Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Trosopplærer 50% Hamar/Borg - Døveprostiet Den norske kirke, Oslo bispedømme

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du jobbe med barn og unge på et norsk minoritetsspråk? Døvekirken har norsk tegnspråk som arbeidsspråk!

Den som tilsettes har i samarbeid med prestene og staben for øvrig ansvar for å videreutvikle og gjennomføre den lokale trosopplæringsplanen i menighetene og distriktet. Soknepresten er arbeidsleder og Døveprosten er nærmeste overordnede. Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt sammen med den som ansettes. Stillingen vil medføre en del reising og kvelds- og helgearbeid. Søkeren bør disponere egen bil.

Samarbeidsområde ØST med menighetene i Sandefjord og Oslo betjenes av to sokneprester, kapellan, daglig leder, trosopplæringsleder, trosopplæringsmedarbeider og ansatte og frivillige medliturger dvs. poesiarbeidere, organister og kirketjenere. Denne stillingen har prostiet som tjenestedistrikt og samarbeidsområdet ØST som tjenestested. Stillingen skal ha særlig fokus på Hamar, Borg og Oslo bispedømme dvs. døve fra Dovre til Fredrikstad.

For tilsetting kreves medlemskap i Den norske kirke. Det vektlegges tilknytning til døves kultur og identitet, erfaring med barne- og ungdomsarbeid samt pedagogisk kompetanse. Døve oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er innført seks måneders prøvetid i Oslo bispedømme. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39).

Vi gjør oppmerksom på at listen over søkere kan bli offentliggjort selv om du ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi foretrekker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. Det vises for øvrig til Døvekirkens hjemmeside www.dovekirken.no. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt rådgiver Svein Chr. Mikkel Hammerstrøm, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Trosopplæring på tegnspråk for barn og unge i døvekirkene og i lokale menigheter i distriktet med spesielt fokus på Hamar bispedømme og Borg bispedømme.
 • Delta i konfirmantarbeid i menighetene og distriktet
 • Kartlegging og oppfølging av hørselshemmede barn og unge i samarbeid med staben og lokale menigheter i distriktet
 • Samarbeid med døveforeningene, skolene, barnehager, Statped, NAV, andre institusjoner og lokale menigheter
 • Rekruttere og motivere frivillige medarbeidere
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal plan for trosopplæring
 • Samarbeide med Borg bispedømme og Hamar bispedømme om trosopplæring
 • Inntil 20 % av arbeidet i stillingen kan til en hver tid knyttes til nasjonalt arbeid i Døvekirken.

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse i norsk tegnspråk og kjennskap til døvekultur. Dersom kravet til språkkompetanse ikke er oppfylt på søknadstidspunktet, kan det eventuelt legges til rette for at nødvendig kompetanse tilegnes innen et bestemt tidsrom
 • Relevant utdanning (pedagogikk/kristendom/teologi) og/eller relevant praksis. Dersom dette kravet ikke er oppfylt på søknadstidspunktet, legges til rette for at nødvendig kompetanse tilegnes innen et bestemt tidsrom
 • Praksis fra arbeid med barn og unge
 • Praksis fra arbeid i menighet og organisasjonsarbeid er ønskelig
 • Krav til medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsretning

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Teologi / Livssynsfag
 • Pedagogikk

Personlige Egenskaper

 • Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende
 • Gode samarbeidsevner tillegges vekt
 • Åpen, engasjert og med vilje til å la seg utfordre
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og ungdom
 • Lojalitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

 • Norsk
 • Tegnspråk

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling med kompetansegivende kirkefaglig og tegnspråklig utdanning
 • Tegnspråkutdanning og språkpraksis
 • Alle ansatte i Døvekirken skal i løpet av de tre første år i tjenesten oppnå eller formalisere tegnspråkkompetanse tilsvarende 60 studiepoeng og ha tegnspråk som arbeidsspråk. Søkere med tilsvarende tegnspråkkompetanse vil bli tilbudt utdanning eller videreutdanning innenfor teologi, kristendom eller pedagogikk tilsvarende 60 studiepoeng
 • Deltakelse på nasjonale og internasjonale møter for døvekirkelige medarbeidere
 • Arbeidsveiledning og bedriftshelsetjeneste
 • For tiden arbeidsplass i Sandefjord Døvekirke i Sandefjord sentrum
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) på virksomhetens vilkår
 • Stillingen er plassert i lønnskode 1065 Konsulent
 • For søkere som eventuelt tilsettes uten fullstendig tegnspråkompetanse, kan lønnsplassering vurderes på nytt i lokale forhandlinger etter oppnådd tegnspråkkompetanse
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, kontorplassering og tjenestedistrikt.

Andre opplysninger

 • Anslagsvis 75 reisedager

Kontaktinformasjon

Roar Bredvei, Døveprost, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Michael Hoffmann, prostesaksbehandler, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Den norske kirke, Oslo bispedømme

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon90
Stillingsbrøk: 50%
Deltid, Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 10.02.2019


Den norske kirke
Adresse: Oslo


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.449 ledige stillinger

Det døvekirkelige arbeid i Norge er organisert som et landsdekkende prosti under Oslo bispedømme og Oslo biskop har tilsyn med tjenesten. 23 bispedømmerådsansatte bestående av prester, diakon, trosopplæringsansatte, trosopplæringskoordinator, prost og rådgiver betjener prostiet i tillegg til fellesrådsansatte. Prostiet omfatter tre samarbeidsområder med åtte menigheter.
Tjenesten er på tegnspråk og ansatte blir del av et faglig og kommunikativt utviklende miljø. Oslo bispedømmeråd har sammen med Døvekirken 8 ambisiøse kirkepolitiske målsettinger for Døvekirken, og Døvekirkenes fellesråd har vedtatt en like ambisiøs handlingsplan for tegnspråk.
Prostiet har for tiden fokus på:
- Implementering av handlingsplan for tegnspråk
- Trosopplæring
- Gudstjenestereform på tegnspråk

Les mer om Den norske kirke, Oslo bispedømme

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med barn og unge på et norsk minoritetsspråk? Døvekirken har norsk tegnspråk som arbeidsspråk!

