Ledig stilling

Kontaktperson/saksbehandler vikariat Midtre Namdal samkommune

Søknadsfrist : 27.02.2019

Midtre Namdal Samkommune ivaretar barnevernoppgavene for de fire kommunene samt Flatanger Kommune. Barneverntjenesten har pt. 30,30 årsverk deriblant 2 årsverk faste vikarer. Tjenesten er lokalisert i Familiens hus i Namsos og er organisert i fire team; mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam, veiledningsteam og omsorgsteam. Tjenesten ledes av barnevernleder som inngår i lederteamet til samkommunenes administrasjonssjef. I ledelsesteamet i barneverntjenesten inngår teamledere, kontorsjef, nestleder og barnevernleder. I tillegg har tjenesten en jurist og en merkantil stilling. Tjenesten er med i "Mitt Liv" med oppfølging fra forandringsfabrikken. Verdiene ÅPENHET, SAMARBEID, KJÆRLIGHET og YDMYKHET er sentrale for tjenesten. Saksbehandlere ved tjenesten har kontaktperson som arbeidstittel.

Vi har ledig.

Vikariat og midlertidige stillinger av ulik størrelse og varighet.

Stillingens arbeidsområde

Saksbehandling og oppfølging av barn og familier etter Lov om barneverntjenester.
Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.

Vi søker en person som har

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå (180 stp) og ett års relevant videreutdanning (60 stp) i tillegg. Personer med bachelorutdanning kan også søke. Ved faste tilsettinger forutsettes det at søker med treårig utdanning er villig til å inngå avtale om relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp.
 • Det er svært ønskelig med relevant praksis fra kommunal barneverntjeneste.
 • Et engasjement for arbeid med med barn i utsatte livssituasjoner og å kunne stå inne for verdiene i "Mitt Liv" i utøvelsen av arbeidet internt og eksternt.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig og systematisk
 • Raus, ydmyk og omgjengelig i møte med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgave. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag, kveld og helger ved behov.

Den som ansettes må ha førerkort og kunne disponere egen bil i arbeidet ved behov
Videre må den som ansettes i barneverntjenesten legge fram politiattest jfr BVL § 6-10 Personlig egnethet vil bli vektlagt, vi ber derfor om at referanser oppgis. Det vil bli gjennomført intervju i tilsettingsprosessen.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø i en organisasjon i utvikling.
 • Tarifflønn i henhold til utdanning og et generelt barneverntillegg for tjenesten.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunes nettside (Ledige stillinger). Kontakt servicetorget tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.
Adresse: Barneverntjenesten

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 30.460 ledige stillinger

Midtre Namdal samkommune organiserer interkommunale tjenester for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Midtre Namdal samkommune har ansvar for barnevern, skatteoppkrever, miljø og landbruk, utvikling, IKT, lønn og regnskap, sosiale tjenester i NAV, PPT, kommuneoverlege og legevakt.

Les mer om Midtre Namdal samkommune

Stillingsbeskrivelse

Midtre Namdal Samkommune ivaretar barnevernoppgavene for de fire kommunene samt Flatanger Kommune. Barneverntjenesten har pt. 30,30 årsverk deriblant 2 årsverk faste vikarer. Tjenesten er lokalisert i Familiens hus i Namsos og er organisert i fire team; mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam, veiledningsteam og omsorgsteam. Tjenesten ledes av barnevernleder som inngår i lederteamet til samkommunenes administrasjonssjef. I ledelsesteamet i barneverntjenesten inngår teamledere, kontorsjef, nestleder og barnevernleder. I tillegg har tjenesten en jurist og en merkantil stilling. Tjenesten er med i "Mitt Liv" med oppfølging fra forandringsfabrikken. Verdiene ÅPENHET, SAMARBEID, KJÆRLIGHET og YDMYKHET er sentrale for tjenesten. Saksbehandlere ved tjenesten har kontaktperson som arbeidstittel.

Vi har ledig.

Vikariat og midlertidige stillinger av ulik størrelse og varighet.

Stillingens arbeidsområde

Saksbehandling og oppfølging av barn og familier etter Lov om barneverntjenester.
Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.

Vi søker en person som har

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå (180 stp) og ett års relevant videreutdanning (60 stp) i tillegg. Personer med bachelorutdanning kan også søke. Ved faste tilsettinger forutsettes det at søker med treårig utdanning er villig til å inngå avtale om relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp.
 • Det er svært ønskelig med relevant praksis fra kommunal barneverntjeneste.
 • Et engasjement for arbeid med med barn i utsatte livssituasjoner og å kunne stå inne for verdiene i "Mitt Liv" i utøvelsen av arbeidet internt og eksternt.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig og systematisk
 • Raus, ydmyk og omgjengelig i møte med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgave. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag, kveld og helger ved behov.

Den som ansettes må ha førerkort og kunne disponere egen bil i arbeidet ved behov
Videre må den som ansettes i barneverntjenesten legge fram politiattest jfr BVL § 6-10 Personlig egnethet vil bli vektlagt, vi ber derfor om at referanser oppgis. Det vil bli gjennomført intervju i tilsettingsprosessen.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø i en organisasjon i utvikling.
 • Tarifflønn i henhold til utdanning og et generelt barneverntillegg for tjenesten.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunes nettside (Ledige stillinger). Kontakt servicetorget tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.
Adresse: Barneverntjenesten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 27.02.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter