Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Professor/førsteamanuensis i mobilitet og moderne vegtransport Nord universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig inntil 2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen fagfeltet mobilitet og moderne vegtransport. Stillingen(e) er tenkt å styrke forskning og undervisning på fagområder som mobilitet, vegtransport, intelligente transportsystemer (ITS), digital teknologi og andre teknologiske løsninger.

Stillingens forskningsfelt og faglige forankring vil være utvikling og implementering av teknologi i vegtransportsektoren. Dette kan blant annet være tema knyttet til interaksjoner mellom effektiv vegtransport, sikkerhet og samfunnsøkonomisk nytteverdi knyttet til elektrifisering, digitalisering og automatisering av transport.

Handelshøgskolen og Faggruppe trafikk samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø i rask utvikling. Faggruppen samarbeider tett med fakultetets samfunnssikkerhets- og transportfaglige miljø i Bodø, hvor sikkerhet, vegtransport og transportøkonomisk forskning står sentralt. Det trafikk- og transportfaglige miljøet består i dag av ca. 50 fagansatte. Faggruppe trafikk har nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere og tilbyr et bredt utvalg av studier innen trafikkfag.

Stillingen har kontorsted i Stjørdal, men det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med fagutvikling og undervisning ved HHNs øvrige studiesteder (Steinkjer, Mo, Bodø).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisningsoppgaver og forskning innen vegtransportområdet, yrkestransport, mobilitet og teknologiske transportsystemer, samt bidra aktivt til videreutvikling av studier.

 • Undervisning- og veiledning innen fagområdene
 • Studieprogram- og emneansvarlig for flere av faggruppens etter- og videreutdanninger
 • Delta aktivt i videreutvikling av faggruppen
 • Forskning og faglig utvikling er en del av arbeidsoppgavene for det vitenskapelige personalet. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i arbeidet i eksisterende forskningsnettverk, og bidrar til utvikling av større forskningsprosjekter
 • Initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utforming av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i relevant fagområde og i tillegg omfattende vitenskapelig produksjon innenfor et eller flere av fagområdene
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom undervisningsspråket er norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med undervisning og veiledning, gjerne fra etter- og videreutdanningsmarkedet
 • Erfaring med prosjekter/forskningsledelse
 • Faglig bakgrunn fra ett eller flere av områdene moderne vegtransport, yrkestransport, mobilitet og teknologiske transportsystemer

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God digital kompetanse
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlig egnethet, gode formidlings- og samarbeidsevner tillegges vekt

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor eller kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faggruppeleder Ståle Lødemel, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller leder trafikkfag Rikke Mo Veie, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til kontorsjef Ellen Abelgård, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 25.2.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Stjørdal

Web: http://www.nord.no/no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn

Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig inntil 2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen fagfeltet mobilitet og moderne vegtransport. Stillingen(e) er tenkt å styrke forskning og undervisning på fagområder som mobilitet, vegtransport, intelligente transportsystemer (ITS), digital teknologi og andre teknologiske løsninger.

Stillingens forskningsfelt og faglige forankring vil være utvikling og implementering av teknologi i vegtransportsektoren. Dette kan blant annet være tema knyttet til interaksjoner mellom effektiv vegtransport, sikkerhet og samfunnsøkonomisk nytteverdi knyttet til elektrifisering, digitalisering og automatisering av transport.

Handelshøgskolen og Faggruppe trafikk samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø i rask utvikling. Faggruppen samarbeider tett med fakultetets samfunnssikkerhets- og transportfaglige miljø i Bodø, hvor sikkerhet, vegtransport og transportøkonomisk forskning står sentralt. Det trafikk- og transportfaglige miljøet består i dag av ca. 50 fagansatte. Faggruppe trafikk har nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere og tilbyr et bredt utvalg av studier innen trafikkfag.

Stillingen har kontorsted i Stjørdal, men det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med fagutvikling og undervisning ved HHNs øvrige studiesteder (Steinkjer, Mo, Bodø).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisningsoppgaver og forskning innen vegtransportområdet, yrkestransport, mobilitet og teknologiske transportsystemer, samt bidra aktivt til videreutvikling av studier.

 • Undervisning- og veiledning innen fagområdene
 • Studieprogram- og emneansvarlig for flere av faggruppens etter- og videreutdanninger
 • Delta aktivt i videreutvikling av faggruppen
 • Forskning og faglig utvikling er en del av arbeidsoppgavene for det vitenskapelige personalet. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i arbeidet i eksisterende forskningsnettverk, og bidrar til utvikling av større forskningsprosjekter
 • Initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utforming av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i relevant fagområde og i tillegg omfattende vitenskapelig produksjon innenfor et eller flere av fagområdene
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom undervisningsspråket er norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med undervisning og veiledning, gjerne fra etter- og videreutdanningsmarkedet
 • Erfaring med prosjekter/forskningsledelse
 • Faglig bakgrunn fra ett eller flere av områdene moderne vegtransport, yrkestransport, mobilitet og teknologiske transportsystemer

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God digital kompetanse
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlig egnethet, gode formidlings- og samarbeidsevner tillegges vekt

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor eller kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faggruppeleder Ståle Lødemel, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller leder trafikkfag Rikke Mo Veie, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til kontorsjef Ellen Abelgård, , tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 25.2.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Stjørdal

Web: http://www.nord.no/no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nord universitet