Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker å jobbe tverrfaglig, samt være med å videreutvikle rusfeltet. I seksjon ARA Nedre Romerike er det 2 psykologspesialister og vi regner med å være 3 innen sommeren. I tillegg har vi flere psykologer, sosionomer, lege, sykepleier og kontorfaglige, til sammen 21 ansatte.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) satser på å videreutvikle tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med pasientenes behov. I tillegg ønsker vi å stimulere til forskning, og avdelingen har etablert et eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. 

ARA Nedre Romerike er tverrfaglig sammensatt poliklinikk hvor vi samarbeider tett. Vi samarbeider både internt i team og eksternt med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Vi søker etter en psykologspesialist som har spesialisert seg i rus og avhengighetspsykologi. Psykologer i spesialisering vil også kunne bli vurdert for stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Ivareta det psykologfaglige perspektiv i et tverrfaglig team
 • Veiledning
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra rusfeltet og psykisk helsevern
 • Erfaring med suicid- og voldsrisikovurderinger
 • Interesse for og erfaring innenfor forskning og fagutvikling vil være en fordel
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, erfaren og trygg på egne vurderinger
 • Evne å se egne begrensninger og søke råd etter behov
 • Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kolleger som har god kompetanse innenfor arbeidsområdet
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
 • Mulighet for å delta på kurs for å holde seg oppdatert og utvikle seg videre faglig
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
 • Sentral beliggenhet ved Lillestrøm. Kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehage og bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.449 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker å jobbe tverrfaglig, samt være med å videreutvikle rusfeltet. I seksjon ARA Nedre Romerike er det 2 psykologspesialister og vi regner med å være 3 innen sommeren. I tillegg har vi flere psykologer, sosionomer, lege, sykepleier og kontorfaglige, til sammen 21 ansatte.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) satser på å videreutvikle tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med pasientenes behov. I tillegg ønsker vi å stimulere til forskning, og avdelingen har etablert et eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. 

ARA Nedre Romerike er tverrfaglig sammensatt poliklinikk hvor vi samarbeider tett. Vi samarbeider både internt i team og eksternt med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Vi søker etter en psykologspesialist som har spesialisert seg i rus og avhengighetspsykologi. Psykologer i spesialisering vil også kunne bli vurdert for stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Ivareta det psykologfaglige perspektiv i et tverrfaglig team
 • Veiledning
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra rusfeltet og psykisk helsevern
 • Erfaring med suicid- og voldsrisikovurderinger
 • Interesse for og erfaring innenfor forskning og fagutvikling vil være en fordel
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, erfaren og trygg på egne vurderinger
 • Evne å se egne begrensninger og søke råd etter behov
 • Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kolleger som har god kompetanse innenfor arbeidsområdet
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
 • Mulighet for å delta på kurs for å holde seg oppdatert og utvikle seg videre faglig
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
 • Sentral beliggenhet ved Lillestrøm. Kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehage og bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 22
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 27
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
45 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!