Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sommarvikarar 2019 - Psykiatrisk Klinikk, avd. Tronvik (lege-/psykologstudentar) Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

VI TRENG FERIEVIKARAR I TIDSROMMET 24.06.2019 - 18.08.2019

Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik driv behandling og rehabilitering innan psykiatri og rusproblematikk for heile føretaksområdet. Vi har 26 døgnplassar fordelt på 2 postar, open allmenpsykiatrisk post (DPS) og open post for rusbehandling (TSB). Vidare har vi ei aktivitetseining med tilbod om fysisk aktivitet, friluftsliv og ulike arbeidsaktivitetar. Vi har ei "utegruppe" som tek seg av park- og uteområde.
Institusjonen har omlag 90 tilsette.

Tronvik ligg på Kyrkjebø ved Sognefjorden, omgjeven av vakker natur som vert flittig nytta av både pasientar og tilsette.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Vi søkjer etter:
 • Psykiatrisk sjukepleiar
 • Sjukepleiarar/-studentar
 • Lege-/psykologstudentar
 • Vernepleiarar/-studentar
 • Barnevernspedagogar/-studentar
 • Sosionomar/-studentar
 • Pedagogar/-studentar
 • Fysioterapeutar/-studentar
 • Idrettsutdanna/-studentar
 • Hjelpepleiarar/-elevar
 • Aktivitørar/-elevar
 • Kokk
 • Assistentar ved sengepost, arbeidsterapi, park/utegruppe, reinhald, kjøken og teknisk drift.
 • Førarkort kl B er ein føremun

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg at søkjarar som ikkje har relevant utdanning, har erfaring frå liknande arbeid.
 • For at du skal få rett lønsplassering krev arbeidsgjevar dokumentasjon på utdanning / påbegynt studium og tidlegare praksis.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Personlege Eigenskapar

 • Dei som blir tilsette må vere over 18 år. Du må kunne arbeide sjølvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeidsevner.
 • Kommunikasjon, sosiale evner og evner til relasjonsbygging er stikkord.
 • Vi oppmodar spesielt menn til å søkje, då vi ønskjer god kjønnsfordeling blant personalet. Det er ein fordel om du kan vikariere heile perioden. Om ikkje, så skriv kva som høver best.
 • Sei gjerne frå kvar du helst ynskjer å jobbe, og om du ynskjer natt-turnus.
 • Oppgje telefon nr. og e-postadresse i søknaden.

Språk

 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Svært rimeleg hybel / husvære
 • Interessant arbeid i triveleg miljø
 • Introduksjonskurs

Kontaktinformasjon

Elin Lysne, Seksjonsleiar Rus døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marianne Engh Strandos, Einingsleiar DPS døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jannicke Birkaas, Førstesekretær PSK, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kyrkjebø

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon70
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat heltid
Søknadsfrist: 20.01.2019
Adresse: Høyanger


