Ledig stilling

Vikariat som skatteveileder - Brukerdialog Skatteetaten

Søknadsfrist : 24.02.2019

Er du serviceorientert og trives med å veilede?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne – og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Divisjon Brukerdialog har samlet veiledning i alle kanaler i Avdeling Brukerkontakt. Avdelingen skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidlige avklaringer. Her veileder vi brukerne i mange kanaler, skranke, telefon og chat.

Vi har nå et ledig vikariat tom 31.12.2019 som skatteveileder. Det er mulighet for forlengelse i inntil ett år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • veilede publikum i skranke, telefon og chat innenfor fagområdene skatt og folkeregister
 • enklere saksbehandling innenfor samme fagområder

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, økonomi, administrasjon eller samfunnsfag
 • god digital kompetanse
 • beherske norsk og engelsk svært godt
 • erfaring fra service- eller veiledningstjeneste

 

Personlige egenskaper

 • serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
 • god formidlingsevne
 • løsningsorientert og strukturert
 • evne til å jobbe selvstendig og tilegne seg ny kunnskap raskt
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • samfunnsengasjert

 

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 409 100 – kr 480 600 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Er du serviceorientert og trives med å veilede?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne – og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Divisjon Brukerdialog har samlet veiledning i alle kanaler i Avdeling Brukerkontakt. Avdelingen skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidlige avklaringer. Her veileder vi brukerne i mange kanaler, skranke, telefon og chat.

Vi har nå et ledig vikariat tom 31.12.2019 som skatteveileder. Det er mulighet for forlengelse i inntil ett år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • veilede publikum i skranke, telefon og chat innenfor fagområdene skatt og folkeregister
 • enklere saksbehandling innenfor samme fagområder

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, økonomi, administrasjon eller samfunnsfag
 • god digital kompetanse
 • beherske norsk og engelsk svært godt
 • erfaring fra service- eller veiledningstjeneste

 

Personlige egenskaper

 • serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
 • god formidlingsevne
 • løsningsorientert og strukturert
 • evne til å jobbe selvstendig og tilegne seg ny kunnskap raskt
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • samfunnsengasjert

 

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 409 100 – kr 480 600 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 24.02.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten