Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ergoterapeut inntil 100% fast stilling Skjervøy kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Inntil 100% stilling som Ergoterapeut, knyttet til Hverdagsrehabilitering

Skjervøy kommune søker etter Ergoterapeut, i 100% fast stilling, med hovedfokus på Hverdagsrehabilitering og tekniske hjelpemidler. Oppstart er planlagt til mars 2019. Stillingen vil være organisert under helse- og omsorgsetaten og underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Nærmeste samarbeidspartnere vil være Skjervøy sykestue og Hjemmetjenesten.

Skjervøy kommune har et Helsesenter bestående av Ergo- og fysioterapitjenesten, sykestue, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenesten og legekontor. Noe som gir et nær og godt tverrfaglig samarbeid. Kontorplass deles med Hjemmetjenesten, med tilgang på ADL-treningskjøkken, terapibasseng og treningssal.

Ergo- fysioterapitjenesten består av en stk. ergoterapeut i 75% stilling, to 100% kommunale fysioterapeuter, en 80% forebyggende fysioterapeut knyttet opp mot frisklivssentralen og en privatpraktiserende fysioterapeut som leier lokaler ved avdelingen. Skjervøy kommune har en sykestue bestående av seks sengeplasser, hvorav en seng er forbeholdt øyeblikkelig hjelp. Disse sengene tilbyr et tidsbegrenset opphold hvor vi kan gi et tverrfaglig tilbud til behandling og oppfølging til pasienter, både før og etter sykehusopphold.

Gjennom 2018 har det pågått et prosjekt innen Hverdagsrehabilitering, hvor det ble jobbet målrettet inn mot en pasientgruppe med mål om de skulle kunne bo lenger hjemme og/ eller komme direkte hjem etter et sykehusopphold, at pasienten skulle kunne gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom og øke livskvalitet. Resultatene av dette var meget gode, Stillingen videreføres derfor fast der du vil jobbe videre i team.

Skjervøy kommune ønsker å:

 • Tilby helhetlige og integrerte tjenester til pasienter/ brukere
 • Ha et økt fokus på brukermedvirkning, egenmestring og tidlig intervensjon

 • Ha et korttidstilbud som inkluderer rehabilitering, lærings- og mestringstilbud, som f.eks å lære ta i bruke tekniske hjelpemidler.

 • Økt fokus på tverrfaglig tilnærming

  Ergoterapeutens arbeidsoppgaver vil være å fortsette å implementere resultatet fra prosjektet og jobbe videre med Hverdagsrehabilitering. Dette innebærer:

 • Å skape gode samarbeidsrutiner og jobbe videre med implementering av hverdagsrehabilitering, samt utføre nødvendig trening/øvelse for aktuelle brukere/pasienter.

 • Bidra til å skape helhetlige pasientforløp, redusere liggetid på sykestuen og forhindre <>

 • Kartlegge pasienters fysiske funksjon og ADL ferdigheter.

 • Kartlegge behov, søke hjelpemidler til pasienter som trenger dette.

 • Benytte hverdagsmestring i sin arbeidsutførelse.

 • Deltakelse i den daglige driften på ergo- fysioterapiavdelingen.

 • Kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteutøvere i kommunen.

  Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut

 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 • Gode datakunnskaper

 • Søker må ha førerkort til bil klasse B

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Hverdagsrehabilitering og/eller forebyggende arbeid

 • Kunnskap om Motiverende Intervju og kartleggingsverktøyene COPM og SPPB.

 • Erfaring/kompetanse i forhold til undervisning og veiledning

 • Erfaring fra geriatri

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten

 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi ønsker søkere som:

 • Er gode lagspillere

 • Har god evne for samarbeid og legge til rette for tverrfaglig arbeid

 • Er motivert for tjeneste- og kvalitetsutvikling

 • Kan tenke helhetlig, jobbe selvstendig og strukturert

 • God evne på formidling

 • Har god gjennomføringsevne

  Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Vi har noe begrenset kontorplasser så du må være fleksibel i forhold til dette.

 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

 • Skjervøy kommune er en IA- bedrift

  Språkkunnskaper

  Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Flere opplysninger om stillingen gis av Kirsti Ihlang Mikalsen: Logg inn for å se kontaktinformasjon E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Siv-Marita Karlsen: telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på http://www.skjervoy.com/

Søknad sendes elektronisk:

Søknadsfrist: ++18.02.2019++

Kvalifikasjoner: Påkrevet
Arbeidserfaring: Ønskelig

Søknadsinformasjon:

Heltid
Adresse: Skjervøy

Web: http://www.skjervoy.kommune.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

JM Norge satser stort i Trondheim og søker en dyktig prosjektleder for gjennomføring av nye spennende boligprosjekter. Hos JM får du som prosjektleder være med fra tidlig fase og utvikle prosjektet frem mot byggestart i samarbeid med prosjektteamet.     Ansvar og arbeidsoppgaver  Planlegge, lede og følge opp produksjonen i boligprosjekter  Gjennomføre prosjekter med fokus på HMS, rett kvalitet og fornøyde kunder og medarbeidere  Overholde utarbeidet produksjonskalkyle  Formidle nødvendig informasjon til produksjonspersonale i rett tid  Faglig og personlig utvikling av medarbeidere i produksjon  Rapportere fremdrift og økonomi i produksjonen til prosjektsjef  Kvalifikasjoner   Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag  Ledererfaring fra gjennomføring av boligprosjekter  Solide kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse og HMS  En strukturert og resultatorientert arbeidsform  En tydelig lederstil med engasjement og besluttsomhet  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  JM Norge kan tilby et meget kompetent fagmiljø og gode muligheter for å være med å videreutvikle vår organisasjon i Trondheim.   Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt og fortløpende. 
22.05.2019 Jobb hjemmefra
Ønsker du å jobbe hos oss? Da bør du lese videre! Om utrykningstjenesten: Stendi startet opp utrykningstjeneste for Asker og Bærum kommune februar 2018, med ansvar for utrykning til nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. I den anledning har vi behov for flere engasjerte medarbeidere til teamet vårt. Teamet vårt består av faglig dyktige helsefagarbeidere, sykepleiere, spesialsykepleiere og ambulansepersonell. Tjenesten er stasjonert i lokaler sentralt i Sandvika, med god tilgang til offentlig transport. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene består i hovedsak i utrykning. På utrykning gjøres det medisinske vurderinger og bistand hos brukere, og det vurderes om andre instanser må kontaktes. Videre gjøres det vurderinger knyttet til brukers bistandsbehov og behovet for endring av vedtak. Hos oss er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kollegaer i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: respekt, enkelthet, ansvar og kunnskap. Om deg: Vi søker en kollega som er faglig dyktig. Du må være tydelig og nøyaktig ovenfor brukerne, så vel som omsorgsfull og tålmodig. Videre er arbeidsdagen svært variert, det er derfor viktig å beholde roen i akutte situasjoner og i en til tider hektisk arbeidshverdag. Vi arbeider som et team og ønsker å utføre våre arbeidsoppgaver med engasjement og profesjonalitet, som igjen vil bidra til å skape gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere.   Kvalifikasjoner Helsefagarbeider/ambulansearbeider Evt. sykepleiestudent (4 semester)/medisinstudent Gjerne erfaring fra akuttmedisin eller lignende jobber. Førerkort klasse B. God kjennskap til elektroniske kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel. Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest.   Personlige egenskaper du har gode kommunikasjonsferdigheter du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du evner å ta ansvar, motivere og skape engasjement du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid du trives og motiveres av høyt tempo   Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Spennende arbeidssted med faglig dyktige medarbeidere Pensjons- og forsikringsordning Stor grad av selvstendighet Mulighet til å påvirke din arbeidshverdag Tiltredelse etter avtale   Øvrig: Vi tilbyr følgende stillinger-, Fast stilling: 59 % Fast helgestilling: 16 % Engasjement: 93 % på natt (01.06.19 til 31.07.19) Tilkallingsvikarer Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Martine Hamre på mail: martine.aasnes.hamre@stendi.no og tlf.: 926 52 893.  
