Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist / psykolog - ARA Øvre Romerike Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% stilling med todelt arbeidsoppgaver. Arbeidet vil være fordelt med en dag på poliklinikken på Jessheim og 4 dager i uken ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel. Rusmestringsenheten er et av flere tiltak i Kriminalomsorgens strategi, og skal i henhold til denne tilby bedre rehabilitering og behandling for rusmiddelavhengige i fengsel.
Rusmestringsenheten i Ullersmo fengsel er tverrfaglig bemannet med fengselsbetjenter, miljøterapeuter og sykepleier i tillegg til øvrige ressurser, og tilbyr plaser til 12 mannlige innsatte. Enheten tilbyr et gruppe- og individbasert tilbud, samt systematisk miljøarbeide, med metodikk innen kognitiv atferdsterapi som utgangspunkt.

Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Psykologspesialist / psykolog ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel må forholde seg til straffegjennomføringsloven som avgjørende rettsdokument i den enkelte innsattes sak.
 • Arbeidsoppgaver ved Ullersmo er først og fremst individuell oppfølging av pasienter med fokus på kartlegging, utredning og behandling av rus- og dobbeldiagnoseproblematikk med henblikk på initiering av adekvat tiltak under og etter endt opphold ved enheten.
 • Psykologen må påberegne deltakelse i gruppevirksomheten i noe grad.
 • Enhetens tverrfaglige team har fokus på samarbeid omkring og oppfølging av den enkelte innsatte.
 • Det er forventet at psykologen bidrar inn i teamet.
 • Arbeidsoppgavene på poliklinikken vil bestå av individuell oppfølging og behandling av pasienter. Det samarbeids på tvers av avdelingen og med 1.linjetjenesten.

 

Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring som Psykologspesialist / psykolog er ønskelig.
 • Erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern og/ eller rehabilitering.
 • Kompetanse i suicid og voldsrisikovurderinger.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Erfaring med forskning og utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Det forutsetter gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Vandelsattest fra politiet.

 

Utdanningsretning

 • Psykologi

 

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

 

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide strukturert og planmessig
 • Engasjement og vilje / evne til nytekning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Et engasjert poliklinisk fagmiljø innen en avdeling og et fagfelt som er i vekst og utvikling.
 • Gode kontorforhold.
 • Gode velferdsordninger for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.

 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% stilling med todelt arbeidsoppgaver. Arbeidet vil være fordelt med en dag på poliklinikken på Jessheim og 4 dager i uken ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel. Rusmestringsenheten er et av flere tiltak i Kriminalomsorgens strategi, og skal i henhold til denne tilby bedre rehabilitering og behandling for rusmiddelavhengige i fengsel.
Rusmestringsenheten i Ullersmo fengsel er tverrfaglig bemannet med fengselsbetjenter, miljøterapeuter og sykepleier i tillegg til øvrige ressurser, og tilbyr plaser til 12 mannlige innsatte. Enheten tilbyr et gruppe- og individbasert tilbud, samt systematisk miljøarbeide, med metodikk innen kognitiv atferdsterapi som utgangspunkt.

Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Psykologspesialist / psykolog ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel må forholde seg til straffegjennomføringsloven som avgjørende rettsdokument i den enkelte innsattes sak.
 • Arbeidsoppgaver ved Ullersmo er først og fremst individuell oppfølging av pasienter med fokus på kartlegging, utredning og behandling av rus- og dobbeldiagnoseproblematikk med henblikk på initiering av adekvat tiltak under og etter endt opphold ved enheten.
 • Psykologen må påberegne deltakelse i gruppevirksomheten i noe grad.
 • Enhetens tverrfaglige team har fokus på samarbeid omkring og oppfølging av den enkelte innsatte.
 • Det er forventet at psykologen bidrar inn i teamet.
 • Arbeidsoppgavene på poliklinikken vil bestå av individuell oppfølging og behandling av pasienter. Det samarbeids på tvers av avdelingen og med 1.linjetjenesten.

 

Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring som Psykologspesialist / psykolog er ønskelig.
 • Erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern og/ eller rehabilitering.
 • Kompetanse i suicid og voldsrisikovurderinger.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Erfaring med forskning og utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Det forutsetter gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Vandelsattest fra politiet.

 

Utdanningsretning

 • Psykologi

 

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

 

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide strukturert og planmessig
 • Engasjement og vilje / evne til nytekning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Et engasjert poliklinisk fagmiljø innen en avdeling og et fagfelt som er i vekst og utvikling.
 • Gode kontorforhold.
 • Gode velferdsordninger for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.

 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
42 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!