Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Direktør for Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Rask teknologisk utvikling, fremvekst av flere mindre virksomheter ved siden av store, ofte internasjonale aktører stiller stadig større krav til Petroleumstilsynet. Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som vil sørge for at Petroleumstilsynet videreutvikles som en kompetent, relevant og fremtidsrettet tilsynsmyndighet.

Petroleumstilsynet følger utviklingen i næringen og tilpasser tilsynsmetodikk og samarbeidsformer i tråd med denne utviklingen og til nye behov. Petroleumstilsynets direktør skal videreutvikle et solid faglig miljø og organisasjon for å møte utfordringene i næringen og følge opp de føringer som et samlet Storting har sluttet opp om, bl a gjennom behandlingen av stortingsmelding om HMS i petroleumssektoren i 2018.

Vi søker en synlig og engasjert direktør, med evner til å etablere gode relasjoner til aktørene i næringen og samarbeidspartnere i inn- og utland og en profesjonell dialog med eierdepartementet. Søkere bør ha høyere relevant utdanning, solid sikkerhetsfaglig forståelse og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Bakgrunn fra petroleumsrelatert virksomhet og/eller teknologisk tilsyns-/sikkerhets-/kvalitetsarbeid vil være en fordel.

Direktøren tilsettes på åremål for en periode på seks år. Lønn etter avtale.

Generell informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Stavanger

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Petroleumstilsynet er et statlig tilsyn underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
Tilsynet har tilsynsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsnæringen.

Tilsynsansvaret omfatter petroleumsnæringen på den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til enkelte petroleumsanlegg på land med tilhørende rørledningssystem. Tilsynsansvaret favner hele livssyklusen - fra leteborring, utbygging og drift fram til stenging og fjerning. Petroleumstilsynet har ansvar for å sette rammer for næringen og føre tilsyn med at denne foregår på en forsvarlig måte. Det innebærer å utvikle regelverket, føre tilsyn med at selskapene følger det, og om nødvendig ta i bruk virkemidler ved brudd på regelverket.

Petroleumstilsynet deltar aktivt i internasjonale fora.

Se også: www.ptil.no

Les mer om Arbeids- og sosialdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Rask teknologisk utvikling, fremvekst av flere mindre virksomheter ved siden av store, ofte internasjonale aktører stiller stadig større krav til Petroleumstilsynet. Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som vil sørge for at Petroleumstilsynet videreutvikles som en kompetent, relevant og fremtidsrettet tilsynsmyndighet.

Petroleumstilsynet følger utviklingen i næringen og tilpasser tilsynsmetodikk og samarbeidsformer i tråd med denne utviklingen og til nye behov. Petroleumstilsynets direktør skal videreutvikle et solid faglig miljø og organisasjon for å møte utfordringene i næringen og følge opp de føringer som et samlet Storting har sluttet opp om, bl a gjennom behandlingen av stortingsmelding om HMS i petroleumssektoren i 2018.

Vi søker en synlig og engasjert direktør, med evner til å etablere gode relasjoner til aktørene i næringen og samarbeidspartnere i inn- og utland og en profesjonell dialog med eierdepartementet. Søkere bør ha høyere relevant utdanning, solid sikkerhetsfaglig forståelse og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Bakgrunn fra petroleumsrelatert virksomhet og/eller teknologisk tilsyns-/sikkerhets-/kvalitetsarbeid vil være en fordel.

Direktøren tilsettes på åremål for en periode på seks år. Lønn etter avtale.

Generell informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Arbeids- og sosialdepartementet