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Mediehuset StudentTorget tilbyr praksisplass for en til to studenter eller nyutdannede med ambisjoner om en karriere innen journalistikk og media. Praksisen er i vår nettredaksjon og vil inkludere bruk av film i det redaksjonelle arbeidet via vårt søsterselskap Kubrix. Praksis hos Mediehuset StudentTorget er ment å fungere som et springbrett for kandidaten. Læringskurven vil være høy og man vil få ansvar fra dag én med mulighet til å opparbeide en solid portefølje av saker.  Vårt fokus på bredt stoffmateriale og ambisiøse kildemål vil gi praktikanten et velutviklet bransjenettverk og kunnskaper om det journalistiske håndtverk. Det legges vekt på løpende oppfølging og praktikanten får en egen mentor gjennom perioden.   Ansettelsesforhold: - Praksisplassen er prosjektbasert og omfang og varighet vil tilpasses etter kandidatens og redaksjonens kapasitet - Stillingen er i utgangspunktet ikke lønnet, men utgifter og kompensasjon vil dekkes etter nærmere avtale - Det vil være muligheter for et utvidet engasjement og stilling for riktig person    Vi tilbyr: - Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver fra første stund - Et ungt, kreativt og uformellt miljø - Kontor på Bislett / Majorstua - Gratis kantine - Muligheten til å være med på å gjøre hverdagen bedre for Norges studenter, skoleelever og nyutdannede.  
19.05.2017 Oslo
Innkjøp er et prioritert område i GK Norge. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår innkjøpsfunksjon for å stå sterkere i anbudskonkurranser, bidra til videre lønnsomhet og redusere risiko. Nå profesjonaliserer vi innkjøp ytterligere gjennom å rekruttere en leder for innkjøpsanalyse.   Som leder for innkjøpsanalyse får du mulighet til å være med på en meget spennende utvikling av GK Norge sin nordiske innkjøpsorganisasjon. Vi sitter i dag på store mengder data og informasjon med et stort potensial. Denne dataen kan utnyttes på en mer effektiv og tilfredsstillende måte enn det gjøres p.t. Over det neste året skal vi blant annet implementere et nytt ERP system hvor vi får muligheten til å ta datahåndtering og analyser knyttet til innkjøp til et nytt nivå. Vår nye leder for innkjøpsanalyse vil bli en helt sentral bidragsyter i denne prosessen, og den ledende fagpersonen på området i GK Gruppen.   Sentrale arbeidsoppgaver vil være å drive frem våre ambisjoner knyttet til data og analyse på innkjøpsområdet. Sikre at løsninger knyttet til innkjøpskategorisering, benchmarking og KPIer blir realisert, videreutviklet og vedlikeholdt. Du får også ansvaret for å gjennomføre jevnlige kategori- og leverandørmarkedssanalyser. Funn må presenteres på enkel og intuitiv måte til ulike målgrupper, gjennom å etablere innkjøps Dashboards eller rapporter. Videre vil du eie og utvikle SRM løsning i nytt ERP system.   Vi tror rett kandidat har høyere utdannelse innen økonomi/ logistikk/matematikk/ ingeniør/ statistikk/ IT og minimum 3-5 års erfaring fra tilsvarende arbeide, gjerne fra consulting. Viktige egenskaper er å evne å jobbe selvstendig, strukturert og analytisk. Du er dyktig på innsamling og strukturering av data, samt skriftlig visualisere data funn på en klar og tydelig måte til ikke tekniske personer og ledergrupper. Erfaring med eller interesse for database uttrekk (SQL/ Power BI o.l ), samt et viderekomment nivå i Excel. Riktig kandidat bør også ha erfaring fra å lede prosjekter og implementeringsløp.   Stillingen rapporterer direkte til Direktør Innkjøp GK Norge, Christian S. Joahnsen. Stillingen har ingen direkterapporterende under seg, men har tilgang på kompetente interne ressurser og eksterne konsulenter ved behov.   Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og meget gode faglige utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Konkurransedyktige pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning
27.06.2019 Oslo
Do you want to improve the way people work together?     Cisco is a global front runner in developing collaboration and video conferencing technology. Here in Norway, 350 brilliant engineers, located in our bright and comfortable offices at Lysaker, design all parts of our products – from hardware to software to industrial design. We take pride in our culture of innovation, inclusion and diversity. And now, we are growing!    We are kicking off the search for our new Graduate Software Engineers to strengthen all our software teams - within a wide range of disciplines - to create our new video conferencing devices.    What you will do: ● Create great collaboration experiences by writing quality software on multiple platforms; ● Be a key part of a high performing cross-functional scrum team. You will work closely with other developers, testers, designers and product management during our iterative development cycles, where product development is done from idea to finished article; ● Deploy your code and get fast feedback on usage and adoption from real customers; ● Use state of the art hardware, technology, methods and tools, while learning from your talented colleagues.     Our dream candidate is:   ● In your final year of study or recently graduated from a Masters (Bachelors) in Computer Science, Computer Engineering, Informatics, Electrical Engineering, or a related subject such as Maths, Physics ● A great proven academic record ● Passionate about product development ● Solid understanding of computer science fundamentals and software engineering  ● Experience with multiple programming languages ● Possess creative problem solving skills and excellent troubleshooting skills ● Comfortable with working in teams ● The ability to communicate clearly and effectively in English Good English verbal and written skills.   You should also be able to live and work in Norway with no additional visa sponsorship from Cisco.    What to expect from Cisco Norway:    ● You will be part of a strong engineering team with broad and deep technology competence.  ● You will work cross functionally and get to know other disciplines than your own.  ● You will have the possibility to grow and develop, both personally and professionally, and be included in a network of amazing people.    ● We have a lot of FUN, both at work, but also at our parties enjoying our excellent house band, offsites at the company cabin and during activities like cooking courses, kayaking, yoga and Oslo Toughest.    We can offer a competitive combination of compensation and benefits; including 6 weeks of vacation, 5 days off for doing voluntary work, a day off on your birthday, good pension benefits, insurances and - of course - free ice cream during warm summer days.    Upon applying please upload your cover letter, CV and university grade transcript.  For any questions you can reach us on jobs-lysaker@cisco.com  
09.07.2019 Bærum
Why Cisco:
   Cisco plays a crucial role in driving next generation software innovations including cloud, mobile, hardware, embedded, desktop and security spaces. At Lysaker, on the outskirts of Oslo, we have a team of 350 engineers who create breathtaking collaboration products using bleeding edge technology in order to make it easier for people to connect. You will build applications that make technology accessible to people on a variety of devices. Imagine, design, and create solutions to transform how we work, live, learn and play.

