Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagleiar førebyggande- Vest politidistrikt - Tenesteeining Bergen vest politistasjonsdistrikt - Seksjon for forebygging, patrulje og generell etterforskning Politiet, Vest pd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I Vest politidistrikt, for tida driftseining Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden, tenesteeining Bergen vest politistasjonsdistrikt, Seksjon for forebygging, patrulje og generell etterforskning, er det ledig ei fast stilling som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som fagleiar førebyggande.

For stillinga gjeld vanlege tilsetjingsvilkår i staten, mellom anna prøvetid etter Statsansatteloven. Søkjarar må kunne skrive både bokmål og nynorsk. Det er krav om plettfri vandel.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Kvinner og personar med innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje.

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta vitnemål og attestar må takast med til intervjuet. Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar ber om å få vere anonym, jf. Offentleglova § 25.

Vi ber om elektronisk søknad via lenka.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for etterforsking av u/18 saker i tenesteeininga
 • Ansvar for igangsetjing og oppfølging i førebyggingssporet / gjennomføra tiltak i Forebyggende sak
 • Ansvar for tverrfagleg samarbeid herunder SLT og Politiråd
 • Ansvar for oppfølging av ungdomsstraff og annan ungdomsoppfølging
 • Inneha politikontaktrolla i einga
 • Delta i oppretting og drift av pårørandefunksjoner ved større hendingar i driftseininga
 • Ansvar for den daglege oppfølging av førebyggjerne på eininga
 • Resultatansvar for eiga fagområde
 • Gje fagleg rettleiing til medarbeidarane og leiare ved seksjonen
 • Sørgje for effektiv og tydeleg kommunikasjon med medarbeidarar, samarbeidspartnarar, andre seksjonar og innbyggjarar
 • Aktiv deltaking i tenesteeininga si leiargruppe. Følgje opp og setje i verk endringar innan eiga fagområde
 • Ansvar for HMS på eige ansvarsområde
 • Mediekontakt for eige ansvarsområde
 • Andre oppgåver pålagt av overordna

Kvalifikasjonar

 • Politiskule/Politihøgskule
 • Brei politifagleg erfaring, minimum 5 års erfaring innan førebyggjande arbeid
 • Tilfredstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3
 • God munnleg og skriftleg framføring på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av politiet sine IT-system
 • Relevant leiarutdanning og/eller leiarerfaring blir vektlagt
 • Videreutdanning innan kriminalitetsbekjemping er ein fordel
 • Erfaring og/eller kunnskap om HMS-arbeid er ein fordel

Utdanningsnivå

 • politiskole/politihøgskole

Personlege Eigenskapar

 • Vere tett på, modig, heilskapsorientert og vise respekt
 • Mål- og resultatorientert med evne til å sjå moglegheiter, kombinert med evne til å ta sjølvstendige avgjerder i ein hektisk arbeidskvardag
 • Gode samarbeidsevner, evne til å byggje relasjonar og evne til å motivere medarbeidarane
 • Samfunnsorientert med forståing for eininga si rolle i samfunnsoppdraget til politiet

Vi tilbyr

 • Stillinga som politioverbetjent SKO 0287 blir lønna i spennet frå ltr 67/ 597 400,- til ltr 70/ 631 700,- brutto pr.år. Endeleg lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
 • Vest politidistrikt er ei IA-verksemd
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste

Kontaktinformasjon

Monica Johannesen Mørk, Tenesteeiningsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hans Sigurd Tvedt Morstøl, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Spørsmål om elektronisk CV/Søknad, Seksjon for HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Fyllingsdalen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Vest pd


Fast stilling
Søknadsfrist: 21.02.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Bergen


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Vest politidistrikt dekker 54 kommunar, med til saman 589 500 innbyggjarar, og har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar.

Les mer om Politiet, Vest pd

Stillingsbeskrivelse

I Vest politidistrikt, for tida driftseining Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden, tenesteeining Bergen vest politistasjonsdistrikt, Seksjon for forebygging, patrulje og generell etterforskning, er det ledig ei fast stilling som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som fagleiar førebyggande.

For stillinga gjeld vanlege tilsetjingsvilkår i staten, mellom anna prøvetid etter Statsansatteloven. Søkjarar må kunne skrive både bokmål og nynorsk. Det er krav om plettfri vandel.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Kvinner og personar med innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje.

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta vitnemål og attestar må takast med til intervjuet. Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar ber om å få vere anonym, jf. Offentleglova § 25.

Vi ber om elektronisk søknad via lenka.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for etterforsking av u/18 saker i tenesteeininga
 • Ansvar for igangsetjing og oppfølging i førebyggingssporet / gjennomføra tiltak i Forebyggende sak
 • Ansvar for tverrfagleg samarbeid herunder SLT og Politiråd
 • Ansvar for oppfølging av ungdomsstraff og annan ungdomsoppfølging
 • Inneha politikontaktrolla i einga
 • Delta i oppretting og drift av pårørandefunksjoner ved større hendingar i driftseininga
 • Ansvar for den daglege oppfølging av førebyggjerne på eininga
 • Resultatansvar for eiga fagområde
 • Gje fagleg rettleiing til medarbeidarane og leiare ved seksjonen
 • Sørgje for effektiv og tydeleg kommunikasjon med medarbeidarar, samarbeidspartnarar, andre seksjonar og innbyggjarar
 • Aktiv deltaking i tenesteeininga si leiargruppe. Følgje opp og setje i verk endringar innan eiga fagområde
 • Ansvar for HMS på eige ansvarsområde
 • Mediekontakt for eige ansvarsområde
 • Andre oppgåver pålagt av overordna

Kvalifikasjonar

 • Politiskule/Politihøgskule
 • Brei politifagleg erfaring, minimum 5 års erfaring innan førebyggjande arbeid
 • Tilfredstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3
 • God munnleg og skriftleg framføring på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av politiet sine IT-system
 • Relevant leiarutdanning og/eller leiarerfaring blir vektlagt
 • Videreutdanning innan kriminalitetsbekjemping er ein fordel
 • Erfaring og/eller kunnskap om HMS-arbeid er ein fordel

Utdanningsnivå

 • politiskole/politihøgskole

Personlege Eigenskapar

 • Vere tett på, modig, heilskapsorientert og vise respekt
 • Mål- og resultatorientert med evne til å sjå moglegheiter, kombinert med evne til å ta sjølvstendige avgjerder i ein hektisk arbeidskvardag
 • Gode samarbeidsevner, evne til å byggje relasjonar og evne til å motivere medarbeidarane
 • Samfunnsorientert med forståing for eininga si rolle i samfunnsoppdraget til politiet

Vi tilbyr

 • Stillinga som politioverbetjent SKO 0287 blir lønna i spennet frå ltr 67/ 597 400,- til ltr 70/ 631 700,- brutto pr.år. Endeleg lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
 • Vest politidistrikt er ei IA-verksemd
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste

Kontaktinformasjon

Monica Johannesen Mørk, Tenesteeiningsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hans Sigurd Tvedt Morstøl, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Spørsmål om elektronisk CV/Søknad, Seksjon for HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Fyllingsdalen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Vest pd


Fast stilling
Søknadsfrist: 21.02.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Bergen


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Politiet, Vest pd