21.05.2019 Bærum, Asker
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det to unge mennesker med autisme og stort behov for trygge voksne rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til en 50 % medlever-stilling og tilkallingsvakter. Kvalifikasjoner   Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Er student i helse- og omsorgsfag til tilkallingsvakter. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Førerkort klasse Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 og autisme er en fordel.  Du Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag!  Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
13.05.2019 Bærum
Arbeidsoppgaver Ass. seksjonsleder har et medansvar i seksjonen og kan etter avtale være seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner Ass seksjonsleder har et medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten, og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø Medansvar for fag- og kompetanseutvikling Ha medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på modernisering av driften Ha medansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte  Kvalifikasjoner Autorisert jordmor Det er ønskelig med lederfaring Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis Personlige egenskaper Kunne vise til gode resultater Evne til å beslutte og iverksette handling Evne til å påvirke Evne til å lede og ha god resultatoppfølging Evne til å skape relasjoner og nettverk Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vi søker en førstekonsulent i ett vikariat ved sakarkivet. Enheten har 4,5 årsverk og er organisering i en egen seksjon under foretaksstab til viseadministrerende direktør. Ahus benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket. Aktiv bidragsyter til sikker drift og godt arbeidsmiljø Gi brukerstøtte på i Public 360 Være er rådgiver innen saksbehandling og arkiv         Kvalifikasjoner Arkivfaglig kompetanse på høyskolenivå eller tilsvarende (f.eks. grunnfag/bachelor arkivkunnskap) Solid IT kompetanse/-innsikt Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Profesjonelt forhold til informasjon  Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Være serviceinnstilt og fleksibel Ha god kommunikasjons- og samarbeidsevner      Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med trivelige kollegaer  i lyse fine lokaler En hektisk og utfordrende hverdag Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud 
20.05.2019 Lørenskog
Er du intensivsykepleier eller sykepleier med minst 2 års erfaring fra sykehus? Da kan vi tilby deg stilling på intensivavdelingen, Kongsvinger sykehus. Intensivenheten består av intensiv og postoperativ avdeling. Avdelingen har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Vi er en generell intensivavdeling med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. I tillegg bemanner vi postoperativ avdeling med 9 senger. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, men en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turn.over. Avdelingen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse.Vi har ledig 70 % stilling (30 % fast og 40 % vikariat) gjeldende fra 12.08.2019. På intensivavdelingen har vi ønsketurnus som innebærer jobbing 2 helger på 6 uker. Ved intern tilsetting, kan ledig vikariat tildeles ekstern søker.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåking Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleie Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
20.05.2019 Kongsvinger
DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde. DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 7 polikliniske enheter i tillegg til døgnenhet. Seksjon for akutt og ambulante tjenester er et tverrfaglig team bestående av psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og sosionom som tilbyr en variert og helhetlig tilnærming til pasientene. Dette er en spennende og utfordrende stilling hvor man har mulighet til å bidra til utvikling av tjeneste. Samtidig får man vært med på faglige drøftinger og refleksjoner i ukentlige teammøter. Dette er stillingen for deg med pågangsmot og interesse for en viktig pasientgruppe.  Arbeidsoppgaver Arbeid som behandler (vurderinger, psykoterapi og støttesamtaler), med selvstendig ansvar for poliklinisk oppfølging. Administrering av legemidler, injeksjon av depotpreparater (sykepleier/vernepleier) Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1. linje og pårørende Delta i faglige nettverk, og holde deg løpende orientert på fagfeltet Kvalifikasjoner Off.norsk godkjenning som sykepleier eller psykolog Videreutdanning i psykisk helsearbeid (sykepleier/vernepleier) Erfaring fra poliklinisk og ambulant arbeid ved DPS Erfaring fra arbeide med pasientgruppen i tillegg til kompetanse på ruslidelser Fortrinnsvis erfaring fra kognitiv terapi Grunnleggende datakunnskaper Personlige egenskaper Engasjement for pasientgruppen Fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert Evne til å jobbe selvstendig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Faglig drøftinger i ukentlige teammøter Gode muligheter for egen faglig utvikling Introduksjonsprogram for nyansatte Positivt arbeidsmiljø Flexi-tid kjernetid 09.00-15.00 Lønn etter avtale Lokaler nær buss, T-bane, tog og parkeringsplasser
20.05.2019 Oslo
Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Sammen med våre dyktige og engasjerte medarbeidere jobber vi for å utvikle en kultur i tråd med vår visjon; Menneskelig nær og faglig sterk. Som en del av kulturutviklingsarbeidet har vi utarbeidet et sett av atferdsverdier som gir uttrykk for hva slags kultur og adferd vi ønsker oss. På Ahus :- Forteller vi de gode historiene - Deler vi informasjon, erfaring og kunnskap - Tar vi hverandres perspektiv - Har vi gode prosesser og gjennomfører det vi beslutter - Lar vi ikke negativ atferd passere uten reaksjon Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området. Sist år besvarte vi ca. 37.000 biopsier, 40.000 cytologiske prøver, inkludert punksjonscytologiske prøver, og utførte ca. 230 obduksjoner. Avdelingen har 18 overleger, hvorav 2 er professor i bistilling og 1 førsteamanuensis i bistilling, samt 5 utdanningsstillinger, og 22 bioingeniørstillinger. Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha en rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø. Vi har et godt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på avdelingen. Vi har høy faglig kompetanse og har fokus på kompetanseheving med deltagelse på kurs samt internundervisning. Arbeidstempoet er høyt uten at det går utover kvalitet og trivsel. Det bes om at alle søkere søker elektronisk via søknadssystemet WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Arbeidet vil bestå av oppgaver på obduksjon-/histologiseksjonen med hovedvekt på obduksjon. Hovedoppgavene vil være knyttet til obduksjonsvirksomheten og stell av døde, med kistenedleggelse og kontakt med begravelsesbyråene. Deltagelse i arbeidsoppgaver ved histologisk seksjon (makrobeskjæring, støping, snitting med mer) Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring fra lignende arbeid Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. Bioingeniør, kjemiingeniør eller lignende utdanning er ønskelig.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Serviceinnstilt og imøtekommende Kunne arbeide selvstendig Gode samarbeidsevner Ansvarsbevisst Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert. Punktlig oppmøte  Fleksibilitet med hensyn til å påta seg oppgaver og holde seg faglig oppdatert. Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning Et godt fag- og arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vis alle 25.346 ledige stillinger

