Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du en engasjert psykolog/psykologspesialist? Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vi søker flere engasjerte psykologspesialister/psykologer til familievernkontoret Oslo Nord

Familievernet er et viktig satsningsområde for Bufetat. Region øst har etablert Oslo Nord familievernkontor med lokaler sentralt på Økern. Vi søker flere engasjerte terapeuter!

Vi skal tilby familiesamtaler, foreldreveiledning, parterapi, mekling og ulike kurs- og gruppetilbud. Det nye kontoret skal tilpasse tjenestetilbudet til innbyggere med innvandrerbakgrunn og øke deres bruk av tjenesten.

Det vil være nært samarbeid med andre helsetjenester, skole og politi, samt andre aktører vil være viktig for å styrke det forebyggende arbeidet for tjenesten.

Nå søker vi etter flere psykologer i 100% faste stilling til spennende utviklingsoppgaver på det nye familievernkontoret. Vi ser etter deg som har engasjement, som brenner for forebyggende familieterapeutisk arbeid og som samtidig ønsker å bidra til å utvikle og tilpasse
familievernet til mangfoldet i Oslos befolkning. Du vil møte en spennende og variert brukergruppe med et bredt spekter av relasjonelle utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:
 • Terapi og rådgivning for familier, par og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblematikk
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barneloven, samt tilsynsoppgaver
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs
 • Delta i fagutviklingsarbeid, særlig når det gjelder utforming av tjenestetilbudet for en mangfoldig brukergruppe
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon. Godkjent relevant spesilaitet vil være en fordel.
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid, inkludert arbeid med barn og ungdom
 • Det kreves en kultursensitiv tilnærming og god kulturforståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier
 • Det er ønskelig med erfaring fra familieverntjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med utvikling av kurs- og gruppetilbud
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med vold og konflikter
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker psykologer som har et spesielt engasjement for tjenesteutvikling
 • Vi ønsker fagpersoner som har personlig interesse for dialog mellom kulturer, og evne til nettverksbygging
 • Vi ønsker arbeidstakere med høy arbeidskapasitet, svært gode samarbeidsevner og en som vil være en aktiv bidragsyter i vårt team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle et helt nytt familievernkontor og tilpasse tjenestetilbudet til befolkningen Oslo Nord sine bydeler.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og engasjerende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, ltr. 60-68, p.t. kr 524 200 - 607 700,- pr. år, 1304 psykolog med godkjent spesialitet i ltr. 67-76, p.t. kr 597 400 - 713 600,- pr. år. Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan lønnsnivå forhandles.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til familievernkontoret Oslo Nord på Økern.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder Margrete Brekke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helle Lauritzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo.

Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med å hjelpe oss med det!

Familieverntjenesten er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontoret gir gratis lavterskeltilbud om behandling og rådgiving til alle, enten det er enkeltpersoner, par eller familier, uavhengig av livssyn og religion. Familievernet foretar også mekling etter barneloven og ekteskapsloven, og driver kurs, grupper og informasjon rettet mot publikum og det øvrige hjelpeapparatet.

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Vi søker flere engasjerte psykologspesialister/psykologer til familievernkontoret Oslo Nord

Familievernet er et viktig satsningsområde for Bufetat. Region øst har etablert Oslo Nord familievernkontor med lokaler sentralt på Økern. Vi søker flere engasjerte terapeuter!

Vi skal tilby familiesamtaler, foreldreveiledning, parterapi, mekling og ulike kurs- og gruppetilbud. Det nye kontoret skal tilpasse tjenestetilbudet til innbyggere med innvandrerbakgrunn og øke deres bruk av tjenesten.

Det vil være nært samarbeid med andre helsetjenester, skole og politi, samt andre aktører vil være viktig for å styrke det forebyggende arbeidet for tjenesten.

Nå søker vi etter flere psykologer i 100% faste stilling til spennende utviklingsoppgaver på det nye familievernkontoret. Vi ser etter deg som har engasjement, som brenner for forebyggende familieterapeutisk arbeid og som samtidig ønsker å bidra til å utvikle og tilpasse
familievernet til mangfoldet i Oslos befolkning. Du vil møte en spennende og variert brukergruppe med et bredt spekter av relasjonelle utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:
 • Terapi og rådgivning for familier, par og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblematikk
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barneloven, samt tilsynsoppgaver
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs
 • Delta i fagutviklingsarbeid, særlig når det gjelder utforming av tjenestetilbudet for en mangfoldig brukergruppe
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon. Godkjent relevant spesilaitet vil være en fordel.
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid, inkludert arbeid med barn og ungdom
 • Det kreves en kultursensitiv tilnærming og god kulturforståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier
 • Det er ønskelig med erfaring fra familieverntjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med utvikling av kurs- og gruppetilbud
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med vold og konflikter
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker psykologer som har et spesielt engasjement for tjenesteutvikling
 • Vi ønsker fagpersoner som har personlig interesse for dialog mellom kulturer, og evne til nettverksbygging
 • Vi ønsker arbeidstakere med høy arbeidskapasitet, svært gode samarbeidsevner og en som vil være en aktiv bidragsyter i vårt team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle et helt nytt familievernkontor og tilpasse tjenestetilbudet til befolkningen Oslo Nord sine bydeler.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og engasjerende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, ltr. 60-68, p.t. kr 524 200 - 607 700,- pr. år, 1304 psykolog med godkjent spesialitet i ltr. 67-76, p.t. kr 597 400 - 713 600,- pr. år. Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan lønnsnivå forhandles.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til familievernkontoret Oslo Nord på Økern.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder Margrete Brekke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helle Lauritzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
25 ledige stillinger

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten