Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Oppmålingsingeniør Lesja kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ledig 100% vikariat i 2 år på Forvaltning- og utviklingsavdelinga. Søknadsfrist er sett til 10. mars. Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal og har 2.024 innbyggjarar. Området er ideelt for friluftsliv året rundt. Kommunen har gode tenestetilbod.

Forvaltning- og utviklingsavdelinga har 11,4 årsverk på kontoret med fagfolk innan næringsutvikling, miljø, landbruk, plan/byggesak og tekniske oppgåver. Det er forholdsvis stor byggeaktivitet i kommunen med hovudtyngde på fritidsbustadbygging vest i kommunen.

Stillinga er fysisk plassert på Lesja kommunehus. Det er tett samarbeid mellom planleggjar, bygge-saksbehandlarar og oppmålingsingeniør. Vi søker vikar for vår oppmålingsingeniør som skal ut i foreldrepermisjon til sommeren.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Oppmålingsforretning etter matrikkellova.
 • Delingssaker og adressering.
 • Saksbehandling og rettleiing.
 • Matrikkelføring og rettingar i samband med regionreformen.

Vi ønskjer søkjarar som:

 • Har relevant høgskule-/ingeniørutdanning innanfor fagområde oppmåling og geomatikk.
 • Gode datakunnskapar og matrikkelkurs.
 • Det er ønskeleg med erfaring frå eigedomsmåling og GIS/kartkompetanse.
 • Har god kommunikasjonsevne både skriftleg og muntleg.
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Er ryddig og serviceinnstilt.
 • Førarkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • 100% stilling i inntil 2 år.
 • Lønn etter avtale.

Kommunen er behjelpeleg med å skaffe bustad. Kommunen har godt tilbod på barnehageplassar og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som gjev trygge oppvekstmiljø.

Nærare info: Forvaltning- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon // Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 10.03.2019

Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen øverst på sida. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.

Oversikt over utdanning og praksis skal fyllast ut.

Kopi av vitnemål og attestar bes ettersendt.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.

Søknadspapir blir ikkje returnert.

Saksnr: 2019/132

ID: 467

Dato: 12.02.19
Adresse: Lesja kommune

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger
Les mer om Lesja kommune

Stillingsbeskrivelse

Ledig 100% vikariat i 2 år på Forvaltning- og utviklingsavdelinga. Søknadsfrist er sett til 10. mars. Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal og har 2.024 innbyggjarar. Området er ideelt for friluftsliv året rundt. Kommunen har gode tenestetilbod.

Forvaltning- og utviklingsavdelinga har 11,4 årsverk på kontoret med fagfolk innan næringsutvikling, miljø, landbruk, plan/byggesak og tekniske oppgåver. Det er forholdsvis stor byggeaktivitet i kommunen med hovudtyngde på fritidsbustadbygging vest i kommunen.

Stillinga er fysisk plassert på Lesja kommunehus. Det er tett samarbeid mellom planleggjar, bygge-saksbehandlarar og oppmålingsingeniør. Vi søker vikar for vår oppmålingsingeniør som skal ut i foreldrepermisjon til sommeren.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Oppmålingsforretning etter matrikkellova.
 • Delingssaker og adressering.
 • Saksbehandling og rettleiing.
 • Matrikkelføring og rettingar i samband med regionreformen.

Vi ønskjer søkjarar som:

 • Har relevant høgskule-/ingeniørutdanning innanfor fagområde oppmåling og geomatikk.
 • Gode datakunnskapar og matrikkelkurs.
 • Det er ønskeleg med erfaring frå eigedomsmåling og GIS/kartkompetanse.
 • Har god kommunikasjonsevne både skriftleg og muntleg.
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Er ryddig og serviceinnstilt.
 • Førarkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • 100% stilling i inntil 2 år.
 • Lønn etter avtale.

Kommunen er behjelpeleg med å skaffe bustad. Kommunen har godt tilbod på barnehageplassar og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som gjev trygge oppvekstmiljø.

Nærare info: Forvaltning- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon // Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 10.03.2019

Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen øverst på sida. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.

Oversikt over utdanning og praksis skal fyllast ut.

Kopi av vitnemål og attestar bes ettersendt.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.

Søknadspapir blir ikkje returnert.

Saksnr: 2019/132

ID: 467

Dato: 12.02.19
Adresse: Lesja kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter