Ledig stilling

Seniorrådgiver HR - organisasjonsutvikling Administrasjonsavdelingen, NOKUT

Søknadsfrist : 24.02.2019

Presentasjon av stillingen:

Som vår nye medarbeider vil du få et særlig ansvar for å støtte ledelsen i NOKUTs arbeid med å videreutvikle organisasjonen, gjennomføre leder- og medarbeiderutvikling, fasilitere endringsprosesser og delta i strategi- og policyutvikling.

Stillingen vil i tiden framover være særlig innrettet mot å støtte fagavdelingene i å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser, samt å bidra til å utvikle profesjonell prosjekt- og porteføljestyring.

Stillingen inngår i HR-seksjonen i administrasjonsavdelingen. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for NOKUTs felles styrings- og støttefunksjoner og består av tre seksjoner: seksjon for digitalisering og IKT, seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring og seksjon for HR.

Avdelingen har 23 medarbeidere. Som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling vil du samarbeide tett med alle de tre seksjonene og administrasjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • fasilitere prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser
 • utvikle og gjennomføre felles leder- og medarbeiderutviklingsaktiviteter
 • utarbeide planer, rammeverk og retningslinjer for arbeidet med organisasjonsutvikling
 • støtte ledelsen i strategi- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • andre oppgaver i HR-seksjonen og avdelingen avhengig av behov og kompetanse

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå fra høyskole eller universitet
 • minimum 5 års relevant erfaring innen organisasjonsutvikling
 • erfaring med gjennomføring av lederutvikling og prosessledelse, gjerne ledererfaring
 • erfaring fra å omsette strategiske beslutninger i praksis
 • kjennskap til metoder og verktøy som anvendes i innovasjons- og endringsprosjekter

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nytenkende
 • evne å jobbe selvstendig og med høy arbeidskapasitet
 • god rolleforståelse og evne til å samarbeide på tvers av fagbakgrunn og avdelingstilhørighet
 • har evne til å engasjere andre
 • evner å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspenn kr 600.000 til kr 755.000 som seniorrådgiver.
 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter

Andre forhold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan: Førstegangsintervju vil bli gjennomført: 7. og 8. mars. Andregangsintervjuene vil bli gjennomført: 13. mars.

Kontaktinformasjon

Rune Berge, Seksjonssjef HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Drammensveien 288
0283 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NOKUT

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.02.2019
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 30.449 ledige stillinger

NOKUT , Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å: - føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner - godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Les mer om Administrasjonsavdelingen, NOKUT

Stillingsbeskrivelse

Presentasjon av stillingen:

Som vår nye medarbeider vil du få et særlig ansvar for å støtte ledelsen i NOKUTs arbeid med å videreutvikle organisasjonen, gjennomføre leder- og medarbeiderutvikling, fasilitere endringsprosesser og delta i strategi- og policyutvikling.

Stillingen vil i tiden framover være særlig innrettet mot å støtte fagavdelingene i å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser, samt å bidra til å utvikle profesjonell prosjekt- og porteføljestyring.

Stillingen inngår i HR-seksjonen i administrasjonsavdelingen. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for NOKUTs felles styrings- og støttefunksjoner og består av tre seksjoner: seksjon for digitalisering og IKT, seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring og seksjon for HR.

Avdelingen har 23 medarbeidere. Som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling vil du samarbeide tett med alle de tre seksjonene og administrasjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • fasilitere prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser
 • utvikle og gjennomføre felles leder- og medarbeiderutviklingsaktiviteter
 • utarbeide planer, rammeverk og retningslinjer for arbeidet med organisasjonsutvikling
 • støtte ledelsen i strategi- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • andre oppgaver i HR-seksjonen og avdelingen avhengig av behov og kompetanse

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå fra høyskole eller universitet
 • minimum 5 års relevant erfaring innen organisasjonsutvikling
 • erfaring med gjennomføring av lederutvikling og prosessledelse, gjerne ledererfaring
 • erfaring fra å omsette strategiske beslutninger i praksis
 • kjennskap til metoder og verktøy som anvendes i innovasjons- og endringsprosjekter

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nytenkende
 • evne å jobbe selvstendig og med høy arbeidskapasitet
 • god rolleforståelse og evne til å samarbeide på tvers av fagbakgrunn og avdelingstilhørighet
 • har evne til å engasjere andre
 • evner å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspenn kr 600.000 til kr 755.000 som seniorrådgiver.
 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter

Andre forhold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan: Førstegangsintervju vil bli gjennomført: 7. og 8. mars. Andregangsintervjuene vil bli gjennomført: 13. mars.

Kontaktinformasjon

Rune Berge, Seksjonssjef HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Drammensveien 288
0283 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NOKUT

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.02.2019
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 24.02.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Administrasjonsavdelingen, NOKUT