Ledig stilling

Psykisk helse- og rustjenester - erfaringskonsulenter Asker kommune

Søknadsfrist : 18.02.2019

80% prosjektstilling, midlertidig fram til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Hovedmålsettingen for vår tjeneste er å tilrettelegge for en meningsfull hverdag og god livskvalitet for våre brukere. Vår oppfølgning består ofte av samtale, deltakelse i daglige gjøremål og ulike aktiviteter.
Arbeidet er recovery-orientert, noe som betyr at vi tar utgangspunkt i brukernes egendefinerte mål, og hva som er viktig for den enkelte, når vi i fellesskap planlegger oppfølgning og rehabilitering. I dette arbeidet er erfaringskompetanse en viktig ressurs. Vi ser etter deg som har erfaring med rusutfordringer eller rus- og psykiske helseutfordringer, og som ønsker å bruke disse erfaringene for å hjelpe andre. Erfaringskompetansen din vil bli vektlagt ved ansettelse, og du vil være ansatt på samme vilkår som øvrig personale. Kanskje har din erfaring med egen bedringsprosess ført til et ekstra engasjement og interesse for fagfeltet?
Prosjektstillingen er for tiden plassert i fleksible ambulante tjenester hvor du vil bli en del av et tverrfaglig team som jobber sammen om brukere med sammensatte utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse. I denne jobben får du mulighet til å dele dine erfaringer og faglige refleksjoner slik at du kan være med å påvirke tjenestetilbudet.

Arbeidsoppgaver:

 • inngå som en del av et tverrfaglig team hvor vi planlegger, gjennomfører og evaluerer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • være håpsbærer og tilgjengelig for brukere i det daglige
 • være brobygger for brukere overfor faginstanser, frivillige og ideelle tjenester og lokalmiljøet
 • bidra med erfaringskompetanse og brukerperspektivet i den daglige jobbingen, i tverrfaglig samarbeid og i utviklingen av virksomheten
 • samarbeid med de andre erfaringskonsulentene for å styrke og utvikle arbeidet

Kvalifikasjoner:

 • tilbakelagt egenerfaring med rusutfordringer eller rus- og psykiske helseutfordringer
 • erfaring som bruker av tjenesteapparatet innenfor rusfeltet. Du kan også ha erfaring som bruker av psykiske helsetjenester i tillegg.
 • det kan i tillegg være ønskelig med høyskoleutdanning, men søkere uten formalkompetanse vil også bli vurdert for stillingen
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne og grunnleggende datakunnskaper
  -førerkort klasse B

Vi søker deg som:

 • kan jobbe selvstendig og i team
 • kommer lett i kontakt med folk, er trygg i møte med andre og tåler motstand og forskjellighet
 • er klar for å bruke egne erfaringer som bruker av tjenesteapparatet innen rusfeltet i jobben
 • kan formidle reflekterte erfaringer om brukerperspektivet i møte med brukere og ansatte
 • er åpen for at bedringsprosesser kan foregå på mange ulike måter
 • er fleksibel og løsningsorientert

Personlige egenskaper er en viktig og avgjørende kvalifikasjon for denne stillingen.

Vi tilbyr:

 • 80% midlertidig stilling fram til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse
 • gode muligheter for kurs og faglig kompetanseutvikling
 • veiledning individuelt og i gruppe
 • samarbeid med engasjerte og erfarne kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner

Politiattest vil bli innhentet for den som får tilbud om stillingen ihht. HOT-lov §5-4.

Det kreves ikke plettfri vandelsattest, men eventuelle tidligere straffbare forhold må være avklarte, tilbakelagt i tid og ferdig oppgjort.

Dersom du får problemer med e-søknaden, ta kontakt med brukerstøtte på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: Psykisk helse og rustjenester


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 30.460 ledige stillinger

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.Virksomhet for psykisk helse- og rustjenester, avd. fleksible ambulante tjenester (FAT) gir tjenester til innbyggere over 18 år med rus-, avhengighets- og/eller psykiske helseutfordringer. Ansatte jobber oppsøkende og tilbyr arenafleksible og individuelt tilpassede tjenester til brukere med sammensatte behov. Avdelingens personalgruppe er tverrfaglig sammensatt med hovedvekt på helse- og sosialfaglige fagretninger.

Les mer om Asker kommune

Stillingsbeskrivelse

80% prosjektstilling, midlertidig fram til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Hovedmålsettingen for vår tjeneste er å tilrettelegge for en meningsfull hverdag og god livskvalitet for våre brukere. Vår oppfølgning består ofte av samtale, deltakelse i daglige gjøremål og ulike aktiviteter.
Arbeidet er recovery-orientert, noe som betyr at vi tar utgangspunkt i brukernes egendefinerte mål, og hva som er viktig for den enkelte, når vi i fellesskap planlegger oppfølgning og rehabilitering. I dette arbeidet er erfaringskompetanse en viktig ressurs. Vi ser etter deg som har erfaring med rusutfordringer eller rus- og psykiske helseutfordringer, og som ønsker å bruke disse erfaringene for å hjelpe andre. Erfaringskompetansen din vil bli vektlagt ved ansettelse, og du vil være ansatt på samme vilkår som øvrig personale. Kanskje har din erfaring med egen bedringsprosess ført til et ekstra engasjement og interesse for fagfeltet?
Prosjektstillingen er for tiden plassert i fleksible ambulante tjenester hvor du vil bli en del av et tverrfaglig team som jobber sammen om brukere med sammensatte utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse. I denne jobben får du mulighet til å dele dine erfaringer og faglige refleksjoner slik at du kan være med å påvirke tjenestetilbudet.

Arbeidsoppgaver:

 • inngå som en del av et tverrfaglig team hvor vi planlegger, gjennomfører og evaluerer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • være håpsbærer og tilgjengelig for brukere i det daglige
 • være brobygger for brukere overfor faginstanser, frivillige og ideelle tjenester og lokalmiljøet
 • bidra med erfaringskompetanse og brukerperspektivet i den daglige jobbingen, i tverrfaglig samarbeid og i utviklingen av virksomheten
 • samarbeid med de andre erfaringskonsulentene for å styrke og utvikle arbeidet

Kvalifikasjoner:

 • tilbakelagt egenerfaring med rusutfordringer eller rus- og psykiske helseutfordringer
 • erfaring som bruker av tjenesteapparatet innenfor rusfeltet. Du kan også ha erfaring som bruker av psykiske helsetjenester i tillegg.
 • det kan i tillegg være ønskelig med høyskoleutdanning, men søkere uten formalkompetanse vil også bli vurdert for stillingen
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne og grunnleggende datakunnskaper
  -førerkort klasse B

Vi søker deg som:

 • kan jobbe selvstendig og i team
 • kommer lett i kontakt med folk, er trygg i møte med andre og tåler motstand og forskjellighet
 • er klar for å bruke egne erfaringer som bruker av tjenesteapparatet innen rusfeltet i jobben
 • kan formidle reflekterte erfaringer om brukerperspektivet i møte med brukere og ansatte
 • er åpen for at bedringsprosesser kan foregå på mange ulike måter
 • er fleksibel og løsningsorientert

Personlige egenskaper er en viktig og avgjørende kvalifikasjon for denne stillingen.

Vi tilbyr:

 • 80% midlertidig stilling fram til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse
 • gode muligheter for kurs og faglig kompetanseutvikling
 • veiledning individuelt og i gruppe
 • samarbeid med engasjerte og erfarne kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner

Politiattest vil bli innhentet for den som får tilbud om stillingen ihht. HOT-lov §5-4.

Det kreves ikke plettfri vandelsattest, men eventuelle tidligere straffbare forhold må være avklarte, tilbakelagt i tid og ferdig oppgjort.

Dersom du får problemer med e-søknaden, ta kontakt med brukerstøtte på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: Psykisk helse og rustjenester


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 18.02.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 17
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Asker kommune