Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Overleger - Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs Hospital

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0- 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 25 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø

Barne- og ungdomsklinikken lyser ut 2 overlegestillinger, begge 100% .
Stillingene er knyttet opp mot henholdsvis Pasientmottaket for barn, og fagområdene infeksjonsmedisin, immunsvikt, lungemedisin og allergologi.

St.Olavs hospital har et eget pasientmottak for barn og unge. Hit kommer pasienter innen alle spesialiteter. Pasientmottaket har 3 observasjonssenger.
Overlegestillingen i mottaket ble opprettet i 2018. Den som ansettes vil sammen med seksjonsleder sykepleie ha ansvar for mottakets daglige drift, ha medisinsk faglig ansvar for denne delen av virksomheten, inkludert faglig veiledning av leger i spesialisering som jobber i mottaket. Klinikkens sosialpediatriske team har sin base i mottaket. Overlegen i mottak forventes å kunne håndtere henvendelser innen sosialpediatri som kommer på dagtid, og vil sammen med det sosialpediatriske teamet bidra også i dette fagfeltet.

Overlegestilling knyttet til Barn infeksjon, med fagfeltene infeksjonsmedisin, immunsviktsykdommer, lungemedisin og allergologi lyses ut. Det planlegges en sammenslåing av seksjonene Barn infeksjon og Barn medisin. Arbeidssted vil bli i denne sammenslåtte seksjonen og på poliklinikken, med et særlig ansvar innen ett eller flere av de nevnte fagområder.

De som tilsettes må ha spesialitet i barnesykdommer og interesse/erfaring/formalkompetanse innen de etterspurte fagfelt. Vitenskapelig kompetanse er ønskelig og vil bli vektlagt. Det vil også bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og interesse for å jobbe i team. De som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter. Det forutsettes deltakelse i vaktordning i henhold til klinikkens behov og søkernes kompetanse.

De som tilsettes må beherske norsk/skandinavisk språk for muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det stilles krav om politiattest, jf Helsepersonelloven 20a.
Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Vi tilbyr lønn i henhold til gjeldende overenskomst. Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Det må fremkomme i søknaden hvilken stilling det søkes på.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Selvaag, Klinikksjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Edel Kvam, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:St. Olavs hospital

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon42
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 20.02.2019
Adresse: Trondheim


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Les mer om St. Olavs Hospital

Stillingsbeskrivelse

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0- 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 25 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø

Barne- og ungdomsklinikken lyser ut 2 overlegestillinger, begge 100% .
Stillingene er knyttet opp mot henholdsvis Pasientmottaket for barn, og fagområdene infeksjonsmedisin, immunsvikt, lungemedisin og allergologi.

St.Olavs hospital har et eget pasientmottak for barn og unge. Hit kommer pasienter innen alle spesialiteter. Pasientmottaket har 3 observasjonssenger.
Overlegestillingen i mottaket ble opprettet i 2018. Den som ansettes vil sammen med seksjonsleder sykepleie ha ansvar for mottakets daglige drift, ha medisinsk faglig ansvar for denne delen av virksomheten, inkludert faglig veiledning av leger i spesialisering som jobber i mottaket. Klinikkens sosialpediatriske team har sin base i mottaket. Overlegen i mottak forventes å kunne håndtere henvendelser innen sosialpediatri som kommer på dagtid, og vil sammen med det sosialpediatriske teamet bidra også i dette fagfeltet.

Overlegestilling knyttet til Barn infeksjon, med fagfeltene infeksjonsmedisin, immunsviktsykdommer, lungemedisin og allergologi lyses ut. Det planlegges en sammenslåing av seksjonene Barn infeksjon og Barn medisin. Arbeidssted vil bli i denne sammenslåtte seksjonen og på poliklinikken, med et særlig ansvar innen ett eller flere av de nevnte fagområder.

De som tilsettes må ha spesialitet i barnesykdommer og interesse/erfaring/formalkompetanse innen de etterspurte fagfelt. Vitenskapelig kompetanse er ønskelig og vil bli vektlagt. Det vil også bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og interesse for å jobbe i team. De som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter. Det forutsettes deltakelse i vaktordning i henhold til klinikkens behov og søkernes kompetanse.

De som tilsettes må beherske norsk/skandinavisk språk for muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det stilles krav om politiattest, jf Helsepersonelloven 20a.
Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Vi tilbyr lønn i henhold til gjeldende overenskomst. Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Det må fremkomme i søknaden hvilken stilling det søkes på.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Selvaag, Klinikksjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Edel Kvam, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:St. Olavs hospital

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon42
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 20.02.2019
Adresse: Trondheim


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om St. Olavs Hospital