Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du en engasjert psykolog/psykologspesialist? Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vi søker flere engasjerte psykologspesialister/psykologer til familievernkontoret Oslo Nord

Familievernet er et viktig satsningsområde for Bufetat. Region øst har etablert Oslo Nord familievernkontor med lokaler sentralt på Økern. Vi søker flere engasjerte terapeuter!

Vi skal tilby familiesamtaler, foreldreveiledning, parterapi, mekling og ulike kurs- og gruppetilbud. Det nye kontoret skal tilpasse tjenestetilbudet til innbyggere med innvandrerbakgrunn og øke deres bruk av tjenesten.

Det vil være nært samarbeid med andre helsetjenester, skole og politi, samt andre aktører vil være viktig for å styrke det forebyggende arbeidet for tjenesten.

Nå søker vi etter flere psykologer i 100% faste stilling til spennende utviklingsoppgaver på det nye familievernkontoret. Vi ser etter deg som har engasjement, som brenner for forebyggende familieterapeutisk arbeid og som samtidig ønsker å bidra til å utvikle og tilpasse
familievernet til mangfoldet i Oslos befolkning. Du vil møte en spennende og variert brukergruppe med et bredt spekter av relasjonelle utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:
 • Terapi og rådgivning for familier, par og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblematikk
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barneloven, samt tilsynsoppgaver
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs
 • Delta i fagutviklingsarbeid, særlig når det gjelder utforming av tjenestetilbudet for en mangfoldig brukergruppe
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon. Godkjent relevant spesilaitet vil være en fordel.
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid, inkludert arbeid med barn og ungdom
 • Det kreves en kultursensitiv tilnærming og god kulturforståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier
 • Det er ønskelig med erfaring fra familieverntjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med utvikling av kurs- og gruppetilbud
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med vold og konflikter
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker psykologer som har et spesielt engasjement for tjenesteutvikling
 • Vi ønsker fagpersoner som har personlig interesse for dialog mellom kulturer, og evne til nettverksbygging
 • Vi ønsker arbeidstakere med høy arbeidskapasitet, svært gode samarbeidsevner og en som vil være en aktiv bidragsyter i vårt team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle et helt nytt familievernkontor og tilpasse tjenestetilbudet til befolkningen Oslo Nord sine bydeler.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og engasjerende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, ltr. 60-68, p.t. kr 524 200 - 607 700,- pr. år, 1304 psykolog med godkjent spesialitet i ltr. 67-76, p.t. kr 597 400 - 713 600,- pr. år. Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan lønnsnivå forhandles.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til familievernkontoret Oslo Nord på Økern.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder Margrete Brekke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helle Lauritzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Nordic Software Development is a specialist software development team in Statkraft that delivers class leading software for all business areas in Statkraft. Some examples are: Delivering customized solutions to the Energy management process that optimizes the sales of our renewable power on the spot and reserve markets Working with the construction and maintenance teams that build and operate our power plants on using machine learning to optimize maintenance. Work with our many analysis teams to help develop their tooling and automating time consuming manual processes On a technical level we deliver a wide range of solutions ranging from web applications to advanced analytics tools. Custom software development is essential for Statkraft to remain a market leader in renewable energy production and we are now looking for great people to join our software development team. If you enjoy challenging yourself and working in a competitive industry where technology is evolving the business we operate in, then we would love to talk to you. If you are motivated by working for a company that is a key part of the solution for creating an environmentally sustainable society then Statkraft is the company for you. As part of the team you will have the opportunity to work closely with business users in many aspects of the company and will learn a lot about producing, selling and maintaining renewable power assets as well as many types of analysis of everything from hydrology, power markets and preventive maintenance.   Your role:   Work as part of our analytics team that supports business scripters with tooling and API’s that are used to perform advanced analytics throughout the whole company Work together with the business users to develop advanced algorithms that solves complex business problems Develop API’s for exposing large volumes of data from a wide range of sources Help shape Statkraft’s digital future when working with new trends like big data, machine learning, predictive analytics etc.   Your profile: Several years coding experience High level of python understanding or similar scripting language Eager to learn about new trends and technologies Good social and communication skills Fluent in English and preferably Norwegian Pro-active team player who feels responsible and enjoys challenging themselves   Other useful skills: Good knowledge of .net development Experience within a range of analytics Understanding of time series database design Web development C++ experience Good knowledge of mathematics/statistics   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterised by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
08.03.2019 Oslo
Nordic Software Development is a specialist software development team in Statkraft that delivers class leading software for all business areas in Statkraft. Some examples are: Delivering customized solutions to the Energy management process that optimizes the sales of our renewable power on the spot and reserve markets Working with the construction and maintenance teams that build and operate our power plants on using machine learning to optimize maintenance. Work with our many analysis teams to help develop their tooling and automating time consuming manual processes   On a technical level we deliver a wide range of solutions ranging from web applications to advanced analytics tools.   Custom software development is essential for Statkraft to remain a market leader in renewable energy production and we are now looking for great people to join our software development team. If you enjoy challenging yourself and working in a competitive industry where technology is evolving the business we operate in, then we would love to talk to you. If you are motivated by working for a company that is a key part of the solution for creating an environmentally sustainable society then Statkraft is the company for you.  As part of the team you will have the opportunity to work closely with business users in many aspects of the company and will learn a lot about producing, selling and maintaining renewable power assets as well as many types of analysis of everything from hydrology, power markets and preventive maintenance.  Your role:  Work as part of a team developing web application for our internal business users Be an active participant in technical decisions on all levels Be a business partner that works closely with the business and understands their processes and needs to help maximize the business value of the solutions we develop   Your profile:  5+ years software development experience Very good knowledge of and experience in .net development Experience with JavaScript or TypeScript Experience with frameworks like Knockout, React, Angular, JQuery Be eager to learn about new trends and technologies Good social and communication skills Fluent in English and preferably Norwegian Pro-active team player who feels responsible and enjoys challenging themselves Other useful skills Good knowledge of SQL and/or Hibernate and Dapper Experience working with one or more of the following areas: Unit testing with Nunit or XUnit DocumentDB, MongoDB Automated testing using Selenium Testing with Karma, Jasmine Build and package with ASP .NET bundling, Gulp or Wepack TeamCity and Octopus Deploy Building cloud based applications   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterised by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regard to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes
21.03.2019 Oslo
Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet. Blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes og fagområdet Linux står helt sentralt. I denne rollen får du store muligheter til å sette ditt preg på fagområdet. Du vil bli en fagressurs og problemløser i prosjekter der Linux benyttes og få ansvar for å videreutvikle plattformen i tråd med overordnede strategier og målsetninger for enheten og Statnett. Linux fagmiljøet i Statnett går på tvers internt og du vil være en sentral del av dette. Ved oppmøtested Sunndalsøra eller Alta må det påregnes noe reising til Oslo. Ved oppmøtested Oslo vil det være lite reiseaktivitet. Ansvarsområder: Automatisere drift og utvikling av Linux Plattformen Være med å etablere driftsmiljøe med OpenShift Konfigurasjonsstyring med Puppet og Ansible Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes Påvirke videreutvikling av plattformene Tett samarbeid med fagmiljøer som bruker plattformene Hvem søker vi?  Deg som har fullført en relevant bachelor-eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse Bred forståelse av IKT-infrastruktur Svært god erfaring med Linux og scriptspråk, f.eks. Python God generell forståelse av TCP/IP nettverk God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper Fordelaktig med kompetanse på:  Openshift/Kubernetes Puppet eller Ansible Sky- og hybridtjenester Høres dette interessant ut?  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. CV og søknad legges ved som vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Espen Bertil Johansson, mobil 95124712. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no Hvorfor jobbe i Statnett? Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt faglig miljø Mulighet for å kunne utvikle seg både faglig og personlig Du får mulighet til å påvirke videreutvikling og digitalisering av landets kanskje viktigste infrastruktur Et uformelt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning, inkludert helseforsikring og fleksibel arbeidstid Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine, bedriftshytte og bedriftsidrettslag Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Hovedkontor med moderne lokaler få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon  
03.05.2019 Finnmark, Møre og Romsdal, Oslo
Vi søker en førstekonsulent i ett vikariat ved sakarkivet. Enheten har 4,5 årsverk og er organisering i en egen seksjon under foretaksstab til viseadministrerende direktør. Ahus benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket. Aktiv bidragsyter til sikker drift og godt arbeidsmiljø Gi brukerstøtte på i Public 360 Være er rådgiver innen saksbehandling og arkiv         Kvalifikasjoner Arkivfaglig kompetanse på høyskolenivå eller tilsvarende (f.eks. grunnfag/bachelor arkivkunnskap) Solid IT kompetanse/-innsikt Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Profesjonelt forhold til informasjon  Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Være serviceinnstilt og fleksibel Ha god kommunikasjons- og samarbeidsevner      Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med trivelige kollegaer  i lyse fine lokaler En hektisk og utfordrende hverdag Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud 
20.05.2019 Lørenskog
Er du en engasjert leder som vil være med på å realisere akuttmottakets mål?Vi utvider vårt lederteam og søker 2 enhetsledere.   Avdeling for akuttmedisin har to seksjoner, Akuttmottaket og observasjonsposten Akutt 24 med 23 senger, totalt 180 ansatte. Akuttmottaket tar imot ca. 44.000 pasienter per år og er Norges største i antall pasienter. Det høye pasientantallet og den store variasjonen i sykdomspanoramaet gjør avdeling for akuttmedisin til en spennende arbeidsplass som gir gode muligheter for å bygge en bred kompetanse. Akuttmottakets ambisjon er å være nasjonalt ledende innenfor akuttmedisin. Vi søker deg som brenner for akuttmedisin og som innehar bred kompetanse fra faget samt ledererfaring. Det er i underkant av rundt 100 årsverk fordelt mellom 128 ansatte. Hver enhetsleder har personalansvar for ca. 30 medarbeidere. Enhetslederne sitter i ledergruppe med avdelingsleder og seksjonsleder. Stillingen krever systematikk og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Du må trives i en rolle hvor du har selvstendig ansvar for personal og oppfølging av oppgaver. Du handler på eget initiativ innenfor ditt ansvarsområde og tar ansvar for resultatene. Arbeidstiden består av 70% kontortid og 30% klinisk arbeid i helg.   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Alle søkere må søke elektronisk.
24.05.2019 Lørenskog
Har du lyst å bli en del av Team Brendo?En av våre dyktige kreftsykepleiere skal ut i svangerskapspermisjon i oktober/november og vi søker etter hennes vikar.Vi er Bryst- og endokrin kirurgisk avdeling ved AHUS, som består av Overleger, Lis leger, Kreft sykepleier, hjelpepleier, sykepleier, Forløpskoordinator pakkeforløp Bryst og Endokrin, Drift koordinator samt sekretærer/Helsesekretær.Her setter vi både de ansatte og pasienten i fokus - vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på pasientsikkerhet.   Arbeidsoppgaver Som kreft sykepleier på poliklinikken er du en del av det gode fagmiljø og teamdeltaker.Vi har en variert arbeidshverdag- ikke en dag er lik.Bidra til et godt pasientforløp innen utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Kvalifikasjoner Kreftsykepleier med minimum 2 års arbeidserfaring vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må trives i et aktivt og lærerikt miljøDu ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljøDu er nysgjerrig og interessert i å holde deg faglig oppdatertDu er initiativrik, tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig så vel som i teamVi forventer at du deler av din kompetanse og deltar aktivt i avdelingens faglige utviklingDu må kunne kommunisere klart og tydelig med våre pasienter, pårørende, leger og andre samarbeidspartnere, beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.Personlig egnethet vil bli vektlagt.     Vi tilbyr Brendo er en avdeling som bærer preg av positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gjensidig ivaretakelse av hverandre.Du vil få god opplæring og få en "fadder" i opplæringsperiodenVi jobber kun dagtid men allikevel rom for fleksibilitetVi har ukentlig internundervisning og fokus på fagutviklingVi er god på feiringer, felles fredagsfrokost for alle i avdelingen ukentlig og sosiale sammenkomster lager vi arenaer for.
24.05.2019 Akershus
Det er ledig et 80% vikariat som kan utvides opp til 100% ved å jobbe helg på en annen sengepost.Avdelingen består av en 5 døgns sengepost og poliklinikk. Revmatologisk sengepost er samlokalisert med ortopedisk sengepost. i 6. etg.Avdelingen har 8 revmatologiske senger, for utredning, behandling og rehabilitering.(Tverrfaglig revmateam.) Revmatologisk poliklinikk befinner seg i 5. etg. og har egen infusjonsenhet.   Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling/rehabilitering/tilrettelegging, omsorg og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med revmatologi/rehabilitering Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter tariff. 
24.05.2019 Kongsvinger
Er du operasjonssykepleier som er interessert i dagstilling, 8 timers arbeidsdag mandag til fredag. Fri hver helg, jul, nyttår, og påske samt 6 uker fri om sommeren. Vi søker en operasjonssykepleier som er autorisert som sykepleier i Norge, med videreutdanning i operasjonssykepleie. Enheten er en del av Dagkirurgisk senter, Ahus, har 5 operasjonsstuer, egen steril forsyning og utfører inngrep innenforfagområdene; ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi,  plastikk kirurgi og Øre Nese og Hals.   Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig dyktige og opptatt av samarbeid og utvikling  Personlig egnethet vektlegges.  Gode samarbeidsevner og fleksibilitet  Tåle stress i en hektisk hverdag  Vi tilbyr Arbeidstid kl. 7.45 - 15.45 mandag til fredag Godt lærings - arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende arbeid Vi har internundervisning, fagdager og intern opplæring
24.05.2019 Ski
Vis alle 26.400 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo.

Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med å hjelpe oss med det!

Familieverntjenesten er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontoret gir gratis lavterskeltilbud om behandling og rådgiving til alle, enten det er enkeltpersoner, par eller familier, uavhengig av livssyn og religion. Familievernet foretar også mekling etter barneloven og ekteskapsloven, og driver kurs, grupper og informasjon rettet mot publikum og det øvrige hjelpeapparatet.

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Vi søker flere engasjerte psykologspesialister/psykologer til familievernkontoret Oslo Nord

Familievernet er et viktig satsningsområde for Bufetat. Region øst har etablert Oslo Nord familievernkontor med lokaler sentralt på Økern. Vi søker flere engasjerte terapeuter!

Vi skal tilby familiesamtaler, foreldreveiledning, parterapi, mekling og ulike kurs- og gruppetilbud. Det nye kontoret skal tilpasse tjenestetilbudet til innbyggere med innvandrerbakgrunn og øke deres bruk av tjenesten.

Det vil være nært samarbeid med andre helsetjenester, skole og politi, samt andre aktører vil være viktig for å styrke det forebyggende arbeidet for tjenesten.

Nå søker vi etter flere psykologer i 100% faste stilling til spennende utviklingsoppgaver på det nye familievernkontoret. Vi ser etter deg som har engasjement, som brenner for forebyggende familieterapeutisk arbeid og som samtidig ønsker å bidra til å utvikle og tilpasse
familievernet til mangfoldet i Oslos befolkning. Du vil møte en spennende og variert brukergruppe med et bredt spekter av relasjonelle utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:
 • Terapi og rådgivning for familier, par og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblematikk
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barneloven, samt tilsynsoppgaver
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs
 • Delta i fagutviklingsarbeid, særlig når det gjelder utforming av tjenestetilbudet for en mangfoldig brukergruppe
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon. Godkjent relevant spesilaitet vil være en fordel.
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid, inkludert arbeid med barn og ungdom
 • Det kreves en kultursensitiv tilnærming og god kulturforståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier
 • Det er ønskelig med erfaring fra familieverntjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med utvikling av kurs- og gruppetilbud
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med vold og konflikter
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker psykologer som har et spesielt engasjement for tjenesteutvikling
 • Vi ønsker fagpersoner som har personlig interesse for dialog mellom kulturer, og evne til nettverksbygging
 • Vi ønsker arbeidstakere med høy arbeidskapasitet, svært gode samarbeidsevner og en som vil være en aktiv bidragsyter i vårt team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle et helt nytt familievernkontor og tilpasse tjenestetilbudet til befolkningen Oslo Nord sine bydeler.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og engasjerende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, ltr. 60-68, p.t. kr 524 200 - 607 700,- pr. år, 1304 psykolog med godkjent spesialitet i ltr. 67-76, p.t. kr 597 400 - 713 600,- pr. år. Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan lønnsnivå forhandles.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til familievernkontoret Oslo Nord på Økern.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder Margrete Brekke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helle Lauritzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten