Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Helsefagarbeider - helgestillinger og ekstravakter - Kråkstadtunet Ski kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kråkstadtunet omsorgsboliger yter tjenester til mennesker med varierende bistandsbehov innen hovedsakelig somatikk, demens og psykiatri. Omsorgsboligene er heldøgnsbemannet og består av 22 leiligheter for varig opphold og 8 leiligheter for tidsavgrenset opphold. Virksomheten har nylig opprettet en forsterket enhet for beboere med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser.
Kråkstadtunet søker autoriserte helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere til diverse helgestilinger og ekstravakter.

Arbeidsoppgaver

 • gi omsorg, pleie, forebygge og observere brukere med svikt i egenomsorgsevnen
 • samarbeid med fagledelse og øvrig ansatte

Kvalifikasjoner

 • krav om fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med eldre
 • ønskelig med erfaring fra bruk av Gerica jounalsystem

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige Egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • kreativ og løsningsorientert
 • jobber selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
 • du må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier: åpenhet, respekt, raushet og trygghet
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer
 • gode utviklingsmuligheter/stipendordning
 • gode pensjonsonrettigheter
 • evt. godtgjørelser
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Lønn: Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.
 • Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Evt. interne søkere vil ha fortrinnsrett ihht HTA § 2.3.1.
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinformasjon

Ingvild Haugen, Virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon - Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jorunn Engh, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kråkstad

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Ski kommune

Stillingsbrøk: 10% Annet, Fast Antall stillinger: 4 Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Ski

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter. Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Les mer om Ski kommune

Stillingsbeskrivelse

Kråkstadtunet omsorgsboliger yter tjenester til mennesker med varierende bistandsbehov innen hovedsakelig somatikk, demens og psykiatri. Omsorgsboligene er heldøgnsbemannet og består av 22 leiligheter for varig opphold og 8 leiligheter for tidsavgrenset opphold. Virksomheten har nylig opprettet en forsterket enhet for beboere med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser.
Kråkstadtunet søker autoriserte helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere til diverse helgestilinger og ekstravakter.

Arbeidsoppgaver

 • gi omsorg, pleie, forebygge og observere brukere med svikt i egenomsorgsevnen
 • samarbeid med fagledelse og øvrig ansatte

Kvalifikasjoner

 • krav om fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med eldre
 • ønskelig med erfaring fra bruk av Gerica jounalsystem

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige Egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • kreativ og løsningsorientert
 • jobber selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
 • du må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier: åpenhet, respekt, raushet og trygghet
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer
 • gode utviklingsmuligheter/stipendordning
 • gode pensjonsonrettigheter
 • evt. godtgjørelser
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Lønn: Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.
 • Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Evt. interne søkere vil ha fortrinnsrett ihht HTA § 2.3.1.
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinformasjon

Ingvild Haugen, Virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon - Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jorunn Engh, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kråkstad

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Ski kommune

Stillingsbrøk: 10% Annet, Fast Antall stillinger: 4 Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Ski

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  18 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Ski kommune