Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Helgestillinger - Hjemmetjenesten Greåker/Solli - Enhet omsorgstj. Tune Sarpsborg kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Beskrivelse av arbeidssted

Vi søker deg som er helsefagarbeidere eller sykepleierstudenter og som ønsker helgestilling i hjemmetjenesten. Vi har nå 2 ledige helgestillinger ved team Greåker/Solli på henholdsvis 12,91 % og 15,49 %. Stillingene er fast i 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg.
Teamet er organisert i Enhet omsorgstjenester Tune og lokalisert i lokalene til Eplehagen bofellesskap på Tindlund.

Hjemmetjenestens brukergruppe er sammensatt, men de fleste av våre brukere er eldre. Uavhengig av alder, har våre brukere behov for faglig dyktige helsearbeidere med fokus på klinisk blikk, oppdage tidlige sykdomstegn og bruke hverdagsmestring som arbeidsmetode.
Vi vektlegger at våre brukere skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. I tillegg ønsker vi at brukerne skal ha en opplevelse av selvstendighet og mestring.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Nødvendig helsehjelp samt personlig og praktisk bistand herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak til den enkelte bruker.
Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.
Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

Vi søker deg som

 • er en trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • kan jobbe selvstendig og i team samt har en god fremdrift i arbeidet
 • trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og effektivitet
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
 • har førerkort

Krav til utdanning

Autorisert helsefagarbeider eller sykepleierstudent.

Personlig egenskaper

Du er stabil, positiv og god til å arbeide selvstendig og i team.
Du er fleksibel og endringsvillig, og har godt humør.
Det er spesielt viktig med et godt brukerfokus, og at du har et ønske om å utgjøre en forskjell.
Du bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

Du må ha førerkort klasse B.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.Logg inn for å se kontaktinformasjon

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd
Adresse: Enhet omsorgstjenester Tune


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com

Les mer om Sarpsborg kommune

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Vi søker deg som er helsefagarbeidere eller sykepleierstudenter og som ønsker helgestilling i hjemmetjenesten. Vi har nå 2 ledige helgestillinger ved team Greåker/Solli på henholdsvis 12,91 % og 15,49 %. Stillingene er fast i 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg.
Teamet er organisert i Enhet omsorgstjenester Tune og lokalisert i lokalene til Eplehagen bofellesskap på Tindlund.

Hjemmetjenestens brukergruppe er sammensatt, men de fleste av våre brukere er eldre. Uavhengig av alder, har våre brukere behov for faglig dyktige helsearbeidere med fokus på klinisk blikk, oppdage tidlige sykdomstegn og bruke hverdagsmestring som arbeidsmetode.
Vi vektlegger at våre brukere skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. I tillegg ønsker vi at brukerne skal ha en opplevelse av selvstendighet og mestring.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Nødvendig helsehjelp samt personlig og praktisk bistand herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak til den enkelte bruker.
Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.
Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

Vi søker deg som

 • er en trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • kan jobbe selvstendig og i team samt har en god fremdrift i arbeidet
 • trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og effektivitet
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
 • har førerkort

Krav til utdanning

Autorisert helsefagarbeider eller sykepleierstudent.

Personlig egenskaper

Du er stabil, positiv og god til å arbeide selvstendig og i team.
Du er fleksibel og endringsvillig, og har godt humør.
Det er spesielt viktig med et godt brukerfokus, og at du har et ønske om å utgjøre en forskjell.
Du bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

Du må ha førerkort klasse B.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.Logg inn for å se kontaktinformasjon

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd
Adresse: Enhet omsorgstjenester Tune


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Sarpsborg kommune