Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fjord1: Trainear innan fleire spennande fagfelt Framtidsfylket

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søkjer no etter traineear til vårt hovudkontor i Florø, som ønskjer å tileigne seg brei erfaring innanfor det maritime. Aktuelle arbeidsområde vil vere drift, teknisk og vedlikehald, nybygg og prosjekt, og forretningsstøtte. 

Som trainee i Fjord1 vil du få oppleve eit år med spennande oppgåver der du må utfordre deg sjølv, med støtte frå fagleg dyktige kollegaer. Vi ser etter deg som ser nye løysingar, kan utfordre vår tankegang, er nysgjerrig og lærevillig, med eit sterkt ønske om å bidra til at Fjord1 når sine målsettingar om å vere best i næringa på miljøvennleg og påliteleg transport.

 

Som trainee i Fjord1 får du

 • Ei unik start på di karriere
 • Delta i prosjektarbeid
 • Jobbe med utfordrande arbeidsoppgåver
 • Kjennskap til mange ulike fagområde innanfor drift og teknisk
 • Delta i prosjekt i støttefunksjonar som HR, IKT, forretningsutvikling og innkjøp
 • Delta i møter med leverandørindustrien
 • Eit stort fagleg nettverk
 • Ein mentor som følgjer deg opp 
 • Løn etter avtale

 

Som Framtidsfylket Trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

 

Ønska kvalifikasjonar

 • Bachelor eller master innan til dømes elkraft, maritim drift/teknisk, prosjektleiing, miljø/energi, økonomi/administrasjon eller HR. 
 • Stor interesse for arbeidsområde som drift og vedlikehald, elkraft, teknologi, fornybar energi, miljø og innovasjon

 

Personlege eigenskapar

 • Du er kreativ og løysingsorientert
 • Du tek fatt på nye oppgåver med motivasjon, engasjement og pågangsmot
 • Du er strukturert og ryddig 
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har sterke analytiske eigenskapar og er pådrivar for forbetringar

 

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee

 • Minimum bachelor- eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg 

 

Praktiske opplysningar
Som trainee i Fjord1 vil du følgje Framtidsfylket sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020. 

Kontorstad vil vere Fjord1 sitt hovudkontor i Florø. Ein må rekne med litt reiseverksemd i stillinga for å kunne følgje opp prosjekt, og for å bli godt kjent med ulike delar av organisasjonen. 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger

Fjord1 er det leiande ferjeselskapet i Norge, med ferjetransport som kjerneverksemd. Selskapet driv og aktivitet innan passasjerbåttransport, catering og fjordbasert reiseliv. Gjennom imøtekommande og profesjonell service skal Fjord1 sine medarbeidarar sørge for at dei 21 millionar reisande får ei sikker, komfortabel og saumlaus oppleving på fjorden.

Fjord1 er allereie godt i gang med det største ferjeløftet gjennom tidene. I dei fleste anbodskonkurransar som blir lyst ut i dag er miljøkrava forsterka, og det er i stor grad til krav til null- og lågutsleppsteknologi. Selskapet har gjennom bygging av nye, klimavennlege fartøy sikra seg ein leiande posisjon i det grøne skiftet og elektrifiseringa av norske fjordar. I 2019 vil det vere stor aktivitet i selskapet med ferdigstilling av rekordmange nybygg, og overtaking av mange nye ferjesamband langs Vestlandskysten. 

Les mer om Framtidsfylket

Stillingsbeskrivelse

Vi søkjer no etter traineear til vårt hovudkontor i Florø, som ønskjer å tileigne seg brei erfaring innanfor det maritime. Aktuelle arbeidsområde vil vere drift, teknisk og vedlikehald, nybygg og prosjekt, og forretningsstøtte. 

Som trainee i Fjord1 vil du få oppleve eit år med spennande oppgåver der du må utfordre deg sjølv, med støtte frå fagleg dyktige kollegaer. Vi ser etter deg som ser nye løysingar, kan utfordre vår tankegang, er nysgjerrig og lærevillig, med eit sterkt ønske om å bidra til at Fjord1 når sine målsettingar om å vere best i næringa på miljøvennleg og påliteleg transport.

 

Som trainee i Fjord1 får du

 • Ei unik start på di karriere
 • Delta i prosjektarbeid
 • Jobbe med utfordrande arbeidsoppgåver
 • Kjennskap til mange ulike fagområde innanfor drift og teknisk
 • Delta i prosjekt i støttefunksjonar som HR, IKT, forretningsutvikling og innkjøp
 • Delta i møter med leverandørindustrien
 • Eit stort fagleg nettverk
 • Ein mentor som følgjer deg opp 
 • Løn etter avtale

 

Som Framtidsfylket Trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

 

Ønska kvalifikasjonar

 • Bachelor eller master innan til dømes elkraft, maritim drift/teknisk, prosjektleiing, miljø/energi, økonomi/administrasjon eller HR. 
 • Stor interesse for arbeidsområde som drift og vedlikehald, elkraft, teknologi, fornybar energi, miljø og innovasjon

 

Personlege eigenskapar

 • Du er kreativ og løysingsorientert
 • Du tek fatt på nye oppgåver med motivasjon, engasjement og pågangsmot
 • Du er strukturert og ryddig 
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har sterke analytiske eigenskapar og er pådrivar for forbetringar

 

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee

 • Minimum bachelor- eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg 

 

Praktiske opplysningar
Som trainee i Fjord1 vil du følgje Framtidsfylket sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020. 

Kontorstad vil vere Fjord1 sitt hovudkontor i Florø. Ein må rekne med litt reiseverksemd i stillinga for å kunne følgje opp prosjekt, og for å bli godt kjent med ulike delar av organisasjonen. 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
Traineeprogram

Filmer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket