Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er DU vår nye sosionom i vårt ambulante samhandlingsteam for voksne med alvorlig psykisk lidelse? Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I samarbeid med bydeler og kommune i opptaksområdet har DPS Groruddalen søkt og fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til etablering av et ambulant samhandlingsteam – FASt (Forpliktende ambulant samhandlingsteam) – for målgruppen voksne med alvorlig psykisk lidelse, alene eller samtidig med ruslidelse, med lavt funksjonsnivå og vedvarende behov for sammensatte tjenester. Teamet arbeider etter en ACT- modell og yter et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innenfor ordinær åpningstid, i tett og forpliktende samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester i opptaksområdet. Teamet vil tilby langvarig oppfølging av målgruppen og være fleksible med hensyn til intensiv og ambulant oppfølging. Recovery-tenkningen står sentralt i teamets arbeid.

I den forbindelse ønsker vi nå å besette en prosjektstilling, herunder :

Sosionom, 100%, engasjement frem til 30.06.19 med mulighet for forlengelse

Teamet består av 10 årsverk og er organisert som ett av flere team i DPS-ets spesialpoliklinikk for psykosebehandling. Ved ansettelse og gjennom opplæring vil det bli lagt vekt på at flere medarbeidere i teamet har eller opparbeider kompetanse i integrert behandling for psykisk lidelse og rusproblemer og i arbeid med støtte. Alle vil få opplæring i modellen.
Se vår Ahus film her!

Alle bes søke elektronisk

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av pasienter med psykoselidelser og ruslidelser
 • Delta på daglige tavlemøter med teamet
 • Jevnlige møter med førstelinjetjeneste og annen spesialisthelsetjeneste
 • Sosialfaglige kartlegginger og vurderinger
 • Oppfølging av pasienter som har behov for sosialfaglig bistand
 • Samarbeid med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet
 • Samarbeid med psykisk helsearbeidere, NAV, IPS og andre kommunale instanser

 

Kvalifikasjoner

 • Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller videreutdanning i rusproblematikk
 • Ønskelig med erfaring fra behandling av pasienter med rus- og psykoseproblematikk
 • Ønskelig med erfaring fra førstelinje- og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med jobbstøtte

 

Utdanningsretning

 • Sosionom

 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for ambulant arbeid og for målgruppen
 • Evne til både å arbeide i tverrfaglig team og til selvstendig arbeid
 • Evne til å skape relasjon og gi helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og sammensatte behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Sosialt og morsomt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av recovery-tenkning i tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk lidelse
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, bl.a hytteutleie, rabatterte teater- og kinobilletter
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass

 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.259 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

I samarbeid med bydeler og kommune i opptaksområdet har DPS Groruddalen søkt og fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til etablering av et ambulant samhandlingsteam – FASt (Forpliktende ambulant samhandlingsteam) – for målgruppen voksne med alvorlig psykisk lidelse, alene eller samtidig med ruslidelse, med lavt funksjonsnivå og vedvarende behov for sammensatte tjenester. Teamet arbeider etter en ACT- modell og yter et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innenfor ordinær åpningstid, i tett og forpliktende samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester i opptaksområdet. Teamet vil tilby langvarig oppfølging av målgruppen og være fleksible med hensyn til intensiv og ambulant oppfølging. Recovery-tenkningen står sentralt i teamets arbeid.

I den forbindelse ønsker vi nå å besette en prosjektstilling, herunder :

Sosionom, 100%, engasjement frem til 30.06.19 med mulighet for forlengelse

Teamet består av 10 årsverk og er organisert som ett av flere team i DPS-ets spesialpoliklinikk for psykosebehandling. Ved ansettelse og gjennom opplæring vil det bli lagt vekt på at flere medarbeidere i teamet har eller opparbeider kompetanse i integrert behandling for psykisk lidelse og rusproblemer og i arbeid med støtte. Alle vil få opplæring i modellen.
Se vår Ahus film her!

Alle bes søke elektronisk

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av pasienter med psykoselidelser og ruslidelser
 • Delta på daglige tavlemøter med teamet
 • Jevnlige møter med førstelinjetjeneste og annen spesialisthelsetjeneste
 • Sosialfaglige kartlegginger og vurderinger
 • Oppfølging av pasienter som har behov for sosialfaglig bistand
 • Samarbeid med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet
 • Samarbeid med psykisk helsearbeidere, NAV, IPS og andre kommunale instanser

 

Kvalifikasjoner

 • Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller videreutdanning i rusproblematikk
 • Ønskelig med erfaring fra behandling av pasienter med rus- og psykoseproblematikk
 • Ønskelig med erfaring fra førstelinje- og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med jobbstøtte

 

Utdanningsretning

 • Sosionom

 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for ambulant arbeid og for målgruppen
 • Evne til både å arbeide i tverrfaglig team og til selvstendig arbeid
 • Evne til å skape relasjon og gi helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og sammensatte behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Sosialt og morsomt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av recovery-tenkning i tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk lidelse
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, bl.a hytteutleie, rabatterte teater- og kinobilletter
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass

 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
42 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!