With your passion for product development, you will be part of a team that develops the next generation collaboration technology and cloud services. Our development team is involved from board bring-up, all the way to the user interface, as well as deploying software to our cloud platform. We use different programming languages for different use cases where C/C++, Java, Python on Linux and Android are the most frequently used.   

What you will do: 
• create great collaboration experiences by writing quality software on multiple platforms • be a key part of a high performing cross-functional scrum team. You will work closely with other developers, testers, designers and product management during our iterative development cycles, where product development is done from idea to complete products 
• deploy your code and get fast feedback on usage and adoption from real customers
 • use state of the art hardware, technology, methods and tools, while learning from your talented colleagues
   What we offer you: 
• Room to play: At Cisco, you will be challenged and developed whilst having fun. We value a culture of smart risks, and think it is better to try and fail than not try at all. 
• A world of opportunities: Personalized learning, mentoring, stretch assignments and world-class career growth programs • Design-awarded office: Our innovation center is located at Lysaker, Oslo, with easy access by public transport. We have the largest in-house design community in Norway and have won prestigious design awards like iF Gold and Red Dot Best of the Best.
 • We believe flexibility in the workplace is important to make sure you have a good work-life balance
 • Culture of recognition: From praise to promotions, bonuses, incentives, patent programs and innovation challenges, recognition and gratitude is part of everyday work life at Cisco 
• A value-driven culture: Cisco was ranked one of Norway’s 5 best companies to work for in Great Place To Work in 2015. Cisco was ranked one of the world’s 8 best companies to work for in Great Place to Work 2018. 
• Competitive salary package with pension and insurances
   What you need to be eligible:  • Relevant education (bachelor or higher) • Proven track record from previous work experience 
• Solid understanding of computer science fundamentals and software engineering with an aptitude for learning new technologies 
• Experience with multiple programming languages 
• Possess creative problem solving skills and excellent troubleshooting skills 
• Good English verbal and written skills
   We have a unique team of talented colleagues who are eager to help, and we solve interesting problems while creating products that the whole world uses. Our passion for collaboration has enabled us to create a market leading portfolio of products. We offer meaningful work for sharp and curious minds, "Nordic flexibility" and international opportunities in a global company.   https://www.youtube.com/user/cisconorway/featured
16.07.2019 Bærum
Arbeidssted: GK Rør Innlandet   Vil du bli helten i felten? Bli rørlegger i GK! Dersom du har faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi, så passer du hos oss. Du vil få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag, og som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. En fagarbeider hos oss er Helten i felten. Du vil bli utfordret gjennom totaltekniske problemstillinger, og vil være ansvarlig for at alle oppdrag blir gjennomført etter de krav og sikkerhetsrutiner som er fastsatt. Vi ser etter deg som er faglig interessert og vil jobbe for et bedre miljø. GK Rør Innlandet har kontorsted på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Haugesund, så hvis du ønsker å jobbe for et spennende selskap med utfordrende oppgaver hvor din kompatanse er verdifull, hører vi gjerne i fra deg. Arbeidsoppgaver: Service, prosjekter og vedlikehold innen rørleggerfaget Kundeansvar og engasjement Teamjobbing på avdelingen Salg av våre tjenester Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev/ svennebrev innen VVS faget Gode samarbeidsegenskaper Kunne arbeide selvstendig og strukturert Utadvent og serviceinnstilt Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Som ansatt i GK vil du være en ambassadør for at bedriftens verdigrunnlag ivaretas; Skikkelighet, Verdiskapning, Innovasjon og endring, Lagånd og Langsiktighet Søknader vil bli behandlet fortløpende! Vi ser frem til å høre fra deg!     
08.08.2019 Haugesund, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Vågå, Sel
Vil du bli med på laget for et bedre miljø og skape noe av betydning?     GK Rør er Norges største rørentreprenør og har i dag ca 600 ansatte fordelt på 15 ulike avdelinger i hele Norge. Vi er i stadig vekst og nå trenger vi din kompetanse på våre lokasjoner på innlandet for å optimalisere drift av eksisterende anlegg og på nybygg. Hos oss vil du få spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et bredt og godt fagmiljø.   GK Rør Innlandet har kontorsted på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Haugesund, så hvis du ønsker å jobbe for et spennende selskap med utfordrende oppgaver hvor din kompatanse er verdifull, hører vi gjerne i fra deg.   Arbeidsoppgaver:   Lede arbeidslaget med fokus på fremdrift, produksjon, vareflyt og kvalitet   Aktiv deltagelse i prosjekt- og bygge møter   Prosjektoppfølging og oppfølging av timeregistrering   Koordinering mot underleverandør   Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner     Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:   Rørlegger Svennebrev   Faglig og bred erfaring fra rørleggerfaget   Serviceinnstilt og løsningsorientert   Gode lederegenskaper og gjennomføringsevne   Kjennskap og erfaring med økonomiske begreper   Førerkort klasse B/BE   Beherske norsk skriftlig og muntlig     Vi kan tilby:   En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi   Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter   Kurs og etterutdanning   Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring   Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold   Gode kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø    Som ansatt i GK vil du være en ambassadør for at bedriftens verdigrunnlag ivaretas;    Skikkelighet, Verdiskapning, Innovasjon og endring, Lagånd og Langsiktighet     Søknader vil bli behandlet fortløpende!     Vi ser frem til å høre fra deg!  
08.08.2019 Haugesund, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Vågå, Sel
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.Psykiatri i frontVil du være med i et nyetablert team som ivaretar behovet for samvalg og gode kliniske beslutninger, og utnytter de totale helsetjenestene fordelaktig for pasientene? Er du en faglig brobygger i systemet som kan utgjøre en forskjell? Er du klinisk innovativ og opptatt av god pasientflyt? Du er en meget aktuell søker om du svarer ja på disse spørsmålene.Avklaringsteamet er et nyopprettet team ved seksjon for allmennpolikliniske tjenester, DPS Nedre Romerike. Teamet vurderer og avklarer helsehjelp til ny henviste pasienter. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Teamet vil samarbeide nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Teamet består av 1 overlege, 2 psykologspesialister og 1 psykiatrisk sykepleier. Vi ønsker overlege i 100 % stilling, men kan diskutere stillingsprosent. I tillegg vil teamet understøttes av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et. Avklaringsteamet er ansvarlig for rettighetsvurderinger av alle elektive henvisninger til DPS. De skal avklare behandlingsbehov og rett til helsehjelp, vurdere hastegrad eller bistå med å tenke alternativer til behandling ved DPS. Teamet skal kvalitetssikre inntaksarbeidet ved blant annet å innhente utfyllende opplysninger hos henviser, pasienten selv eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet vil være preget av utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt som fastlege, NAV m.m. Teamet kan innkalle pasienter til avklaring av aktuelle problemstillinger og motivasjon. Når det vurderes som hensiktsmessig vil teamet også gi kortvarige behandlingsløp til pasienter. Teamet er under utvikling både med hensyn til funksjon og antall ansatte. Således vil nye medarbeidere kunne være med å videreutvikle teamets funksjon og fremtidige oppgaver. Arbeidsoppgaver Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet Rettighetsvurderinger Differensial diagnostisering Medisinvurderinger Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser Kollegaveiledning Delta i felles vaktordning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver. Evne til å arbeide strukturert og avgrenset. God relasjonskompetanse Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Pasientorientert Ansvarsbevisst Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Ukentlige legemøter på tvers av seksjonene Mulighet for forskning- og fagutvikling Lønn innenfor gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter
08.08.2019 Skedsmo
I JM er du med og driver utviklingen fremover, og sammen bygger vi fremtidens samfunn. JM er i stadig vekst, og for å sikre oss de mest attraktive boligtomtene søker vi nå en kommersiell og fremoverlent Akkvisisjonssjef til vårt kontor i region Syd. Kontoret består av 50 dyktige medarbeidere og ligger på Sem utenfor Tønsberg. Herfra dekker vi JM-prosjekter i Vestfold og Buskerud. Stillingen rapporterer til Regiondirektør og du vil inngå i hans ledergruppe.  Kvalifikasjoner og egenskaper Stor interesse for eiendomsmarkedet og et bredt kontaktnett i bransjen. God forståelse for boligutviklingsprosesser Sterk i forhandlingssituasjoner og forretningsmessig teft Evne til å være kreativ og identifisere nye muligheter Strukturert arbeidsmetode Gode kunnskaper om parametere og sammenhenger som gir lønnsomme prosjekter Gode kunnskaper om digitale arbeidsverktøy, spesielt MS Office Høyere relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende Annen/kortere utdannelse kan være tilstrekkelig avhengig av erfaringsbakgrunn Dine ansvarsområder Analysere muligheter og utbyggingspotensial for nye potensielle tomter Forhandle med tomteselgere og samarbeidspartnere Vurdere markedspotensial og kostnader for nye potensielle tomter Utarbeide kalkyler og presentasjoner for styrende organer Gjennomføre kontraktsprosesser med juridisk bistand Bistå i gjennomføringen av prosjekter Bistå i forvaltning av eiendommer i tidlig fase Lede akkvisisjonsavdelingen, personalansvar for 1-2 personer   Vi kan tilby Du blir en del av et av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor boligutvikling En utfordrende og ansvarsfull rolle i et miljø med engasjerte og dyktige kollegaer Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktige lønnsvilkår Gode pensjons- og forsikringsordninger Utviklingsmuligheter i et miljø med fokus på kontinuerlig forbedring og lærling For ytterligere informasjon om stillingen kontakt regiondirektør Svein Sundby, mobil 93442523 mail svein.sundby@jm.no Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist snarest - søknader behandles fortløpende  
13.08.2019 Tønsberg
Vis alle 23.184 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