Skjervøy kommune er en kommune i Troms. Kommunen ligger i sin helhet på øyer, hvorav de største er Arnøy, Kågen, Uløy, Laukøy og Skjervøy. Administrasjonssenteret i kommunen er tettstedet Skjervøy, som har 2 456 innbyggere per 1. januar 2016.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen i Nord - Troms og Finnmark. Du kan få nedskriving av studielån med inntil 25 000 kr pr år, skattemessige fordeler og lavere kostnader på strøm med bortfall av moms og elavgift.

Les mer om Skjervøy kommune

Stillingsbeskrivelse

Inntil 100% stilling som Ergoterapeut, knyttet til Hverdagsrehabilitering

Skjervøy kommune søker etter Ergoterapeut, i 100% fast stilling, med hovedfokus på Hverdagsrehabilitering og tekniske hjelpemidler. Oppstart er planlagt til mars 2019. Stillingen vil være organisert under helse- og omsorgsetaten og underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Nærmeste samarbeidspartnere vil være Skjervøy sykestue og Hjemmetjenesten.

Skjervøy kommune har et Helsesenter bestående av Ergo- og fysioterapitjenesten, sykestue, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenesten og legekontor. Noe som gir et nær og godt tverrfaglig samarbeid. Kontorplass deles med Hjemmetjenesten, med tilgang på ADL-treningskjøkken, terapibasseng og treningssal.

Ergo- fysioterapitjenesten består av en stk. ergoterapeut i 75% stilling, to 100% kommunale fysioterapeuter, en 80% forebyggende fysioterapeut knyttet opp mot frisklivssentralen og en privatpraktiserende fysioterapeut som leier lokaler ved avdelingen. Skjervøy kommune har en sykestue bestående av seks sengeplasser, hvorav en seng er forbeholdt øyeblikkelig hjelp. Disse sengene tilbyr et tidsbegrenset opphold hvor vi kan gi et tverrfaglig tilbud til behandling og oppfølging til pasienter, både før og etter sykehusopphold.

Gjennom 2018 har det pågått et prosjekt innen Hverdagsrehabilitering, hvor det ble jobbet målrettet inn mot en pasientgruppe med mål om de skulle kunne bo lenger hjemme og/ eller komme direkte hjem etter et sykehusopphold, at pasienten skulle kunne gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom og øke livskvalitet. Resultatene av dette var meget gode, Stillingen videreføres derfor fast der du vil jobbe videre i team.

Skjervøy kommune ønsker å:

 • Tilby helhetlige og integrerte tjenester til pasienter/ brukere
 • Ha et økt fokus på brukermedvirkning, egenmestring og tidlig intervensjon

 • Ha et korttidstilbud som inkluderer rehabilitering, lærings- og mestringstilbud, som f.eks å lære ta i bruke tekniske hjelpemidler.

 • Økt fokus på tverrfaglig tilnærming

  Ergoterapeutens arbeidsoppgaver vil være å fortsette å implementere resultatet fra prosjektet og jobbe videre med Hverdagsrehabilitering. Dette innebærer:

 • Å skape gode samarbeidsrutiner og jobbe videre med implementering av hverdagsrehabilitering, samt utføre nødvendig trening/øvelse for aktuelle brukere/pasienter.

 • Bidra til å skape helhetlige pasientforløp, redusere liggetid på sykestuen og forhindre <>

 • Kartlegge pasienters fysiske funksjon og ADL ferdigheter.

 • Kartlegge behov, søke hjelpemidler til pasienter som trenger dette.

 • Benytte hverdagsmestring i sin arbeidsutførelse.

 • Deltakelse i den daglige driften på ergo- fysioterapiavdelingen.

 • Kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteutøvere i kommunen.

  Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut

 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 • Gode datakunnskaper

 • Søker må ha førerkort til bil klasse B

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Hverdagsrehabilitering og/eller forebyggende arbeid

 • Kunnskap om Motiverende Intervju og kartleggingsverktøyene COPM og SPPB.

 • Erfaring/kompetanse i forhold til undervisning og veiledning

 • Erfaring fra geriatri

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten

 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi ønsker søkere som:

 • Er gode lagspillere

 • Har god evne for samarbeid og legge til rette for tverrfaglig arbeid

 • Er motivert for tjeneste- og kvalitetsutvikling

 • Kan tenke helhetlig, jobbe selvstendig og strukturert

 • God evne på formidling

 • Har god gjennomføringsevne

  Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Vi har noe begrenset kontorplasser så du må være fleksibel i forhold til dette.

 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

 • Skjervøy kommune er en IA- bedrift

  Språkkunnskaper

  Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Flere opplysninger om stillingen gis av Kirsti Ihlang Mikalsen: Logg inn for å se kontaktinformasjon E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Siv-Marita Karlsen: telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på http://www.skjervoy.com/

Søknad sendes elektronisk:

Søknadsfrist: ++18.02.2019++

Kvalifikasjoner: Påkrevet
Arbeidserfaring: Ønskelig

Søknadsinformasjon:

Heltid
Adresse: Skjervøy

Web: http://www.skjervoy.kommune.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)