Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Senior Lecturer in International Environment and Development Studies Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
About the position

The Faculty of Landscape and Society, The Department of International Environment and Development Studies (Noragric), has a vacant permanent position for a Senior Lecturer in International Environment and Development Studies.

The post comprises teaching, research and administration in the fields of International Environment and Development Studies and specialization in teaching applied quantitative methods for interdisciplinary research and work.

In addition to conducting high-quality teaching in International Environment and Development Studies, the successful candidate is expected to be able to take responsibility for the development and administration of study programmes and courses, and especially be able to work across the natural and social sciences. Teaching may include tasks/courses in quantitative methods.

Main tasks
 • Teaching at the Bachelor and Master levels, especially applied quantitative methods.
 • Participation in supervision of Master students' theses, in particularly covering quantitative methods and natural-science perspectives.
 • Involvement in developing curricula
 • Assisting the Head of Department and Heads of Programs in coordination, education management and development of the education programs at the Department
 • Assuming a role as Head of Education at Department level
Academic qualifications

Requirements:

 • Documented extensive research and development work which, in terms of quality and scope, corresponds to the work volume and level of a doctoral thesis in International Environment and Development Studies or a similar field. Candidates with a PhD within the relevant field are preferred.
 • An interdisciplinary background, including a solid background in the natural sciences and demonstrated experience in working across the natural and social sciences
 • Documented background in teaching research methods, particularly quantitative methods for applied interdisciplinary work.
 • Ability to communicate and write in English and Norwegian
 • Ability to teach in English

The applicant should:

 • have extensive experience in teaching Bachelor and Master level students
 • be able to teach natural science courses with a focus on environmental science, sustainability science, ecology, climate change and linkage to social contexts
 • have international experience in teaching, and documented practice in organizing courses and collaboration projects. Experience from the 'global south' is an advantage.
 • have connections to professional networks nationally and internationally in the subject of environment and development studies
 • be familiar with the Norwegian university sector and the Norwegian academic environment.

To qualify for the position, the department is seeking a person with educational and administrative skills, documented teaching competence, with knowledge of interdisciplinary work, good cooperation skills, the ability to work, coordinate and lead teams, participate in public debates, and be able to inspire colleagues and students.

Documented interdisciplinary experience in research, education and work in the 'global south' is an advantage.

Remuneration and information

The position is placed in government pay scale position code 1198 Senior Lecturer, wage framework 24, salary grade 63-77 (NOK 555 100-731 400), depending on qualifications.

For further information, please contact Head of Department Shai A. Divon: tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, email:

Application

To apply online for this vacancy, please click on the 'Apply for this job' button above.

This will route you to the University's Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.

Applications must be written in English and submitted electronically.

The application must include a cover letter, a CV, a complete overview of academic and pedagogical works, a reflection on your own ambitions within research and teaching - max 1 page each, and copies of certificates and transcripts.

The five most relevant publications must be submitted electronically with the application. If the applicant has participated in multiple-author publications, a short explanation about the applicant's contribution to each work is requested.

Please provide names/contact details for 2-3 references from your previous workplaces with whom we can have a confidential phone conversation.

Applicants invited for an interview are expected to present certified copies of their diplomas and certificates and may be invited to give a trial lecture.

Application deadline: 28.02.2019

The applicants will be evaluated according to <

Faculty of Landscape and Society (LANDSAM)

has 1300 students and 180 staff. It consists of five sub-units, carrying out research and education in the fields of urban and regional planning, property management and law, landscape architecture, international environment and development studies and public health.

The Department of International Environment and Development Studies () is a leading education and research institutions in Norway, conducting world class and highly internationalized critical interdisciplinary research across the fields of International Relations, Environment and Development Studies, focusing on global challenges on the seam between social and natural processes. The department is organized in four research clusters on rights and power in development, climate change adaption and agriculture, conflict and human security, and environmental governance.

The Department comprises 35 scientific staff, 30 PhD candidates and 400 fulltime students, and is responsible for one Bachelor program, three Master program, and a PhD program.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Ås

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi - Psykisk Omsorg i Finnsnes trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag. Avdelingene har 2:1 og 3:1 bemanning. Vi trenger også ferie- og tilkallingsvikarer. Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, primært sykepleiere og vernepleiere. Sekundært sosionomer, barnevernspedagoger og lærere med videreutdanning innen psykisk helse. Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil).   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Vivi Gjessing, tlf. 952 24 980
15.05.2019 Lenvik
Stendi - Psykisk Omsorg i Tromsø trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag. Avdelingene har 2:1 og 3:1 bemanning. Vi trenger også ferie- og tilkallingsvikarer. Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, primært sykepleiere og vernepleiere. Sekundært sosionomer, barnevernspedagoger og lærere med videreutdanning innen psykisk helse. Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil).   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Vivi Gjessing, tlf. 952 24 980
15.05.2019 Tromsø
Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø med gode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. Vi søker etter vernepleier eller sykepleier i en 100% medlever stilling til vår bolig Langbakken gård i Våler i Hedmark fylke. Boligen yter døgnkontinuerlig omsorg innen rus og psykiatri. Vi har et tett samarbeid opp mot spesialisthelsetjenesten, og andre samarbeidspartnere for å ivareta våre beboere på best mulig måte. Stendi as er opptatt av brukermedvirkning og mestring i hverdagen. På bakgrunn av dette søker vi etter trygg og omgjengelig person, som trives i en aktiv hverdag med ulike utfordringer. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Menn oppfordres til å søke.   Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv hverdag. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 4 døgn arbeid – 7 døgn fri – 3 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. .   Kvalifikasjoner: Vernepleier, sykepleier Ønskelig med videreutdanning innen rus og/eller psykiatri. Erfaring innen psykiatrien er en fordel. Førerkort kl. B er et krav Kompetanse og erfaring fra arbeid rundt HOL. kap. 9 er en fordel  Personlige egenskaper: Vi søker målrettet og strukturert miljøterapeut. Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig, Evne til å romme og tåle utfordringer over tid. "Stå på vilje" og personlig egnethet vil vektlegges. Bidrar til et godt arbeidsmiljø  Vi tilbyr: Lønn etter kvalifikasjoner og pensjonsordning i Storebrand. Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Startdato: 1.9.2019.
16.05.2019 Våler i Hedmark
Vi søker etter økonom til ledig vikariat i Skatteøkonomisk avdeling (ettårig vikariat med muligheter for fast ansettelse). Norge skal ha et godt skatte- og avgiftssystem som finansierer fellesskapet. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren og den øvrige politiske ledelsen i departementet. Skatteøkonomisk avdeling har hovedansvaret for å: utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg, vurdere de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet, som virkninger for husholdninger, bedrifter og offentlige budsjetter, analysere inntektsfordeling og samspillet mellom skatte- og trygdereglene, analysere virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken og politikken for bærekraftig utvikling, samt forberede departementets deltakelse i det internasjonale klimaarbeidet, koordinere departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.     Utdanning Det kreves økonomisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere med meget gode resultater. Egenskaper og erfaring Solide kunnskaper i samfunnsøkonomi, herunder mikroøkonomisk teori og analyse Analytiske ferdigheter Interesse for samfunnsspørsmål Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Høy arbeidskapasitet Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring. Vi tilbyr Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Betalt overtid
16.05.2019 Oslo
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial gutt på 23 år som bruker rullestol. Derfor har jeg bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb blir å være mine armer og bein, enten det er på skole eller hjemme. Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte, alt fra praktiske oppgaver i hjemmet til fritidsaktiviteter, helgeturer og ferieturer i inn- og utland, m.m. Ingen utdanning kreves, ingen forkunnskaper er nødvendig. Personlig egnethet blir vektlagt, og jeg gir deg full opplæring. Det viktigste er at du er serviceinnstilt og ansvarsbevisst, selvstendig, pålitelig og fleksibel, tålmodig og initiativrik, at du har mye humor og at vi har en god kjemi. Du er utadvendt og sosial, og har interesse for kultur, som film og musikk. Det er flott om du også er litt praktisk anlagt, da jeg har mange hjelpemidler. Jeg disponerer egen bil, fint om du har førerkort klasse B. Jeg har ledig 2 deltidsstillinger. Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette er en utviklende og spennende jobb for den rette. Gode norskkunnskaper ønskes - både skriftlig og muntlig. Tiltredelse: September Send søknad og CV til: maja.mortensen@stendi.no Merk søknad: Mann 23 år Ved spørsmål ta kontakt med Maja Mortensen på tlf: 91171018 Søknadsfrist: 2. juni 2019
16.05.2019 Trondheim
I Falck Alarm by Verisure AS legger vi vår stolthet i å utvikle mennesker, og med sterk kultur og et fantastisk miljø, har vi lykkes med å bygge organisasjonen til et nivå hvor regionsjefer blir helt nødvendig for videre vekst. Rett kandidat vil få en svært viktig rolle i selskapet og få muligheten til å påvirke veien videre gjennom deltagelse i selskapets salgsledergruppe.Vi ser etter deg som har erfaring fra oppsøkende salg og minimum 2 år som salgssjef (fortrinnsvis fra alarmbransjen, men ikke et krav). Du er selger av natur og er klar for å ta neste steg på karrierestigen. Du er ung og fremadstormende, men moden og kan bidra med erfaring og gode holdninger i salgsledergruppen.Vi har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, og har planer om å åpne 4-6 nye i løpet av det neste året. Kontorene som faller under din ledelse vil naturlig nok ligge geografisk spredt. Vi er derfor avhengig av en sterk og tydelig leder som mestrer å lede salgssjefene uten alltid å kunne være tilstede. Stillingen krever mye reising.Hvem er du? Du har jobbet som selger og funnet ut at dette er noe du mestrer i svært stor grad. Du er antageligvis tidlig i din karriere, har allerede fått mulighet som salgssjef, og imponert med gode resultater. Du har kanskje også fått muligheten til, eller i hvert fall sett for deg, at du ønsker å lede andre ledere. Og kanskje, bare kanskje, blir de like gode som deg.Som regionsjef hos oss vil du få ansvaret for:Egen region med salgsavdelinger for B2C og B2BUtvikling nye og eksisterende salgssjefer/salgskontorerBudsjettansvar i egen regionRapportering til Sales DirectorVi ser for oss at du er en uredd, rastløs og sterk lederskikkelse, som hver dag har ett mål for øyet, salgsresultater. Du har evnen til å jobbe strukturert og målrettet for å skape suksess i regionen. Samtidig har du en salgsfaglig styrke som gjør deg til en god coach og motivator.Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Send inn en søknad eller ta kontakt med:Christer Lyng, Sales Director &Asst. Managing Director- christer.lyng@falckalarm.no, 97 48 70 70Jonas Sture, Head Of Recruitment - jonas.sture@falckalarm.no, 93 04 69 45Falck har en svært sterk merkevare, med erfaring fra alarmbransjen flere tiår tilbake, hvor vi var en av de første leverandørene som kunne tilby alarmsikring til privatmarkedet. Etter sammenslåingen med Verisure, har vi en helt unik mulighet i markedet. Et sterkt brand og den beste alarmteknologien.Selskapet består av svært kompetente profiler innenfor sitt felt, og vi gjør alltid vårt ytterste for å tiltrekke oss de rette menneskene. Med hyppige salgskonkurranser, premieturer til utlandet (flere ganger i året), eget utviklingsprogram for selgere og ledere, og antageligvis bransjens beste bonusmodell, ser vi at vi er svært godt skrudd for videre vekst og nye suksesshistorier. Adresse: Sandakerveien 138,0484 Oslo
16.05.2019 Oslo
Ønsker du å gjøre en forskjell?Vi søker etter deg som er spesialsykepleier, sykepleier eller sykepleiestudent og som ønsker å jobbe som tilkallingsvikar innen pleietjenesten i de somatiske divisjoner/klinikker. Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende.   Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være direkte pasientrettet arbeid bestående av; Kliniske observasjoner Prosedyrer tilpasset pasientgruppen Stell og pleie Håndtere medisinteknisk utstyr Forefallende oppgaver på sengeområdet   Kvalifikasjoner Sykepleiere må ha gyldig norsk autorisasjon Sykepleiestudenter ferdig med 3 semester Det er ønskelig med erfaring fra pleietjeneste i sykehus Erfaring med IT som arbeidsverktøy Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige   Utdanningsretning Sykepleie Spesialsykepleie   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper Vi søker deg som; Arbeider godt i team og handterer stressende situasjoner Tar ansvar for egne handlinger og beslutninger Planlegger, prioriterer og sørger for at oppgaver fullføres Kommuniserer godt både med kollegaer og pasienter   Vi tilbyr Opplæring Spennende og meningsfylt ekstrajobb i et godt fagmiljø Mulighet for bolig Sentralt plassert mellom Lillestrøm og Oslo Kort reisevei til Gardemoen   Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet    
14.01.2019 Lørenskog
Er du psykologspesialist og klar for en ny utfordring?  Er du opptatt av faglig utvikling og god klinisk praksis til beste for pasienten?Er du opptatt av å gi god helsehjelp som utgjør en forskjell i pasienters liv?Vil du ha nye utfordringer og være en aktør i behandlingsgruppen i allmennpoliklinikken? Hvis ja, ta kontakt og legg inn en søknad. Psykologer i siste del av spesialisering er også velkommen til å søke.   DPS Nedre Romerike består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Avdelingen dekker kommunene på Nedre Romerike med en voksenbefolkning på ca. 125 000. Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon A består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team og ett ambulant team. Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt og betjener sitt geografiske opptaksområde. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter.Vi har tilgang til nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og psykomotorisk fysioterapeut i seksjonen. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Et DPS avklaringsteam er under etablering. DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun en kort togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm.      Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt Veiledning Kvalifikasjoner Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Ansvarsbevisst Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø Tilgang på internundervisning og kurs etter behov Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
24.01.2019 Skedsmo
Vis alle 25.357 ledige stillinger

NMBU has a special responsibility for research and education that ensures the basis of life for future generations.

Sustainability is rooted in everything we do and we provide knowledge for life.

NMBU has 1700 employees and 5200 students and is organized in seven faculties. NMBU has a campus in Ås and in Oslo. In the autumn of 2020 we are co-located on Ås. Further information on NMBU is available at www.nmbu.no

Les mer om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillingsbeskrivelse

About the position

The Faculty of Landscape and Society, The Department of International Environment and Development Studies (Noragric), has a vacant permanent position for a Senior Lecturer in International Environment and Development Studies.

The post comprises teaching, research and administration in the fields of International Environment and Development Studies and specialization in teaching applied quantitative methods for interdisciplinary research and work.

In addition to conducting high-quality teaching in International Environment and Development Studies, the successful candidate is expected to be able to take responsibility for the development and administration of study programmes and courses, and especially be able to work across the natural and social sciences. Teaching may include tasks/courses in quantitative methods.

Main tasks
 • Teaching at the Bachelor and Master levels, especially applied quantitative methods.
 • Participation in supervision of Master students' theses, in particularly covering quantitative methods and natural-science perspectives.
 • Involvement in developing curricula
 • Assisting the Head of Department and Heads of Programs in coordination, education management and development of the education programs at the Department
 • Assuming a role as Head of Education at Department level
Academic qualifications

Requirements:

 • Documented extensive research and development work which, in terms of quality and scope, corresponds to the work volume and level of a doctoral thesis in International Environment and Development Studies or a similar field. Candidates with a PhD within the relevant field are preferred.
 • An interdisciplinary background, including a solid background in the natural sciences and demonstrated experience in working across the natural and social sciences
 • Documented background in teaching research methods, particularly quantitative methods for applied interdisciplinary work.
 • Ability to communicate and write in English and Norwegian
 • Ability to teach in English

The applicant should:

 • have extensive experience in teaching Bachelor and Master level students
 • be able to teach natural science courses with a focus on environmental science, sustainability science, ecology, climate change and linkage to social contexts
 • have international experience in teaching, and documented practice in organizing courses and collaboration projects. Experience from the 'global south' is an advantage.
 • have connections to professional networks nationally and internationally in the subject of environment and development studies
 • be familiar with the Norwegian university sector and the Norwegian academic environment.

To qualify for the position, the department is seeking a person with educational and administrative skills, documented teaching competence, with knowledge of interdisciplinary work, good cooperation skills, the ability to work, coordinate and lead teams, participate in public debates, and be able to inspire colleagues and students.

Documented interdisciplinary experience in research, education and work in the 'global south' is an advantage.

Remuneration and information

The position is placed in government pay scale position code 1198 Senior Lecturer, wage framework 24, salary grade 63-77 (NOK 555 100-731 400), depending on qualifications.

For further information, please contact Head of Department Shai A. Divon: tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon, email:

Application

To apply online for this vacancy, please click on the 'Apply for this job' button above.

This will route you to the University's Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.

Applications must be written in English and submitted electronically.

The application must include a cover letter, a CV, a complete overview of academic and pedagogical works, a reflection on your own ambitions within research and teaching - max 1 page each, and copies of certificates and transcripts.

The five most relevant publications must be submitted electronically with the application. If the applicant has participated in multiple-author publications, a short explanation about the applicant's contribution to each work is requested.

Please provide names/contact details for 2-3 references from your previous workplaces with whom we can have a confidential phone conversation.

Applicants invited for an interview are expected to present certified copies of their diplomas and certificates and may be invited to give a trial lecture.

Application deadline: 28.02.2019

The applicants will be evaluated according to <

Faculty of Landscape and Society (LANDSAM)

has 1300 students and 180 staff. It consists of five sub-units, carrying out research and education in the fields of urban and regional planning, property management and law, landscape architecture, international environment and development studies and public health.

The Department of International Environment and Development Studies () is a leading education and research institutions in Norway, conducting world class and highly internationalized critical interdisciplinary research across the fields of International Relations, Environment and Development Studies, focusing on global challenges on the seam between social and natural processes. The department is organized in four research clusters on rights and power in development, climate change adaption and agriculture, conflict and human security, and environmental governance.

The Department comprises 35 scientific staff, 30 PhD candidates and 400 fulltime students, and is responsible for one Bachelor program, three Master program, and a PhD program.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Ås

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)