VI TRENG FERIEVIKARAR I TIDSROMMET 24.06.2019 - 18.08.2019

Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik driv behandling og rehabilitering innan psykiatri og rusproblematikk for heile føretaksområdet. Vi har 26 døgnplassar fordelt på 2 postar, open allmenpsykiatrisk post (DPS) og open post for rusbehandling (TSB). Vidare har vi ei aktivitetseining med tilbod om fysisk aktivitet, friluftsliv og ulike arbeidsaktivitetar. Vi har ei "utegruppe" som tek seg av park- og uteområde.
Institusjonen har omlag 90 tilsette.

Tronvik ligg på Kyrkjebø ved Sognefjorden, omgjeven av vakker natur som vert flittig nytta av både pasientar og tilsette.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Vi søkjer etter:
 • Psykiatrisk sjukepleiar
 • Sjukepleiarar/-studentar
 • Lege-/psykologstudentar
 • Vernepleiarar/-studentar
 • Barnevernspedagogar/-studentar
 • Sosionomar/-studentar
 • Pedagogar/-studentar
 • Fysioterapeutar/-studentar
 • Idrettsutdanna/-studentar
 • Hjelpepleiarar/-elevar
 • Aktivitørar/-elevar
 • Kokk
 • Assistentar ved sengepost, arbeidsterapi, park/utegruppe, reinhald, kjøken og teknisk drift.
 • Førarkort kl B er ein føremun

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg at søkjarar som ikkje har relevant utdanning, har erfaring frå liknande arbeid.
 • For at du skal få rett lønsplassering krev arbeidsgjevar dokumentasjon på utdanning / påbegynt studium og tidlegare praksis.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Personlege Eigenskapar

 • Dei som blir tilsette må vere over 18 år. Du må kunne arbeide sjølvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeidsevner.
 • Kommunikasjon, sosiale evner og evner til relasjonsbygging er stikkord.
 • Vi oppmodar spesielt menn til å søkje, då vi ønskjer god kjønnsfordeling blant personalet. Det er ein fordel om du kan vikariere heile perioden. Om ikkje, så skriv kva som høver best.
 • Sei gjerne frå kvar du helst ynskjer å jobbe, og om du ynskjer natt-turnus.
 • Oppgje telefon nr. og e-postadresse i søknaden.

Språk

 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Svært rimeleg hybel / husvære
 • Interessant arbeid i triveleg miljø
 • Introduksjonskurs

Kontaktinformasjon

Elin Lysne, Seksjonsleiar Rus døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marianne Engh Strandos, Einingsleiar DPS døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jannicke Birkaas, Førstesekretær PSK, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kyrkjebø

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon70
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat heltid
Søknadsfrist: 20.01.2019
Adresse: Høyanger


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)