Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Seksjonsleder - politioverbetjent Driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane - Egersund politistasjon Politiet, Sør-Vest pd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Det er ledig stilling som seksjonsleder sko 0287 politioverbetjent i Sør- Vest politidistrikt. Stillingen er plassert ved Driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, Egersund politistasjon - seksjon for forebygging- og patrulje. Seksjonen består av 2 avsnitt og har 20 stillingshjemler. Seksjonsleder inngår i politistasjonens ledergruppe.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og metoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder - i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere og medarbeidere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta alminnelig drift- og resultatansvar for seksjonen
 • Utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til alminnelig lederinstruks og funksjonsbeskrivelse
 • Overordnet ansvar for å lede og styre ressursene planmessig på seksjonen
 • Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • Tilrettelegge for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer i polititjenesten ved seksjonen.
 • HMS ansvar, herunder personalansvar
 • Kontakt med både eksterne og interne samarbeidsparter

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Politiskole/politihøyskole
 • Relevant ledererfaring og/eller lederutdannelse
 • Bred politifaglig bakgrunn
 • Gode lederegenskaper
 • Ønsket:
 • Erfaring og kompetanse i politioperativt arbeid
 • Etterforskningskompetanse
 • Kunnskap og erfaring i bruk av politiets styrings og ledelsessystemer så
 • som TTA/Strasak/PSV/PO mv.
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger

Personlige Egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Være opptatt av utvikling og kompetanseheving innen forebyggende og operativt politiarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens politi
 • En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen er plassert i stillingskode 0287 politioverbetjent fra kr. 631.700,- brutto pr år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger(se WWW.spk.no for mer info)
 • Ansettelse i en IA-virksomhet
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søker vil bli varselet før offentliggjøring.
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest(uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse jfr. politiloven §18 og politiregisterloven §14. Må kunne klareres for aktuelt nå jfr. sikkerhetsloven.

Kontaktinformasjon

Oddvar Tengesdal, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Egersund

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Sør-Vest pd


Heltid
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Eigersund


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Les mer om Politiet, Sør-Vest pd

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som seksjonsleder sko 0287 politioverbetjent i Sør- Vest politidistrikt. Stillingen er plassert ved Driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, Egersund politistasjon - seksjon for forebygging- og patrulje. Seksjonen består av 2 avsnitt og har 20 stillingshjemler. Seksjonsleder inngår i politistasjonens ledergruppe.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og metoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder - i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere og medarbeidere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta alminnelig drift- og resultatansvar for seksjonen
 • Utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til alminnelig lederinstruks og funksjonsbeskrivelse
 • Overordnet ansvar for å lede og styre ressursene planmessig på seksjonen
 • Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • Tilrettelegge for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer i polititjenesten ved seksjonen.
 • HMS ansvar, herunder personalansvar
 • Kontakt med både eksterne og interne samarbeidsparter

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Politiskole/politihøyskole
 • Relevant ledererfaring og/eller lederutdannelse
 • Bred politifaglig bakgrunn
 • Gode lederegenskaper
 • Ønsket:
 • Erfaring og kompetanse i politioperativt arbeid
 • Etterforskningskompetanse
 • Kunnskap og erfaring i bruk av politiets styrings og ledelsessystemer så
 • som TTA/Strasak/PSV/PO mv.
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger

Personlige Egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Være opptatt av utvikling og kompetanseheving innen forebyggende og operativt politiarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens politi
 • En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen er plassert i stillingskode 0287 politioverbetjent fra kr. 631.700,- brutto pr år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger(se WWW.spk.no for mer info)
 • Ansettelse i en IA-virksomhet
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søker vil bli varselet før offentliggjøring.
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest(uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse jfr. politiloven §18 og politiregisterloven §14. Må kunne klareres for aktuelt nå jfr. sikkerhetsloven.

Kontaktinformasjon

Oddvar Tengesdal, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Egersund

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Sør-Vest pd


Heltid
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Eigersund


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Politiet, Sør-Vest pd