Ledig stilling

Gruppeleder seksjon tvang (vikariat) - Innkreving Skatteetaten

Søknadsfrist : 25.02.2019

En av våre gruppeledere skal ut i omsorgspermisjon og vi har derfor ledig et vikariat med cirka ett års varighet som gruppeleder i divisjon Innkreving, avdeling oppdrag.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav.

Ved vårt kontor i Mo i Rana har vi ledig et vikariat som gruppeleder på seksjon Tvang. Seksjon Tvang i avdeling Oppdrag har ansvar for tvangsinnkreving av krav på vegne av andre offentlige virksomheter og privatpersoner. Gruppen har ca. 20 medarbeidere, og jobber med saksbehandling innenfor ulike innkrevingsoppgaver som betjenes skriftlig og på telefon. Du vil i samarbeid med lederteamet i seksjonen få ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp at tvangsinnkrevingen utføres slik at vi når våre målsettinger.

Vi søker deg som vil være med å utvikle vår avdeling og har et stort engasjement for å bidra til den spennende endringsreisen vi står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver
 • resultat- og fagansvar for oppgavene i gruppen
 • personalansvar for ca. 20 medarbeidere
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
 • stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen
 • noe saksbehandling på overordnet nivå

 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere relevant utdanning på minimum Bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Du har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet du skal lede.
 • Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering.
 • Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov.
 • En fordel om du har erfaring fra endringsprosesser
 • Du har ledererfaring på tilsvarende nivå.

 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • Du er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • Du har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 597.400 – 658.300 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.


 • Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

En av våre gruppeledere skal ut i omsorgspermisjon og vi har derfor ledig et vikariat med cirka ett års varighet som gruppeleder i divisjon Innkreving, avdeling oppdrag.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav.

Ved vårt kontor i Mo i Rana har vi ledig et vikariat som gruppeleder på seksjon Tvang. Seksjon Tvang i avdeling Oppdrag har ansvar for tvangsinnkreving av krav på vegne av andre offentlige virksomheter og privatpersoner. Gruppen har ca. 20 medarbeidere, og jobber med saksbehandling innenfor ulike innkrevingsoppgaver som betjenes skriftlig og på telefon. Du vil i samarbeid med lederteamet i seksjonen få ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp at tvangsinnkrevingen utføres slik at vi når våre målsettinger.

Vi søker deg som vil være med å utvikle vår avdeling og har et stort engasjement for å bidra til den spennende endringsreisen vi står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver
 • resultat- og fagansvar for oppgavene i gruppen
 • personalansvar for ca. 20 medarbeidere
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus
 • stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen
 • noe saksbehandling på overordnet nivå

 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere relevant utdanning på minimum Bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Du har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet du skal lede.
 • Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering.
 • Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov.
 • En fordel om du har erfaring fra endringsprosesser
 • Du har ledererfaring på tilsvarende nivå.

 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • Du er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • Du har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 597.400 – 658.300 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.


 • Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.02.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten