Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagsjukepleiar/Opeerasjonssjukepleiar. - Kirurgisk serviceklinikk Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus og har medansvar for varierte og høgspesialiserte tenester knytt til akuttmedisin, intensivmedisin og operasjonsverksemd, samt smertebehandling og palliasjon. KSK er delt i 15 ulike seksjonar og ein avdeling.
Kvar seksjon er leia av ein seksjonsleiar med personal- og resultatansvar. Klinikken har stor undervisings- og forskingsaktivitet.

KK/Auge seksjonen gir tenester til Kvinneklinikken og Augeklinikken innafor fagområda gynekologi, obstetrikk og auge.

Dette er ei 100% operasjonssjukepleaiar stilling kor 50% er knytt til funksjonen fagansvar og 50% er knytt til klinisk arbeid. Dette inneber spennande og varierte arbeidsoppgåver og gir gode høve for vidareutvikling av
operasjonssjukepleiefaget.

Vi søkjer ein medarbeidar som med sin veremåte bidrar til eit positivt og godt miljø for utvikling og teamarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene knytt til funksjonen fagansvar inneber medansvar for fagleg opplæring og oppfølging avseksjonens medarbeidarar og nytilsette
 • Utarbeiding og oppdatering av seksjonens prosedyrar, sertifiseringar og opplæringsplanar
 • Førebuing og organisering av undervising og fagdagar
 • Opplæring i elektromedisinsk utstyr
 • Tett dialog og samarbeid med klinikkens seksjonsleiar, ass seksjonsleiar, seksjonsoverlege, ansvarleg kirurg og fagutviklingsjukepleiarar
 • Andre arbeidsoppgåver kan og vere aktuelle

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Vidareutdanning i operasjonssjukepleie
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå utvikling av rutinar og prosedyrar er ønskjeleg
 • Kunnskapsbasert utdanning er ønskjeleg
 • Gode IKT-kunnskapar

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Sykepleie videreutdanning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlege Eigenskapar

 • Engasjement og interesse for å utvikle operasjonssjukepleie er ein føresetnad
 • Du er sjølvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er samarbeidsvillig, fleksibel og tilpassingsdyktig
 • Du arbeider målrettet og får arbeidsoppgavene gjort
 • Du har gode kommunikasjonsevner og trivast med å arbeide i team
 • Du likar å undervise enkeltvis og i grupper
 • Du ønskjer å bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Spennande arbeidsplass
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon

Marie Terkelsen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Bergen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Bergen

Stillingsbrøk: 100% Fast heltid Tal på stillingar: 1

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Bergen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus og har medansvar for varierte og høgspesialiserte tenester knytt til akuttmedisin, intensivmedisin og operasjonsverksemd, samt smertebehandling og palliasjon. KSK er delt i 15 ulike seksjonar og ein avdeling.
Kvar seksjon er leia av ein seksjonsleiar med personal- og resultatansvar. Klinikken har stor undervisings- og forskingsaktivitet.

KK/Auge seksjonen gir tenester til Kvinneklinikken og Augeklinikken innafor fagområda gynekologi, obstetrikk og auge.

Dette er ei 100% operasjonssjukepleaiar stilling kor 50% er knytt til funksjonen fagansvar og 50% er knytt til klinisk arbeid. Dette inneber spennande og varierte arbeidsoppgåver og gir gode høve for vidareutvikling av
operasjonssjukepleiefaget.

Vi søkjer ein medarbeidar som med sin veremåte bidrar til eit positivt og godt miljø for utvikling og teamarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene knytt til funksjonen fagansvar inneber medansvar for fagleg opplæring og oppfølging avseksjonens medarbeidarar og nytilsette
 • Utarbeiding og oppdatering av seksjonens prosedyrar, sertifiseringar og opplæringsplanar
 • Førebuing og organisering av undervising og fagdagar
 • Opplæring i elektromedisinsk utstyr
 • Tett dialog og samarbeid med klinikkens seksjonsleiar, ass seksjonsleiar, seksjonsoverlege, ansvarleg kirurg og fagutviklingsjukepleiarar
 • Andre arbeidsoppgåver kan og vere aktuelle

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Vidareutdanning i operasjonssjukepleie
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå utvikling av rutinar og prosedyrar er ønskjeleg
 • Kunnskapsbasert utdanning er ønskjeleg
 • Gode IKT-kunnskapar

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Sykepleie videreutdanning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlege Eigenskapar

 • Engasjement og interesse for å utvikle operasjonssjukepleie er ein føresetnad
 • Du er sjølvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er samarbeidsvillig, fleksibel og tilpassingsdyktig
 • Du arbeider målrettet og får arbeidsoppgavene gjort
 • Du har gode kommunikasjonsevner og trivast med å arbeide i team
 • Du likar å undervise enkeltvis og i grupper
 • Du ønskjer å bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Spennande arbeidsplass
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon

Marie Terkelsen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Bergen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Bergen

Stillingsbrøk: 100% Fast heltid Tal på stillingar: 1

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  19 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Helse Bergen