Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Rektor ved Lånke skole ETAT OPPVEKST, Stjørdal kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Drives du av god skoleledelse, mestring, læring og utvikling?

Lånke skole er en av 13 grunnskoler i kommunen, og har et elevtall på ca. 350, hvorav 110 barn går på SFO. Skolen ligger sentralt i Lånke, sør for sentrum av Stjørdal.

Vi søker etter en rektor i 100 % stilling. Stillingen har en åremålsperiode på 6 år, med mulighet for forlengelse.

Skolens ledelse består i dag av rektor og inspektør i 100 % stilling, og SFO-leder i 80 % stilling. Skolen har også en merkantil ressurs i 100 % stilling.

I Stjørdal kommune har vi en felles strategi <> og et hovedmål som forplikter, og det er at vi skal bli god på flerfaglig samarbeid og tidlig innsats. Vi skal jobbe for et helhetlig læringsløp og skape inkluderende fellesskap. Lånke skolen jobber målrettet for at alle elever skal oppleve mestring, læring og utvikling gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse og ulike fag. Skolens visjon: <>.

Skolen har et godt samarbeid med foreldre og nærmiljø, og personalet jobber systematisk for utvikling av et godt elevmiljø, blant annet gjennom relasjonsbygging.

Skolen har de siste årene hatt fokus på lesing og motivasjon for læring i alle fag. De siste to årene har utviklingsarbeidet vært knyttet til digitale ferdigheter og med systematisk innføring av nettbrett. Arbeidet med fagfornyelsen er godt i gang.

Arbeidsoppgaver

Rektorer i Stjørdal kommune skal ha et forpliktende forhold til gjeldende strategi- og styringsdokumenter og ha gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå (faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt)
 • Utdanning innen skoleledelse vektlegges

Personlige egenskaper

 • Utøver god personalledelse og har en involverende lederstil
 • Er synlig og tilstede
 • Er utviklingsorientert og kan lede endringsprosesser
 • Takler høyt tempo i en organisasjon i stadig utvikling
 • Er inspirerende, målrettet, engasjert og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner som preges av tydelighet, med evne til å være lyttende
 • Har evne til å ta beslutninger

Vi tilbyr

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Stor selvstendig myndighet
 • Innflytelse i strategiske diskusjoner
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
 • Mange møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Geving, Etatssjef oppvekst, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Terje Bakken, Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stjørdal kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 01.03.2019
Adresse: Stjørdal


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Drives du av god skoleledelse, mestring, læring og utvikling?

Lånke skole er en av 13 grunnskoler i kommunen, og har et elevtall på ca. 350, hvorav 110 barn går på SFO. Skolen ligger sentralt i Lånke, sør for sentrum av Stjørdal.

Vi søker etter en rektor i 100 % stilling. Stillingen har en åremålsperiode på 6 år, med mulighet for forlengelse.

Skolens ledelse består i dag av rektor og inspektør i 100 % stilling, og SFO-leder i 80 % stilling. Skolen har også en merkantil ressurs i 100 % stilling.

I Stjørdal kommune har vi en felles strategi <> og et hovedmål som forplikter, og det er at vi skal bli god på flerfaglig samarbeid og tidlig innsats. Vi skal jobbe for et helhetlig læringsløp og skape inkluderende fellesskap. Lånke skolen jobber målrettet for at alle elever skal oppleve mestring, læring og utvikling gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse og ulike fag. Skolens visjon: <>.

Skolen har et godt samarbeid med foreldre og nærmiljø, og personalet jobber systematisk for utvikling av et godt elevmiljø, blant annet gjennom relasjonsbygging.

Skolen har de siste årene hatt fokus på lesing og motivasjon for læring i alle fag. De siste to årene har utviklingsarbeidet vært knyttet til digitale ferdigheter og med systematisk innføring av nettbrett. Arbeidet med fagfornyelsen er godt i gang.

Arbeidsoppgaver

Rektorer i Stjørdal kommune skal ha et forpliktende forhold til gjeldende strategi- og styringsdokumenter og ha gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå (faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt)
 • Utdanning innen skoleledelse vektlegges

Personlige egenskaper

 • Utøver god personalledelse og har en involverende lederstil
 • Er synlig og tilstede
 • Er utviklingsorientert og kan lede endringsprosesser
 • Takler høyt tempo i en organisasjon i stadig utvikling
 • Er inspirerende, målrettet, engasjert og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner som preges av tydelighet, med evne til å være lyttende
 • Har evne til å ta beslutninger

Vi tilbyr

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Stor selvstendig myndighet
 • Innflytelse i strategiske diskusjoner
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
 • Mange møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Geving, Etatssjef oppvekst, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Terje Bakken, Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stjørdal kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon83 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 01.03.2019
Adresse: Stjørdal


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om ETAT OPPVEKST, Stjørdal kommune