Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Brygga 11 søker servitører, bartender og kokker for sommer sesongen 2019 Brygga 11

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

KVALITET, TASTY MAT OG GOD SERVICE ER DE 3 VIKTIGESTE

TINGENE FOR VÅRES GJESTER

Derfor forsøker vi alltid å levere den beste matopplevelsen og den beste servicen. Dette vil påvirke alt vi gjør og enhver beslutning vi tar om hva vi serverer og hvordan vi bryr oss om våre gjester.

Vårt oppdrag er å bringe fisk til folket og skape en ekte takknemlighet for fisk. Enten det handler om å glede en fiskelsker eller å overbevise en skeptiker om at fisk kan være det foretrukne valget av mat. Sammen vil vi skapeEkte fiskelykke!

Brygga 11 er en A la carte restaurant ved sjøen. Vi er åpne til lunsj og middag og har åpne posisjoner i kald og varm del på kjøkken og posisjoner som servitører i restauranten.

Vi leter etter personale som er villige til å jobbe mot vår visjon om 100% kundetilfredshet under våre verdier Samarbeid , moro og kreativitet , jordnær og helhjertet .

Servitør og bartender

Som servitør er din jobb som en del av Brygga 11 teamet , er å sørge for at våre gjester har en hyggelig opplevelse i restauranten. Få dem til å føle seg velkommen og hjemme. En del av jobb beskrivelsen din (avhengig av din rolle) vil være: presentere menyen, ta både mat og drikke rekkefølge, sørg for at gjestene har vann og brød, følge opp gjestene, daglige oppgaver og følg Brygga 11 s verdier ( samarbeid, jordnær / uformell, morsom (kreativitet) og helhjertet ). Vi ser er etter servitører med både mye og mindre erfaring, en person som alltid har et smil på lur, sprer god energi rundt seg, og som liker å jobbe i høyt tempo

Kokk

Som kokk vil du ha varierende arbeids oppgaver både med forberedelser, lunsj og kvelds a la carte, samt diverse selskaper i løpet av sommeren. Du må like å jobbe i høyt tempo, brenne for faget, og villig til å jobbe mot et samlet mål. Du har fag brev og lyst til å jobbe i et spennende, lærerikt, og morsomt miljø.

Er du personen vi leter etter send søknad og CV til Logg inn for å se kontaktinformasjon, og skriv hvem avdeling (restaurant eller kjøkken) i emnefeltet .

______________________________________________ QUALITY, TASTY FOOD AND GREAT SERVICE ARE THE 3 MOST IMPORTANT
THINGS TO OUR GUESTS.

Therefore, we always strive to deliver the best food experience and the best service. This will influence everything we do and every decision we make about what we serve and how we care for our guests.

Our mission is to bring fish to the people and create a genuine appreciation for fish. Whether it is about delighting a fish lover or to convince a sceptic that fish can be the preferred choice of food.
Together we will createEkte fiskelykke!

Brygga 11 is a A la carte restaurant located by the seaside. we are open for lunch and dinner and have open positions in cold and hot section in the kitchen, and waiters in the restaurant.

We are looking for staff willing to work towards our vision of 100% costumer satisfaction under our values Teamwork , Fun and Creative , Down to earth and wholehearted.

Waiter and bartender

As a waiter your job as part of the Brygga 11 team , is to make sure our guests have a pleasant experience in our restaurant. To make them feel welcomed and at home. Part of your job description (depending on your role) will be: present the menu, take both food and drink order, make sure the guest have water and bread, follow up on the guests, daily tasks, and to follow Brygga 11 ?s values ( teamwork, down to earth/casual, fun (creativity), and whole hearted ). We are looking for waiters with both a lot and less experience, a person who always has a smile in hand, spreads good energy , and who likes to work at high speed .

Chef

As a chef you will have varying working day , with both preparations, lunch and evening a la carte, as well as bigger parties during the summer. You have to like to work at a high pace, have a passion for food, and are willing to work towards an overall goal. You are educated, experienced and have a desire to work in an exciting, educational, and fun environment .

Are you the person we are looking for , send application and CV to Logg inn for å se kontaktinformasjon, and write what department (restaurant or kitchen) in the subject field .
Adresse: Brygga 11,3210 Sandefjord

Web: http://www.brygga11.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Nordic Software Development is a specialist software development team in Statkraft that delivers class leading software for all business areas in Statkraft. Some examples are: Delivering customized solutions to the Energy management process that optimizes the sales of our renewable power on the spot and reserve markets Working with the construction and maintenance teams that build and operate our power plants on using machine learning to optimize maintenance. Work with our many analysis teams to help develop their tooling and automating time consuming manual processes On a technical level we deliver a wide range of solutions ranging from web applications to advanced analytics tools. Custom software development is essential for Statkraft to remain a market leader in renewable energy production and we are now looking for great people to join our software development team. If you enjoy challenging yourself and working in a competitive industry where technology is evolving the business we operate in, then we would love to talk to you. If you are motivated by working for a company that is a key part of the solution for creating an environmentally sustainable society then Statkraft is the company for you. As part of the team you will have the opportunity to work closely with business users in many aspects of the company and will learn a lot about producing, selling and maintaining renewable power assets as well as many types of analysis of everything from hydrology, power markets and preventive maintenance.   Your role:   Work as part of our analytics team that supports business scripters with tooling and API’s that are used to perform advanced analytics throughout the whole company Work together with the business users to develop advanced algorithms that solves complex business problems Develop API’s for exposing large volumes of data from a wide range of sources Help shape Statkraft’s digital future when working with new trends like big data, machine learning, predictive analytics etc.   Your profile: Several years coding experience High level of python understanding or similar scripting language Eager to learn about new trends and technologies Good social and communication skills Fluent in English and preferably Norwegian Pro-active team player who feels responsible and enjoys challenging themselves   Other useful skills: Good knowledge of .net development Experience within a range of analytics Understanding of time series database design Web development C++ experience Good knowledge of mathematics/statistics   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterised by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
08.03.2019 Oslo
Nordic Software Development is a specialist software development team in Statkraft that delivers class leading software for all business areas in Statkraft. Some examples are: Delivering customized solutions to the Energy management process that optimizes the sales of our renewable power on the spot and reserve markets Working with the construction and maintenance teams that build and operate our power plants on using machine learning to optimize maintenance. Work with our many analysis teams to help develop their tooling and automating time consuming manual processes   On a technical level we deliver a wide range of solutions ranging from web applications to advanced analytics tools.   Custom software development is essential for Statkraft to remain a market leader in renewable energy production and we are now looking for great people to join our software development team. If you enjoy challenging yourself and working in a competitive industry where technology is evolving the business we operate in, then we would love to talk to you. If you are motivated by working for a company that is a key part of the solution for creating an environmentally sustainable society then Statkraft is the company for you.  As part of the team you will have the opportunity to work closely with business users in many aspects of the company and will learn a lot about producing, selling and maintaining renewable power assets as well as many types of analysis of everything from hydrology, power markets and preventive maintenance.  Your role:  Work as part of a team developing web application for our internal business users Be an active participant in technical decisions on all levels Be a business partner that works closely with the business and understands their processes and needs to help maximize the business value of the solutions we develop   Your profile:  5+ years software development experience Very good knowledge of and experience in .net development Experience with JavaScript or TypeScript Experience with frameworks like Knockout, React, Angular, JQuery Be eager to learn about new trends and technologies Good social and communication skills Fluent in English and preferably Norwegian Pro-active team player who feels responsible and enjoys challenging themselves Other useful skills Good knowledge of SQL and/or Hibernate and Dapper Experience working with one or more of the following areas: Unit testing with Nunit or XUnit DocumentDB, MongoDB Automated testing using Selenium Testing with Karma, Jasmine Build and package with ASP .NET bundling, Gulp or Wepack TeamCity and Octopus Deploy Building cloud based applications   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterised by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regard to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes
21.03.2019 Oslo
Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet. Blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes og fagområdet Linux står helt sentralt. I denne rollen får du store muligheter til å sette ditt preg på fagområdet. Du vil bli en fagressurs og problemløser i prosjekter der Linux benyttes og få ansvar for å videreutvikle plattformen i tråd med overordnede strategier og målsetninger for enheten og Statnett. Linux fagmiljøet i Statnett går på tvers internt og du vil være en sentral del av dette. Ved oppmøtested Sunndalsøra eller Alta må det påregnes noe reising til Oslo. Ved oppmøtested Oslo vil det være lite reiseaktivitet. Ansvarsområder: Automatisere drift og utvikling av Linux Plattformen Være med å etablere driftsmiljøe med OpenShift Konfigurasjonsstyring med Puppet og Ansible Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes Påvirke videreutvikling av plattformene Tett samarbeid med fagmiljøer som bruker plattformene Hvem søker vi?  Deg som har fullført en relevant bachelor-eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse Bred forståelse av IKT-infrastruktur Svært god erfaring med Linux og scriptspråk, f.eks. Python God generell forståelse av TCP/IP nettverk God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Fordelaktig med kompetanse på:  Openshift/Kubernetes Puppet eller Ansible Sky- og hybridtjenester Høres dette interessant ut?  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. CV og søknad legges ved som vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Espen Bertil Johansson, mobil 95124712. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no Hvorfor jobbe i Statnett? Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt faglig miljø Mulighet for å kunne utvikle seg både faglig og personlig Du får mulighet til å påvirke videreutvikling og digitalisering av landets kanskje viktigste infrastruktur Et uformelt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning, inkludert helseforsikring og fleksibel arbeidstid Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine, bedriftshytte og bedriftsidrettslag Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Hovedkontor med moderne lokaler få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon  
03.05.2019 Finnmark, Møre og Romsdal, Oslo
Vi søker en førstekonsulent i ett vikariat ved sakarkivet. Enheten har 4,5 årsverk og er organisering i en egen seksjon under foretaksstab til viseadministrerende direktør. Ahus benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket. Aktiv bidragsyter til sikker drift og godt arbeidsmiljø Gi brukerstøtte på i Public 360 Være er rådgiver innen saksbehandling og arkiv         Kvalifikasjoner Arkivfaglig kompetanse på høyskolenivå eller tilsvarende (f.eks. grunnfag/bachelor arkivkunnskap) Solid IT kompetanse/-innsikt Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Profesjonelt forhold til informasjon  Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Være serviceinnstilt og fleksibel Ha god kommunikasjons- og samarbeidsevner      Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med trivelige kollegaer  i lyse fine lokaler En hektisk og utfordrende hverdag Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud 
20.05.2019 Lørenskog
Er du en engasjert leder som vil være med på å realisere akuttmottakets mål?Vi utvider vårt lederteam og søker 2 enhetsledere.   Avdeling for akuttmedisin har to seksjoner, Akuttmottaket og observasjonsposten Akutt 24 med 23 senger, totalt 180 ansatte. Akuttmottaket tar imot ca. 44.000 pasienter per år og er Norges største i antall pasienter. Det høye pasientantallet og den store variasjonen i sykdomspanoramaet gjør avdeling for akuttmedisin til en spennende arbeidsplass som gir gode muligheter for å bygge en bred kompetanse. Akuttmottakets ambisjon er å være nasjonalt ledende innenfor akuttmedisin. Vi søker deg som brenner for akuttmedisin og som innehar bred kompetanse fra faget samt ledererfaring. Det er i underkant av rundt 100 årsverk fordelt mellom 128 ansatte. Hver enhetsleder har personalansvar for ca. 30 medarbeidere. Enhetslederne sitter i ledergruppe med avdelingsleder og seksjonsleder. Stillingen krever systematikk og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Du må trives i en rolle hvor du har selvstendig ansvar for personal og oppfølging av oppgaver. Du handler på eget initiativ innenfor ditt ansvarsområde og tar ansvar for resultatene. Arbeidstiden består av 70% kontortid og 30% klinisk arbeid i helg.   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Alle søkere må søke elektronisk.
24.05.2019 Lørenskog
Har du lyst å bli en del av Team Brendo?En av våre dyktige kreftsykepleiere skal ut i svangerskapspermisjon i oktober/november og vi søker etter hennes vikar.Vi er Bryst- og endokrin kirurgisk avdeling ved AHUS, som består av Overleger, Lis leger, Kreft sykepleier, hjelpepleier, sykepleier, Forløpskoordinator pakkeforløp Bryst og Endokrin, Drift koordinator samt sekretærer/Helsesekretær.Her setter vi både de ansatte og pasienten i fokus - vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på pasientsikkerhet.   Arbeidsoppgaver Som kreft sykepleier på poliklinikken er du en del av det gode fagmiljø og teamdeltaker.Vi har en variert arbeidshverdag- ikke en dag er lik.Bidra til et godt pasientforløp innen utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Kvalifikasjoner Kreftsykepleier med minimum 2 års arbeidserfaring vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må trives i et aktivt og lærerikt miljøDu ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljøDu er nysgjerrig og interessert i å holde deg faglig oppdatertDu er initiativrik, tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig så vel som i teamVi forventer at du deler av din kompetanse og deltar aktivt i avdelingens faglige utviklingDu må kunne kommunisere klart og tydelig med våre pasienter, pårørende, leger og andre samarbeidspartnere, beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.Personlig egnethet vil bli vektlagt.     Vi tilbyr Brendo er en avdeling som bærer preg av positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gjensidig ivaretakelse av hverandre.Du vil få god opplæring og få en "fadder" i opplæringsperiodenVi jobber kun dagtid men allikevel rom for fleksibilitetVi har ukentlig internundervisning og fokus på fagutviklingVi er god på feiringer, felles fredagsfrokost for alle i avdelingen ukentlig og sosiale sammenkomster lager vi arenaer for.
24.05.2019 Akershus
Det er ledig et 80% vikariat som kan utvides opp til 100% ved å jobbe helg på en annen sengepost.Avdelingen består av en 5 døgns sengepost og poliklinikk. Revmatologisk sengepost er samlokalisert med ortopedisk sengepost. i 6. etg.Avdelingen har 8 revmatologiske senger, for utredning, behandling og rehabilitering.(Tverrfaglig revmateam.) Revmatologisk poliklinikk befinner seg i 5. etg. og har egen infusjonsenhet.   Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling/rehabilitering/tilrettelegging, omsorg og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med revmatologi/rehabilitering Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter tariff. 
24.05.2019 Kongsvinger
Er du operasjonssykepleier som er interessert i dagstilling, 8 timers arbeidsdag mandag til fredag. Fri hver helg, jul, nyttår, og påske samt 6 uker fri om sommeren. Vi søker en operasjonssykepleier som er autorisert som sykepleier i Norge, med videreutdanning i operasjonssykepleie. Enheten er en del av Dagkirurgisk senter, Ahus, har 5 operasjonsstuer, egen steril forsyning og utfører inngrep innenforfagområdene; ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi,  plastikk kirurgi og Øre Nese og Hals.   Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig dyktige og opptatt av samarbeid og utvikling  Personlig egnethet vektlegges.  Gode samarbeidsevner og fleksibilitet  Tåle stress i en hektisk hverdag  Vi tilbyr Arbeidstid kl. 7.45 - 15.45 mandag til fredag Godt lærings - arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende arbeid Vi har internundervisning, fagdager og intern opplæring
24.05.2019 Ski
Vis alle 26.400 ledige stillinger

Brygga 11, Geir Skeie er stedet for de gode sjømatopplevelsene. Med beliggenhet i sjøkanten i Sandefjord, er omgivelsene de aller beste for å nyte et måltid med god og enkel sjømat - eller et glass med god drikke. Hos oss kan du smake havets skatter, i en uformell atmosfære og med hyggelige priser.

Welcome to Brygga 11, Geir Skeie, a great place for a great seafood experience. We are located by the seashore, a perfect place to enjoy a meal of fresh seafood and drinks. Enjoy the treasures of the ocean in a casual atmosphere at reasonable prices.

Les mer om Brygga 11

Stillingsbeskrivelse

KVALITET, TASTY MAT OG GOD SERVICE ER DE 3 VIKTIGESTE

TINGENE FOR VÅRES GJESTER

Derfor forsøker vi alltid å levere den beste matopplevelsen og den beste servicen. Dette vil påvirke alt vi gjør og enhver beslutning vi tar om hva vi serverer og hvordan vi bryr oss om våre gjester.

Vårt oppdrag er å bringe fisk til folket og skape en ekte takknemlighet for fisk. Enten det handler om å glede en fiskelsker eller å overbevise en skeptiker om at fisk kan være det foretrukne valget av mat. Sammen vil vi skapeEkte fiskelykke!

Brygga 11 er en A la carte restaurant ved sjøen. Vi er åpne til lunsj og middag og har åpne posisjoner i kald og varm del på kjøkken og posisjoner som servitører i restauranten.

Vi leter etter personale som er villige til å jobbe mot vår visjon om 100% kundetilfredshet under våre verdier Samarbeid , moro og kreativitet , jordnær og helhjertet .

Servitør og bartender

Som servitør er din jobb som en del av Brygga 11 teamet , er å sørge for at våre gjester har en hyggelig opplevelse i restauranten. Få dem til å føle seg velkommen og hjemme. En del av jobb beskrivelsen din (avhengig av din rolle) vil være: presentere menyen, ta både mat og drikke rekkefølge, sørg for at gjestene har vann og brød, følge opp gjestene, daglige oppgaver og følg Brygga 11 s verdier ( samarbeid, jordnær / uformell, morsom (kreativitet) og helhjertet ). Vi ser er etter servitører med både mye og mindre erfaring, en person som alltid har et smil på lur, sprer god energi rundt seg, og som liker å jobbe i høyt tempo

Kokk

Som kokk vil du ha varierende arbeids oppgaver både med forberedelser, lunsj og kvelds a la carte, samt diverse selskaper i løpet av sommeren. Du må like å jobbe i høyt tempo, brenne for faget, og villig til å jobbe mot et samlet mål. Du har fag brev og lyst til å jobbe i et spennende, lærerikt, og morsomt miljø.

Er du personen vi leter etter send søknad og CV til Logg inn for å se kontaktinformasjon, og skriv hvem avdeling (restaurant eller kjøkken) i emnefeltet .

______________________________________________ QUALITY, TASTY FOOD AND GREAT SERVICE ARE THE 3 MOST IMPORTANT
THINGS TO OUR GUESTS.

Therefore, we always strive to deliver the best food experience and the best service. This will influence everything we do and every decision we make about what we serve and how we care for our guests.

Our mission is to bring fish to the people and create a genuine appreciation for fish. Whether it is about delighting a fish lover or to convince a sceptic that fish can be the preferred choice of food.
Together we will createEkte fiskelykke!

Brygga 11 is a A la carte restaurant located by the seaside. we are open for lunch and dinner and have open positions in cold and hot section in the kitchen, and waiters in the restaurant.

We are looking for staff willing to work towards our vision of 100% costumer satisfaction under our values Teamwork , Fun and Creative , Down to earth and wholehearted.

Waiter and bartender

As a waiter your job as part of the Brygga 11 team , is to make sure our guests have a pleasant experience in our restaurant. To make them feel welcomed and at home. Part of your job description (depending on your role) will be: present the menu, take both food and drink order, make sure the guest have water and bread, follow up on the guests, daily tasks, and to follow Brygga 11 ?s values ( teamwork, down to earth/casual, fun (creativity), and whole hearted ). We are looking for waiters with both a lot and less experience, a person who always has a smile in hand, spreads good energy , and who likes to work at high speed .

Chef

As a chef you will have varying working day , with both preparations, lunch and evening a la carte, as well as bigger parties during the summer. You have to like to work at a high pace, have a passion for food, and are willing to work towards an overall goal. You are educated, experienced and have a desire to work in an exciting, educational, and fun environment .

Are you the person we are looking for , send application and CV to Logg inn for å se kontaktinformasjon, and write what department (restaurant or kitchen) in the subject field .
Adresse: Brygga 11,3210 Sandefjord

Web: http://www.brygga11.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Brygga 11