Den som tilsettes har i samarbeid med prestene og staben for øvrig ansvar for å videreutvikle og gjennomføre den lokale trosopplæringsplanen i menighetene og distriktet. Soknepresten er arbeidsleder og Døveprosten er nærmeste overordnede. Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt sammen med den som ansettes. Stillingen vil medføre en del reising og kvelds- og helgearbeid. Søkeren bør disponere egen bil.

Samarbeidsområde ØST med menighetene i Sandefjord og Oslo betjenes av to sokneprester, kapellan, daglig leder, trosopplæringsleder, trosopplæringsmedarbeider og ansatte og frivillige medliturger dvs. poesiarbeidere, organister og kirketjenere. Denne stillingen har prostiet som tjenestedistrikt og samarbeidsområdet ØST som tjenestested. Stillingen skal ha særlig fokus på Hamar, Borg og Oslo bispedømme dvs. døve fra Dovre til Fredrikstad.

For tilsetting kreves medlemskap i Den norske kirke. Det vektlegges tilknytning til døves kultur og identitet, erfaring med barne- og ungdomsarbeid samt pedagogisk kompetanse. Døve oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er innført seks måneders prøvetid i Oslo bispedømme. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39).

Vi gjør oppmerksom på at listen over søkere kan bli offentliggjort selv om du ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi foretrekker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. Det vises for øvrig til Døvekirkens hjemmeside www.dovekirken.no. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt rådgiver Svein Chr. Mikkel Hammerstrøm, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Trosopplæring på tegnspråk for barn og unge i døvekirkene og i lokale menigheter i distriktet med spesielt fokus på Hamar bispedømme og Borg bispedømme.
 • Delta i konfirmantarbeid i menighetene og distriktet
 • Kartlegging og oppfølging av hørselshemmede barn og unge i samarbeid med staben og lokale menigheter i distriktet
 • Samarbeid med døveforeningene, skolene, barnehager, Statped, NAV, andre institusjoner og lokale menigheter
 • Rekruttere og motivere frivillige medarbeidere
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal plan for trosopplæring
 • Samarbeide med Borg bispedømme og Hamar bispedømme om trosopplæring
 • Inntil 20 % av arbeidet i stillingen kan til en hver tid knyttes til nasjonalt arbeid i Døvekirken.

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse i norsk tegnspråk og kjennskap til døvekultur. Dersom kravet til språkkompetanse ikke er oppfylt på søknadstidspunktet, kan det eventuelt legges til rette for at nødvendig kompetanse tilegnes innen et bestemt tidsrom
 • Relevant utdanning (pedagogikk/kristendom/teologi) og/eller relevant praksis. Dersom dette kravet ikke er oppfylt på søknadstidspunktet, legges til rette for at nødvendig kompetanse tilegnes innen et bestemt tidsrom
 • Praksis fra arbeid med barn og unge
 • Praksis fra arbeid i menighet og organisasjonsarbeid er ønskelig
 • Krav til medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsretning

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Teologi / Livssynsfag
 • Pedagogikk

Personlige Egenskaper

 • Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende
 • Gode samarbeidsevner tillegges vekt
 • Åpen, engasjert og med vilje til å la seg utfordre
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og ungdom
 • Lojalitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

 • Norsk
 • Tegnspråk

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling med kompetansegivende kirkefaglig og tegnspråklig utdanning
 • Tegnspråkutdanning og språkpraksis
 • Alle ansatte i Døvekirken skal i løpet av de tre første år i tjenesten oppnå eller formalisere tegnspråkkompetanse tilsvarende 60 studiepoeng og ha tegnspråk som arbeidsspråk. Søkere med tilsvarende tegnspråkkompetanse vil bli tilbudt utdanning eller videreutdanning innenfor teologi, kristendom eller pedagogikk tilsvarende 60 studiepoeng
 • Deltakelse på nasjonale og internasjonale møter for døvekirkelige medarbeidere
 • Arbeidsveiledning og bedriftshelsetjeneste
 • For tiden arbeidsplass i Sandefjord Døvekirke i Sandefjord sentrum
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) på virksomhetens vilkår
 • Stillingen er plassert i lønnskode 1065 Konsulent
 • For søkere som eventuelt tilsettes uten fullstendig tegnspråkompetanse, kan lønnsplassering vurderes på nytt i lokale forhandlinger etter oppnådd tegnspråkkompetanse
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, kontorplassering og tjenestedistrikt.

Andre opplysninger

 • Anslagsvis 75 reisedager

Kontaktinformasjon

Roar Bredvei, Døveprost, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Michael Hoffmann, prostesaksbehandler, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Den norske kirke, Oslo bispedømme

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon90
Stillingsbrøk: 50%
Deltid, Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 10.02.2019


Den norske kirke
Adresse: Oslo


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Den norske kirke, Oslo bispedømme