Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Overlege - Øre-nese-hals avdelingen, DMS Værnesregionen Klinikk for kirurgi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Helse Nord Trøndelag ønsker å styrke tilbudet innen audiologi i region, og vil våren 2019 etablere Hørselssentral på Stjørdal, som en sattelittenhet organisert under øre nese hals avdelingen på sykehuset Namsos. Hørselssentralen vil bli lokalisert på DMS Værnesregionen. Sentralen skal driftes av 2 audiografer med ukentlig tilgang på øre nese halslege. Pasienter som henvises og behandles ved hørselssentralen skal i hovedsak kun ha hørselsrelaterte problemstillinger, øvrige ØNH-sykdommer skal henvises/viderehenvises til andre ØNH-enheter avhengig av pasientens bosted. Hørselssentralens legefaglige innhold vil evt. kunne endres senere.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling og faglig utvikling
 • Overlegen er i samarbeid med avdelingsoverlegen ansvarlig for det medisinske tilbudet som blir gitt ved avdelingen.
 • Den medisinske virksomheten skal være i samsvar med gjeldende lovverk, HNT sine styringsdokumenter og økonomiske rammer.
 • Overlegen skal:
 • Være kjent med avdelingens prosedyrer og retningslinjer.
 • Samarbeide med øvrig fagpersonell ved avdelingen.
 • Samarbeide med andre avdelinger, etter behov.
 • Samarbeide med instanser utenfor sykehuset.
 • Delta i øvrig undervisning i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i ØNH-sykdommer
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring/praksis fra offentlig hørselssentral vil bli vektlagt

Personlige Egenskaper

 • Være faglig oppdatert og kvalitetsbevisst i yrkesutøvelsen.
 • Ha god omstillingsevne.
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Tom-Arve Julsrud, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Stjørdal

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Klinikk for kirurgi

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon66
Stillingsbrøk: 30%
Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 17.02.2019
Adresse: Stjørdal


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Les mer om Klinikk for kirurgi

Stillingsbeskrivelse

Helse Nord Trøndelag ønsker å styrke tilbudet innen audiologi i region, og vil våren 2019 etablere Hørselssentral på Stjørdal, som en sattelittenhet organisert under øre nese hals avdelingen på sykehuset Namsos. Hørselssentralen vil bli lokalisert på DMS Værnesregionen. Sentralen skal driftes av 2 audiografer med ukentlig tilgang på øre nese halslege. Pasienter som henvises og behandles ved hørselssentralen skal i hovedsak kun ha hørselsrelaterte problemstillinger, øvrige ØNH-sykdommer skal henvises/viderehenvises til andre ØNH-enheter avhengig av pasientens bosted. Hørselssentralens legefaglige innhold vil evt. kunne endres senere.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling og faglig utvikling
 • Overlegen er i samarbeid med avdelingsoverlegen ansvarlig for det medisinske tilbudet som blir gitt ved avdelingen.
 • Den medisinske virksomheten skal være i samsvar med gjeldende lovverk, HNT sine styringsdokumenter og økonomiske rammer.
 • Overlegen skal:
 • Være kjent med avdelingens prosedyrer og retningslinjer.
 • Samarbeide med øvrig fagpersonell ved avdelingen.
 • Samarbeide med andre avdelinger, etter behov.
 • Samarbeide med instanser utenfor sykehuset.
 • Delta i øvrig undervisning i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i ØNH-sykdommer
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring/praksis fra offentlig hørselssentral vil bli vektlagt

Personlige Egenskaper

 • Være faglig oppdatert og kvalitetsbevisst i yrkesutøvelsen.
 • Ha god omstillingsevne.
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Tom-Arve Julsrud, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Stjørdal

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Klinikk for kirurgi

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon66
Stillingsbrøk: 30%
Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 17.02.2019
Adresse: Stjørdal


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk for kirurgi