Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ledige lærerstillinger fra 01.08.2019 Tårnåsen skole, Oppegård kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om Oppegårdskolen

Oppegårdskolen er i norgestoppen når det gjelder faglige resultater. Du som skal jobbe hos oss, må ha et læringssyn der elevenes skoledag er preget av mestring og lyst til å lære. Vi setter skolemiljø i sentrum, og alle skolene har et godt system for å samarbeide om et trygt og godt skolemiljø. Lærerne jobber systematisk med utvikling av sosiale ferdigheter hos elevene. Oppegårdskolen satser på fremtiden og har de siste årene gjennomført et digitalt løft. Alle elevene har nå hver sin digitale enhet til bruk i eget læringsarbeid.

Oppegårdskolen har stort fokus på nyutdannede lærere. Du får mulighet til å delta i et profesjonelt veiledningsprogram sammen med nyutdannede fra alle Follo-kommunene. Veiledningsprogrammet arrangerer vi i tett samarbeid med OsloMet.

Les mer om skolene i Oppegård her: https://www.oppegard.kommune.no/skoler.438383.no.html

Tårnåsen skole

er en veldrevet barneskole med 588 flotte elever og cirka 70 ansatte. Vi har en utbredt delingskultur ved skolen, også på tvers av trinnene. Vi er opptatt av at vi sammen skal lykkes. Skolens visjon er <>. Skolen har nye undervisningslokaler, og alle klasserom har interaktive tavler. Vi er et inkluderende personale som er utviklingsorienterte og har tillit til hverandre.

På Tårnåsen har vi alltid eleven i fokus. Vi jobber kontinuerlig med det psykososiale miljøet. Stasjonsundervisning er en viktig del av vår pedagogikk. Metoden brukes for å gi individuell oppfølging til det enkelte barn.

Våre satsningsområder er: Læringsmiljø og sosial kompetanse, skriving i alle fag, engelsk og IKT og digitale ferdigheter.

Du finner mer informasjon om skolen her: https://www.oppegard.kommune.no/taarnaasen-skole.438975.no.html

Vi har ledig stilling som kontaktlærer

Det kan bli flere ledige stillinger i løpet av utlysningsperioden. Kvalifiserte søkere kan bli kalt inn til intervju ved flere skoler, også utover skolen(e) du har søkt. Om du ikke ønsker dette, må du skrive det i søknaden.

Kvalifikasjoner

Du har godkjent og grunnskolerelevant undervisningskompetanse

Personlige egenskaper

Du er en motivert og engasjert lærer og kollega
Du er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson
Du skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede
Du ser eleven og tilpasser opplæringen til elevens behov
Du samarbeider og kommuniserer godt
Du har gode digitale ferdigheter

Generell informasjon

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste

Kontaktinformasjon

Nina Kristin Sæthre, virksomhetsleder/rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Karianne Eilertsen Stensby, undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Turid Bekkoset Sæther, undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oppegård kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 21.02.2019
Adresse: Oppegård


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

Oppegård kommune har til sammen ti grunnskoler. Vi har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. I tillegg til grunnskolene har Oppegård kommune et alternativt skoletilbud, et kommunalt ressurssenter og et kvalifiseringssenter med voksenopplæring. Alle de seks barneskolene har tilbud om SFO. Les mer her.

Les mer om Tårnåsen skole, Oppegård kommune

Stillingsbeskrivelse

Om Oppegårdskolen

Oppegårdskolen er i norgestoppen når det gjelder faglige resultater. Du som skal jobbe hos oss, må ha et læringssyn der elevenes skoledag er preget av mestring og lyst til å lære. Vi setter skolemiljø i sentrum, og alle skolene har et godt system for å samarbeide om et trygt og godt skolemiljø. Lærerne jobber systematisk med utvikling av sosiale ferdigheter hos elevene. Oppegårdskolen satser på fremtiden og har de siste årene gjennomført et digitalt løft. Alle elevene har nå hver sin digitale enhet til bruk i eget læringsarbeid.

Oppegårdskolen har stort fokus på nyutdannede lærere. Du får mulighet til å delta i et profesjonelt veiledningsprogram sammen med nyutdannede fra alle Follo-kommunene. Veiledningsprogrammet arrangerer vi i tett samarbeid med OsloMet.

Les mer om skolene i Oppegård her: https://www.oppegard.kommune.no/skoler.438383.no.html

Tårnåsen skole

er en veldrevet barneskole med 588 flotte elever og cirka 70 ansatte. Vi har en utbredt delingskultur ved skolen, også på tvers av trinnene. Vi er opptatt av at vi sammen skal lykkes. Skolens visjon er <>. Skolen har nye undervisningslokaler, og alle klasserom har interaktive tavler. Vi er et inkluderende personale som er utviklingsorienterte og har tillit til hverandre.

På Tårnåsen har vi alltid eleven i fokus. Vi jobber kontinuerlig med det psykososiale miljøet. Stasjonsundervisning er en viktig del av vår pedagogikk. Metoden brukes for å gi individuell oppfølging til det enkelte barn.

Våre satsningsområder er: Læringsmiljø og sosial kompetanse, skriving i alle fag, engelsk og IKT og digitale ferdigheter.

Du finner mer informasjon om skolen her: https://www.oppegard.kommune.no/taarnaasen-skole.438975.no.html

Vi har ledig stilling som kontaktlærer

Det kan bli flere ledige stillinger i løpet av utlysningsperioden. Kvalifiserte søkere kan bli kalt inn til intervju ved flere skoler, også utover skolen(e) du har søkt. Om du ikke ønsker dette, må du skrive det i søknaden.

Kvalifikasjoner

Du har godkjent og grunnskolerelevant undervisningskompetanse

Personlige egenskaper

Du er en motivert og engasjert lærer og kollega
Du er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson
Du skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede
Du ser eleven og tilpasser opplæringen til elevens behov
Du samarbeider og kommuniserer godt
Du har gode digitale ferdigheter

Generell informasjon

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste

Kontaktinformasjon

Nina Kristin Sæthre, virksomhetsleder/rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Karianne Eilertsen Stensby, undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Turid Bekkoset Sæther, undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oppegård kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 21.02.2019
Adresse: Oppegård


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Tårnåsen skole, Oppegård kommune