Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sommarvikarar 2019 - Psykiatrisk Klinikk, avd. Tronvik (idrettsutdanna) Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

VI TRENG FERIEVIKARAR I TIDSROMMET 24.06.2019 - 18.08.2019

Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik driv behandling og rehabilitering innan psykiatri og rusproblematikk for heile føretaksområdet. Vi har 26 døgnplassar fordelt på 2 postar, open allmenpsykiatrisk post (DPS) og open post for rusbehandling (TSB). Vidare har vi ei aktivitetseining med tilbod om fysisk aktivitet, friluftsliv og ulike arbeidsaktivitetar. Vi har ei "utegruppe" som tek seg av park- og uteområde.
Institusjonen har omlag 90 tilsette.

Tronvik ligg på Kyrkjebø ved Sognefjorden, omgjeven av vakker natur som vert flittig nytta av både pasientar og tilsette.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Vi søkjer etter:
 • Psykiatrisk sjukepleiar
 • Sjukepleiarar/-studentar
 • Lege-/psykologstudentar
 • Vernepleiarar/-studentar
 • Barnevernspedagogar/-studentar
 • Sosionomar/-studentar
 • Pedagogar/-studentar
 • Fysioterapeutar/-studentar
 • Idrettsutdanna/-studentar
 • Hjelpepleiarar/-elevar
 • Aktivitørar/-elevar
 • Kokk
 • Assistentar ved sengepost, arbeidsterapi, park/utegruppe, reinhald, kjøken og teknisk drift.
 • Førarkort kl B er ein føremun

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg at søkjarar som ikkje har relevant utdanning, har erfaring frå liknande arbeid.
 • For at du skal få rett lønsplassering krev arbeidsgjevar dokumentasjon på utdanning / påbegynt studium og tidlegare praksis.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Personlege Eigenskapar

 • Dei som blir tilsette må vere over 18 år. Du må kunne arbeide sjølvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeidsevner.
 • Kommunikasjon, sosiale evner og evner til relasjonsbygging er stikkord.
 • Vi oppmodar spesielt menn til å søkje, då vi ønskjer god kjønnsfordeling blant personalet. Det er ein fordel om du kan vikariere heile perioden. Om ikkje, så skriv kva som høver best.
 • Sei gjerne frå kvar du helst ynskjer å jobbe, og om du ynskjer natt-turnus.
 • Oppgje telefon nr. og e-postadresse i søknaden.

Språk

 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Svært rimeleg hybel / husvære
 • Interessant arbeid i triveleg miljø
 • Introduksjonskurs

Kontaktinformasjon

Elin Lysne, Seksjonsleiar Rus døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marianne Engh Strandos, Einingsleiar DPS døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jannicke Birkaas, Førstesekretær PSK, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kyrkjebø

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon70
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat heltid
Søknadsfrist: 20.01.2019
Adresse: Høyanger


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.449 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

VI TRENG FERIEVIKARAR I TIDSROMMET 24.06.2019 - 18.08.2019

Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik driv behandling og rehabilitering innan psykiatri og rusproblematikk for heile føretaksområdet. Vi har 26 døgnplassar fordelt på 2 postar, open allmenpsykiatrisk post (DPS) og open post for rusbehandling (TSB). Vidare har vi ei aktivitetseining med tilbod om fysisk aktivitet, friluftsliv og ulike arbeidsaktivitetar. Vi har ei "utegruppe" som tek seg av park- og uteområde.
Institusjonen har omlag 90 tilsette.

Tronvik ligg på Kyrkjebø ved Sognefjorden, omgjeven av vakker natur som vert flittig nytta av både pasientar og tilsette.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Vi søkjer etter:
 • Psykiatrisk sjukepleiar
 • Sjukepleiarar/-studentar
 • Lege-/psykologstudentar
 • Vernepleiarar/-studentar
 • Barnevernspedagogar/-studentar
 • Sosionomar/-studentar
 • Pedagogar/-studentar
 • Fysioterapeutar/-studentar
 • Idrettsutdanna/-studentar
 • Hjelpepleiarar/-elevar
 • Aktivitørar/-elevar
 • Kokk
 • Assistentar ved sengepost, arbeidsterapi, park/utegruppe, reinhald, kjøken og teknisk drift.
 • Førarkort kl B er ein føremun

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg at søkjarar som ikkje har relevant utdanning, har erfaring frå liknande arbeid.
 • For at du skal få rett lønsplassering krev arbeidsgjevar dokumentasjon på utdanning / påbegynt studium og tidlegare praksis.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Personlege Eigenskapar

 • Dei som blir tilsette må vere over 18 år. Du må kunne arbeide sjølvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeidsevner.
 • Kommunikasjon, sosiale evner og evner til relasjonsbygging er stikkord.
 • Vi oppmodar spesielt menn til å søkje, då vi ønskjer god kjønnsfordeling blant personalet. Det er ein fordel om du kan vikariere heile perioden. Om ikkje, så skriv kva som høver best.
 • Sei gjerne frå kvar du helst ynskjer å jobbe, og om du ynskjer natt-turnus.
 • Oppgje telefon nr. og e-postadresse i søknaden.

Språk

 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Svært rimeleg hybel / husvære
 • Interessant arbeid i triveleg miljø
 • Introduksjonskurs

Kontaktinformasjon

Elin Lysne, Seksjonsleiar Rus døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Marianne Engh Strandos, Einingsleiar DPS døgn, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jannicke Birkaas, Førstesekretær PSK, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kyrkjebø

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon70
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat heltid
Søknadsfrist: 20.01.2019
Adresse: Høyanger


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)