Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Forsker/ingeniør Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Det er ledig en stilling som forsker/avdelingsingeniør (SKO 1108 for forsker uten doktorgrad, SKO 1109 for forsker med doktorgrad, SKO 1085 for avdelingsingeniør) ved Senter for Ibsen-studier (https://www.hf.uio.no/is/) med hovedansvar for videreutviklingen av Det virtuelle Ibsen-senteret, en digital infrastruktur for tverrfaglig Ibsen-relatert forskning: (https://www.hf.uio.no/is/tjenester/kunnskap/index.html). Senteret ønsker å tilsette en dynamisk forsker/ingeniør med bakgrunn i et relatert fag, og som kombinerer både humanistiske tilnærminger og digitale metoder.

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen. Senteret er organisert og lokalisert under Institutt for lingvistiske og nordiske studier, men har eget budsjett og eget råd. Senterets mandat er <<å legge="" forholdene="" til="" rette="" for="" forskning="" og="" kunnskapsformidling="" om="" henrik="" ibsen="" og="" hans="" forfatterskap,="" med="" sikte="" på="" en="" styrking="" av="" ibsenstudiene="" i="" nasjonal="" og="" internasjonal="" sammenheng="">>; hovedoppgavene til dette tverrfaglige senteret er forskning, formidling og dokumentasjon. Senteret har de siste årene prioritert å gjøre så mye materiale som mulig tilgjengelig, og har dermed utviklet flere ulike digitale ressurser med åpen tilgang. Blant disse er særlig den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens Skrifter og den relasjonelle handelsbaserte-databasen IbsenStage viktige innen nyere Ibsen-forskning. Senteret har høye ambisjoner om å utmerke seg internasjonalt på dette området.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk videreutvikling av Det virtuelle Ibsen-senteret i samarbeid med de andre vitenskapelige ansatte ved Senteret, med særlig fokus på interoperabilitet mellom eksisterende databaser og nye løsninger for håndtering av visuelle data
 • Bygge nettverk og samarbeide med andre nasjonale institusjoner med Ibsen-relaterte data, særlig innenfor ABM- sektoren (f.eks. Nasjonalbiblioteket, Ibsen-museene, Bergen teatermuseum og andre teaterarkiv)
 • Optimalisering av brukergrensesnitt og tilgjengeliggjøring av data i samarbeid med IT-support og brukere
 • Dataregistrering og opplæring av andre i dataregistrering
 • Det kan bli anledning til egen forskning, etter nærmere avtale
Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad (SKO 1108) eller doktorgrad (SKO 1109) innenfor et relevant fag (f.eks. Ibsen-studier, teatervitenskap, nordisk litteratur)
 • Dokumentert erfaring med datasett som inneholder komplekse kulturelle data og med relasjonelle databaser, samt med å formulere SQL-søk
 • Muntlig og skriftlig norsk og engelsk, begge på et høyt nivå
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Kvaliteten på søkernes vitenskapelige arbeider, med særlig vekt på bruken av relevante digitale metoder
 • Dokumentert erfaring med prosjektledelse og evnen til å prioritere og nå mål og frister
 • Evnen til å jobbe selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, også på tvers av fagdisipliner
Vi tilbyr
 • lønn fra kr 449 400 til kr 505 800 per år, avhengig av kompetanse i stilling som forsker 1108
 • lønn fra kr 515 200 til kr 597 400 per år, avhengig av kompetanse i stilling som forsker 1109
 • lønn fra kr 449 400 til kr 505 800 per år, avhengig av kompetanse i stilling som avdelingsingeniør 1085
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • medlemskap i
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • eventuelt publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "søk stillingen". Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Senterleder

Personalkonsulent

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Det er ledig en stilling som forsker/avdelingsingeniør (SKO 1108 for forsker uten doktorgrad, SKO 1109 for forsker med doktorgrad, SKO 1085 for avdelingsingeniør) ved Senter for Ibsen-studier (https://www.hf.uio.no/is/) med hovedansvar for videreutviklingen av Det virtuelle Ibsen-senteret, en digital infrastruktur for tverrfaglig Ibsen-relatert forskning: (https://www.hf.uio.no/is/tjenester/kunnskap/index.html). Senteret ønsker å tilsette en dynamisk forsker/ingeniør med bakgrunn i et relatert fag, og som kombinerer både humanistiske tilnærminger og digitale metoder.

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen. Senteret er organisert og lokalisert under Institutt for lingvistiske og nordiske studier, men har eget budsjett og eget råd. Senterets mandat er <<å legge="" forholdene="" til="" rette="" for="" forskning="" og="" kunnskapsformidling="" om="" henrik="" ibsen="" og="" hans="" forfatterskap,="" med="" sikte="" på="" en="" styrking="" av="" ibsenstudiene="" i="" nasjonal="" og="" internasjonal="" sammenheng="">>; hovedoppgavene til dette tverrfaglige senteret er forskning, formidling og dokumentasjon. Senteret har de siste årene prioritert å gjøre så mye materiale som mulig tilgjengelig, og har dermed utviklet flere ulike digitale ressurser med åpen tilgang. Blant disse er særlig den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens Skrifter og den relasjonelle handelsbaserte-databasen IbsenStage viktige innen nyere Ibsen-forskning. Senteret har høye ambisjoner om å utmerke seg internasjonalt på dette området.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk videreutvikling av Det virtuelle Ibsen-senteret i samarbeid med de andre vitenskapelige ansatte ved Senteret, med særlig fokus på interoperabilitet mellom eksisterende databaser og nye løsninger for håndtering av visuelle data
 • Bygge nettverk og samarbeide med andre nasjonale institusjoner med Ibsen-relaterte data, særlig innenfor ABM- sektoren (f.eks. Nasjonalbiblioteket, Ibsen-museene, Bergen teatermuseum og andre teaterarkiv)
 • Optimalisering av brukergrensesnitt og tilgjengeliggjøring av data i samarbeid med IT-support og brukere
 • Dataregistrering og opplæring av andre i dataregistrering
 • Det kan bli anledning til egen forskning, etter nærmere avtale
Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad (SKO 1108) eller doktorgrad (SKO 1109) innenfor et relevant fag (f.eks. Ibsen-studier, teatervitenskap, nordisk litteratur)
 • Dokumentert erfaring med datasett som inneholder komplekse kulturelle data og med relasjonelle databaser, samt med å formulere SQL-søk
 • Muntlig og skriftlig norsk og engelsk, begge på et høyt nivå
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Kvaliteten på søkernes vitenskapelige arbeider, med særlig vekt på bruken av relevante digitale metoder
 • Dokumentert erfaring med prosjektledelse og evnen til å prioritere og nå mål og frister
 • Evnen til å jobbe selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, også på tvers av fagdisipliner
Vi tilbyr
 • lønn fra kr 449 400 til kr 505 800 per år, avhengig av kompetanse i stilling som forsker 1108
 • lønn fra kr 515 200 til kr 597 400 per år, avhengig av kompetanse i stilling som forsker 1109
 • lønn fra kr 449 400 til kr 505 800 per år, avhengig av kompetanse i stilling som avdelingsingeniør 1085
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • medlemskap i
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • eventuelt publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "søk stillingen". Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Senterleder

Personalkonsulent

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Oslo