde personalledelse og økonomiadministrasjon

Vi tilbyr:

- Innholdsrik arbeidsdag med varierte og spennende utfordringer

- Gode kollegaer

- Mulighet for faglig og personlig utvikling

Arbeidstid: Dagtid

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere må påregne og bli innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder Vidar Slettjord, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 07.01.2019

Link til søknadsskjema:

Adresse: 8616 MO I RANA


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger
Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling! Les mer om Rana kommune - Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester

Stillingsbeskrivelse

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i Helse- og Omsorgsavdelingen. Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid.

Ved seksjon psykisk helse og rus - boligsosialt arbeid, er det ledig

- 100% fast stilling som avdelingsleder ved Enga bofellesskap, fra 01.01.2019

Stillingen er direkte underlagt seksjonsleder for boligsosialt arbeid. Avdelingsleder vil inngå i ukentlige møter med de øvrige virksomhetene i seksjon boligsosialt arbeid. Avdelingsleder vil ha det daglige ansvaret for å følge opp personalarbeid, økonomi og faglig utvikling ved avdelingen. Hvis du har lyst og kjenner deg igjen i følgende beskrivelse, vil vi gjerne at du søker på stillingen!

Kvalifikasjon:

- 3-årig helse/sosialfaglig utdanning

- Videre utdanning innen personalledelse og kompetanseutvikling

- Erfaring med tilbakeføring av pasient fra sikkerhetsenhet i spesialisthelsetjenesten.

- Erfaring med psykisk helsearbeid - Kjennskap til turnus og data som verktøy

- Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å kunne utøve yrket forsvarlig

- Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven

Egenskaper:

- Selvstendighet og evnen til å inspirere og utvikle medarbeidere

- Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter

- Fleksibel og ha evnen til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

- Interesse innen fagområde personalledelse og økonomiadministrasjon

Vi tilbyr:

- Innholdsrik arbeidsdag med varierte og spennende utfordringer

- Gode kollegaer

- Mulighet for faglig og personlig utvikling

Arbeidstid: Dagtid

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere må påregne og bli innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder Vidar Slettjord, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 07.01.2019

Link til søknadsskjema:

Adresse: 8616 MO I RANA


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Rana kommune - Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester